VEDĽAJŠÍ efekt životného štýlu u mnohých prekvapuje svojou silou: Málo spánku, väčšie BOLESTI!

Zdroj: gettyimages.com
2023-11-26 14:00:00

Mali ste niekedy pocit, že vás po prebdenej noci všetko bolí? Na vine je neurotransmiter podieľajúci sa na bolesti, ktorú spôsobuje nedostatok spánku.

V modeloch myší s nedostatkom spánku sa neurotransmiter N-arachidonoyl dopamín (NADA), endokanabinoid, znížil v jednej oblasti mozgu spojenej so zmyslovým spracovaním a vzrušením. Podávanie NADA do tejto oblasti zmiernilo zvýšenú reakciu na bolesť, píše sa v sciencealert.com.

Nie je žiadnou novinkou, že problémy so spánkom sú bežné u ľudí, ktorí trpia chronickou bolesťou. Na druhej strane, problémy so spánkom zhoršujú reakciu nervového systému na potenciálne bolestivé podnety a bolesť sa tak zhoršuje. Prebdená vec tak môže zhoršiť už existujúce problémy. Ide o tému, ktoré ešte nebola podrobnejšie preskúmaná. Nie je teda ešte presne jasné, ako je možné, že človeka bolí hlava a celkovo telo po tom, čo sa poriadne nevyspal. 

„Máme v rukách mechanizmus, ako prerušený spánok vedie k prehnanej bolesti, čo naznačuje, že využitie endokanabinoidného systému môže prelomiť začarovaný kruh medzi bolesťou a stratou spánku,“ hovorí spoluautor Shiqian Shen, anesteziológ z Harvard Medical School.

Čo sa deje v jednej časti mozgu? 

Shen a jeho kolegovia z USA, Číny a Južnej Kórey vykonali testy na myšiach a zistili, že chronické prerušenie spánku ich robí citlivejšími na bolesť, čo bolo spôsobené signalizáciou z časti mozgu nazývanej talamické retikulárne jadro (TRN). TRN má úlohu pri regulácii bdelosti a predpokladá sa, že pôsobí ako "strážca brány", ktorý riadi tok zmyslových informácií do kôry, vonkajšej vrstvy neurónov v našom mozgu. Minulé štúdie na myšiach už preukázali v TRN citlivosť na bolesť, takže tím chcel odhaliť, či by sa to mohlo vzťahovať na druh bolesti spôsobenej nedostatočným zatvorením očí.

Myši, ktoré podstúpili päť po sebe nasledujúcich dní spánkovej deprivácie, vykazovali vyššiu citlivosť v testoch určených na meranie reakcie na bolesť. Merania signálu mozgu ukázali prehnanú aktiváciu špecifických neurónov v TRN, ktoré sa premietajú do oblasti talamu, prenášajúcej pocity ako bolesť, dotyk a teplotu do kôry.

Pri pohľade na mozgové metabolity vedci zistili, že hladiny endokanabinoidov NADA boli nižšie v TRN myší, ktoré nespali dostatočne v porovnaní s kontrolnými hlodavcami. Tento pokles bol zaznamenaný iba v TRN.

Keď Shen a tím podali NADA do TRN myší s nedostatkom spánku, zvýšená aktivácia týchto neurónov signalizujúcich do oblasti talamu bola zvrátená a myši už nevykazovali známky zvýšenej citlivosti na bolesť.

"Naše výsledky naznačujú, že NADA je fyziologicky dôležitá, a že chronické prerušenie spánku vedie k zníženiu hladín NADA, čo je základom hyperalgézie, zvýšenej citlivosti na bolesť,” píše tím.

Cesta k novej liečbe? 

Endokanabinoidy sú signálne molekuly na báze lipidov produkované prirodzene v našom tele. Viažu sa na kanabinoidné receptory v endokanabinoidnom systéme, komplexnom bunkovom signalizačnom systéme, ktorý sa zapája do regulácie mnohých telesných funkcií. Podľa vedcov sa aktivita kanabinoidného receptora 1, ktorý sa podieľa na regulácii vnímania bolesti, znížila v TRN myší s nedostatkom spánku.

Následne sa preukázalo, že blokovanie kanabinoidného receptora 1 môže pôsobiť proti priaznivým účinkom NADA. To naznačuje, že receptor aj NADA prispievajú k zvýšenej citlivosti na bolesť u myší, keď majú nedostatok spánku. Endokanabinoidy sa podieľajú na mnohých neurologických poruchách, vrátane roztrúsenej sklerózy, Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a epilepsie. Zdá sa, že hrajú hlavnú úlohu pri regulácii chronickej bolesti spojenej so stratou spánku. Tím dúfa, že ich zistenia o úlohe NADA povedú k efektívnejším liečbam.

"Tieto zistenia poskytujú mechanické poznatky o neurónových obvodoch, ktoré sú základom hyperalgézie vyvolanej chronickým prerušením spánku," uzatvárajú výskumníci, "a implikujú endokanabinoidy ako potenciálne mechanické ciele pre budúcu štúdiu.”

Fotogaléria


Tagy:
spánok bolesť nespavosť insomnia

2023-11-26 14:00:00  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/ll

Ďalšie články

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia