Závislosti a návykové látky

Alkohol je čoraz viac
Pozor na to: Možno svoje psychické problémy rieši TAKTO aj VAŠE dieťa!

Na Slovensku žije takmer štyristotisíc ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu, a tento počet stále narastá. Cieľom kampane Suchý február je zvýšiť povedomie o jeho škodlivosti na zdravie a životy ľudí.

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam ambulancií

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky