Bývate v rodinnom dome? Netušený faktor môže byť spúšťačom rakoviny!

26.07.2019

Problematika radónu by mala zaujímať každého, kto býva v rodinnom dome. Do domov, ktoré sú v kontakte s podložím, často vstupuje z pôdy aj zo stavebných materiálov rádioaktívny radón. Môže sa koncentrovať v prízemných miestnostiach. Povedal pre TASR Karol Holý z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

„Potom dochádza k ožarovaniu človeka a následne vzniká pravdepodobnosť výskytu rakoviny pľúc. Je to aktuálna téma, najmä v súčasnosti, keď je veľmi mnoho negatívnych faktorov, ktoré pôsobia na zdravie človeka,“ uviedol Holý. 

Čítajte viac: Znečistený vzduch je pre mozog ako jed: Krutý účinok, ktorý sa naplno prejaví až po rokoch!

Stavebné firmy používajú rôzne materiály ako bariéry proti prenikaniu radónu z podložia. „Stavebné materiály na stavby sú certifikované, spĺňajú určité kritériá z hľadiska rádioaktivity tak, aby rádium v stavebnom materiáli, z ktorého vzniká radón, neovplyvňovalo významne jeho koncentráciu v pobytovom priestore,“ konštatoval. 

Na radón myslite už pred stavaním domu

Vo všetkých prírodných materiáloch sa nachádza rádium 226, z ktorého rádioaktívnou premenou vzniká plynný radón 222, ktorý presakuje z týchto materiálov a hromadí sa v okolí. Intenzívny výskum vplyvu radónu na ľudské zdravie sa uskutočňuje od 70. rokov minulého storočia. 

V súvislosti s podložím Holý povedal, že ak ním sú napríklad vyvreté horniny, obsahujú viac rádia 226, ktorý je materským rádionuklidom radónu 222. „Máme prognózne mapy radónového rizika na Slovensku, ktoré sú založené na jeho meraní v pôdnom vzduchu a dopočítavame riziko z horninového podložia. Lenže koncentrácia radónu sa môže meniť na veľmi malých vzdialenostiach. Preto je veľmi dôležité, aby ten, kto ide stavať nejakú stavbu, si dal zmerať jeho koncentráciu v pôdnom vzduchu, čiže určiť radónový index pozemku,“ uviedol Holý. Podľa jeho slov Slovensko pripravuje Národný akčný radónový plán. Niektoré susedné krajiny, napríklad Rakúsko a ČR, ho už majú.

Radónom sa zaoberá smernica Rady EÚ 3013/59 o minimálnych Európskych bezpečnostných štandardoch na ochranu pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zdrojov ionizujúceho žiarenia. V slovenskej legislatíve sú to zákon 87/2018 o radiačnej ochrane a vyhláška rezortu zdravotníctva 98/2018 o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Tému radónu prezentoval Holý počas vedeckej kaviarne Veda koncom júna v Centre vedecko-technických informácií. 

Fotogaléria


Tagy:
rádioaktivita rakovina pľúc radón

26.07.2019  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Diskusia