Ako NEvyhadzovať lieky?

Likvidácia liekov má presné pravidlá.
Zdroj: GettyImages
2024-02-07 12:00:00

Veľa sa dnes hovorí o ekologickom prístupe - triedení odpadu, slow fashion, recyklácii plastových obalov… Správate sa však ekologicky aj v prístupe k nespotrebovaným liekom? Prečítajte si pár faktov o tom, ako to určite nerobiť!

Nesprávna likvidácia liekov môže byť veľkým problémom pre životné prostredie. Mnohí z nás si povedia, že veď keď to nejako urobím iba ja, tak to predsa nemôže byť problém. Ak ale takýchto “iba ja” bude na svete príliš veľa (a zatiaľ sa javí, že je), naša Zem bude mať obrovský problém.

Určite viete, že lieky by sa mali likvidovať odborne. Za týmto účelom by sme ich mali odniesť vždy do lekárne, kde ich na túto odbornú likvidáciu postúpia.

Prečo je to dôležité?

Pretože lieky obsahujú rozličné chemické látky, ktoré sa môžu uvoľňovať do životného prostredia a prírody a môžu mať negatívny dopad na životné prostredie, a tak priamo aj na ľudské zdravie.

Nájdu sa však mnohí, ktorým je to jedno a nepoužité liečivá do lekární nevracajú. Na ich likvidáciu využívajú jeden z týchto nesprávnych spôsobov:

1) Nepoužité lieky či lieky po expirácii vyhodia do koša

Akonáhle sa lieky dostanú do kontaktu s iným bežným odpadom, dostanú sa do prostredia, v ktorom je vlhko, ktoré obsahuje ďalšie rozličné látky, a tak sa chemické látky z liečív začnú uvoľňovať. Či už do pôdneho prostredia, alebo výparmi do ovzdušia, prípadne do vôd. Každá z týchto možností je negatívna, pretože má dopad na životné prostredie a priamo aj na zdravie človeka.

2) Nepoužité lieky či lieky po expirácii spálime v ohni

Ruku na srdce - poznáte všetky zložky liečiv, ktoré používate a ich reakcie na oheň? Naozaj si myslíte, ža dostať lieky do kontaktu s ohňom je dobrý nápad? Lieky sa síce spaľujú, ale na miestach na to určených a za prísne predpísaných podmienok.

3) Nepoužite lieky či lieky po expirácii splácheme v záchode

Takýmto spôsobom “odstránené” liečivá sa stanú bezprostrednou súčasťou kanalizácie, a tak majú negatívny dopad na vodné organizmy.

A ako ich teda vyhadzovať?

Liečivá najčastejšie vyhadzujeme, pretože ich už nepotrebujeme alebo expirovali. Je teda zjavné, že o ne už nemáme záujem, avšak mali by sme mať i tak záujem o to, ako budú zlikvidované. Základnou zásadou je odniesť lieky do lekárne, a to bez ich obalov teda vybraté z papierovej škatuľky a tiež z plastových obalov. Tekuté lieky, sirupy ap., by sme mali odniesť iba v ich sklenenej či plastovej fľašky bez papierového obalu a maste tiež iba v ich tube, bez papierovej škatuľky. Papierové škatuľky patria do kontajnera na papier.

Zvlášť sa do lekární vracajú aj použité ihly so striekačkami, ortuťové teplomery, a tiež výživové doplnky.

 


Tagy:
lieky lieciva likvidacia liekov

Ďalšie články

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia