Pacient v Prešove ohrozoval personál ŠABĽOU!

Opití pacienti sú čoraz agresívnejší.
Zdroj: GettyImages
2024-02-09 19:00:00

Zdravotní pracovníci pozorujú stupňujúcu sa agresivitu opitých pacientov. Prečítajte si, aká je realita na oddeleniach, kde s týmito pacientami pracujú a najmä ich v opitom stave prijímajú.

Na otázky k problematike odpovedala primárka psychiatrického oddelenia prešovskej nemocnice J. A. Reimana MUDr. Zuzana Horvátová, MPH.

Ako často k vám na oddelenie prichádzajú pacienti pod vplyvom alkoholu ?

Pacienti pod vplyvom alkoholu k nám prichádzajú dennodenne. O niečo viac ich prichádza počas víkendov a tvoria väčšinu ošetrených pacientov v pohotovostných službách, zvlášť po 22:00 hod.

 

Aké tvoria percento všetkých pacientov ?

Pacienti pod vplyvom alkoholu tvoria viac ako 80 % pacientov ošetrených ambulantne a viac ako 50 % ošetrených ústavne.

Sú to skôr muži, alebo ženy a aké problémy spôsobujú ošetrujúcemu personálu?

V súvislosti s užívaním alkoholu je najčastejšie prítomná agresivita pacientov voči personálu. Podľa štatistík nášho oddelenia sa problémy s užívaním alkoholu týkajú prevažne mužov, avšak v posledných rokoch stúpa aj percento žien trpiacich zdravotnými komplikáciami spojenými s nadužívaním alkoholu.

 

Aké najčastejšie úrazy a diagnózy majú, ktoré vznikli v dôsledku požitia alkoholu ?

Najčastejšie ide o úrazy hlavy po páde v opitosti alebo následkom pádu pri epileptickom záchvate, ktorý je častou komplikáciou závislosti od alkoholu. Stúpa aj počet sebapoškodení v opitosti, akými sú rezné rany na horných a dolných končatinách a bodné poranenia hrudníka a brucha.

Objavujú sa aj mladší pacienti, napr. v tínedžerskom veku? Supluje v tomto prípade nemocnica nedobrovoľne záchytky ?

Veková hranica užívateľov alkoholu v poslednom období klesá a ošetrujeme aj adolescentov pod vplyvom alkoholu, dokonca vo veku 12-16 rokov.

Od čias zrušenia záchytných staníc sa stalo akýmsi zvykom zneužívať psychiatrické oddelenie na túto činnosť. Psychiatrické oddelenia sú však medicínske zariadenia a suplovať činnosť ,, záchytiek“ v ich represívnej činnosti nemôžu.

 

Čo hovoria vaše konkrétne skúsenosti z nedávnej minulosti? Zaznamenali ste aj útoky takýchto pacientov na personál?

V súčasnosti je snahou psychiatrov zabezpečovať bezpečné liečebné prostredie pre všetkých pacientov. To znamená, že po komunikácii s bezpečnostnými zložkami štátu sa snažíme o obmedzenie prijímania agresívnych osôb na oddelenie. V minulosti totiž dochádzalo k vážnym úrazom personálu, ale aj iných pacientov agresívnymi útokmi opitých osôb (od podliatin cez škrabance, uhryznutia, vylomené zuby až po zlomeniny končatín). Napriek tejto snahe občas dôjde k situácii, keď je personál ohrozený. Posledný prípad bol pacient, ktorý bol privezený RZP, údajne z vlastnej iniciatívy a záujmom o liečbu, kde po prijatí na oddelenie vytiahol z vychádzkovej paličky šabľu a vyhrážal sa ňou personálu. V takomto prípade je potrebné zachovať chladnú hlavu a danú osobu neprovokovať a privolať na pomoc policajné zložky.

 

Fotogaléria


Tagy:
alkohol zavislost psychiatricke oddelenie psychiatricka liecba MUDr Zuzana Horvatova

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia