Asociácia vyzýva na prednostný transport liekov: Apeluje na zabezpečenie funkčnosti systému

23.03.2020

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS s vysokou vážnosťou vníma súčasnú situáciu so šíriacou sa nákazou COVID-19, najmä z dôvodu zvýšenia pozornosti a úsilia na zabezpečenie zdravia obyvateľstva.

Vzniknutá situácia neobišla ani zásah do voľného pohybu osôb, dodávok tovaru ako aj základných služieb v Európe vrátane SR. Avšak implementácia európskych nariadení smerujúca ku kontrole osôb a tovaru by mala byť založená aj na princípe solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi, apeluje asociácia GENAS.

Čítajte tiež: Najhorší nosiči vírusov a baktérií: Po ich dotknutí si okamžite umyte ruky!

Podľa Európskej asociácie výrobcov generických liekov (Medicines for Europe) v súčasnosti nemáme v našom sektore v rámci EÚ nedostatok liekov, ktorý by súvisel s prepuknutím pandémie a naši partneri neustále monitorujú stav zásob liekov a prispôsobujú výrobu podľa zdravotných potrieb.

Za účelom vyhnúť sa výpadkom tovaru vrátane dodávok liekov ako aj eliminovať vznik sociálnych a ekonomických ťažkostí spojených s obmedzeniami v súčasnej situácii boja proti šíreniu nákazy COVID-19, je však nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť systému v každej krajine EÚ, vrátane SR.

Zelené pruhy a dodávky liekov

Asociácia GENAS podporuje návrh Európskej komisie prijať opatrenia na zabezpečenie prednostného transportu dodávok liekov, a tým aj dostupnosti liekov v lekárňach. Emergentný transport liekov a zdravotníckeho materiálu by mal byť prioritný v rámci tranzitnej dopravy (vytvorením tzv. green lanes/ zelených pruhov), keďže: 

  • väčšina výrobných miest výrobcov liekov, ktorí dovážajú lieky do SR, sa nachádza mimo územia SR
  • niektorí výrobcovia liekov, ktorí dodávajú lieky a zdravotnícky materiál do SR majú sklady mimo územia SR.

Považujeme za nevyhnutné zabezpečenie plynulosti transportu liekov cez hranice v rámci EÚ formou zelených pruhov pre označené vozidlá a prípadne inými opatreniami napr. ako výnimiek na dojazd kamiónov aj mimo pracovný čas a víkendy a pod.

Dostupnosť liekov je o spolupráci členov EÚ a o transporte

Dodávky liekov v tejto situácii nie sú o statických zásobách v jednotlivých krajinách. Kľúčom k dostupnosti liekov je udržiavať výrobu na maximálnej možnej úrovni a dopravovať substancie  a lieky tam, kde sú potrebné. 400 výrobných závodov v rámci Európy v súčasnosti vyrába bez obmedzení núdzové lieky, ako aj lieky pre chronicky chorých pacientov.

Výrobcovia generických a biosimilárnych liekov vynakladajú maximálne úsilie na udržanie kontinuity dodávania liekov do SR za účelom zabezpečenia dostupnosti liekov pre chronicky chorých pacientov ako aj pacientov s akútnym ochorením. Výpadky liekov pre chronicky chorých by mohli spôsobiť dekompenzácie pacientov, a s tým spojené ďalšie obsadzovanie nemocničných lôžok, ktoré prioritne budú potrebné pre pacientov s pandemickým vírusom.

Plynulé dodávky liekov pre dlhodobo chorých priamo sú kľúčové a priamo ovplyvňujú pripravenosť zdravotného systému na epidémiu.

Posilnenie personálnych kapacít v distribučných spoločnostiach v SR vnímame rovnako ako kritické. Objednávky liekov aj napriek dostupnosti liekov nie je v súčasnej dobe možné včasne spracovať a tak môže vzniknúť na úrovni lekární sekundárna nedostupnosť liekov.

V tejto situácii je potrebné riadiť a plánovať prudké nárasty dopytu liekov na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni. V tomto zmysle považujeme za nevyhnutnú spoluprácu v rámci členských štátov EÚ a permanentný dialóg medzi krajinami s uspokojením potrieb každej krajiny. 

Prehodnotenie emergentného systému

Počas mimoriadnej situácie súvisiace s COVID-19 požadujeme urgentne prehodnotiť „emergentný systém“ mimoriadneho dodávania liekov a v čase núdzového stavu v zdravotníctve pozastaviť udeľovanie pokút držiteľom registrácie liekov, distribútorom a lekárnikom vyplývajúce so zákona 362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach, počas trvania pandémie.

GENAS pomáha informačnou kampaňou

Považujeme za nevyhnutné spolupracovať na všetkých úsekoch zdravotného sektora vrátane pomoci lekárnikom, ktorí sú najviac vystavení kontaktu s pacientami. Väčšina lekárni v dnešnej dobe nedisponuje oddeleným priestorom predeleným sklenenou stenou, ktorým by chránili svoje zdravie. 

Moderné lekárne majú vystavený tovar akými sú výživové doplnky, čaje a iný zdravotnícky materiál v otvorenom priestore, v ktorom pacienti prichádzajú do priameho kontaktu dotykom.

Preto sa naša asociácia rozhodla pomôcť osvetovou kampaňou pod názvom „Chráňte seba aj nás, spoločne to zvládneme“, určenej lekárňam a lekárom prvého kontaktu, ktorí sú spolu s pacientami najviac exponovanými skupinami.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie lieky koronavírus

23.03.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: red, Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia