Bežné potravinárske PRÍSADY odhaľujú TEMNÚ tvár: ÚČINKY na najdôležitejší telesný orgán!

Zdroj: gettyimages.com
2023-09-12 14:00:00

Hoci nie sú novodobým strašiakom, stále predstavujú ústrednú tému v súvislosti s ich vplyvom na ľudské zdravie. Opäť sa potvrdzuje, že je dobré vyhýbať sa éčkam čo najviac.

Podľa zverejnenej štúdie v časopise BMJ vysoký príjem niektorých emulgátorov (potravinárske prídavné látky známe pod názvom "éčka"), ktoré sa bežne používajú v priemyselne spracovaných potravinách na zlepšenie textúry a predĺženie životnosti, je spojený so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení. Keďže tieto látky sa používajú v tisíckach ultraspracovaných potravinárskych výrobkov, ktoré jedáva množstvo ľudí, tieto zistenia majú dôležité dôsledky pre verejné zdravie, ako upozorňuje news.medical.net.

Kde ich nájdeme?

Emulgátory sa často pridávajú do spracovaných a balených potravín, ako sú napr. pečivo, koláče, zmrzlina, zákusky, čokoláda, chlieb, margarín a hotové jedlá, aby sa zlepšil ich vzhľad, chuť, textúra a trvanlivosť. Patria sem celulózy, mono- a diglyceridy mastných kyselín, modifikované škroby, lecitíny, karagénany (odvodené z červených morských rias; používajú sa na zahusťovanie potravín), fosfáty, gumy a pektíny.

Rovnako ako u všetkých prídavných látok v potravinách, bezpečnosť emulgátorov sa pravidelne hodnotí na základe dostupných vedeckých dôkazov. Nedávne výskumy však naznačujú, že môžu narúšať črevné baktérie a zvyšovať zápal, čo vedie k potenciálne zvýšenej náchylnosti na kardiovaskulárne problémy.

Spojitosť s chorobami srdca

Francúzski vedci sa rozhodli to bližšie preskúmať a pozreli sa na súvislosti medzi vystavením emulgátorom a rizikom kardiovaskulárnych ochorení, vrátane koronárnej choroby srdca a cerebrovaskulárnych chorôb - stavov ovplyvňujúcich prietok krvi a krvné cievy v srdci a mozgu. Ich zistenia sú založené na 95 442 dospelých Francúzoch (priemerný vek 43 rokov; 79 % žien) bez anamnézy srdcového ochorenia, ktorí sa zúčastnili kohortovej štúdie NutriNet-Santé v rokoch 2009 až 2021.

Počas prvých dvoch rokov sledovania účastníci absolvovali najmenej tri (a max 21) 24-hodinových online stravovacích záznamov. Každá spotrebovaná potravina a nápoj sa potom porovnával s tromi databázami, aby sa identifikovala prítomnosť a dávka akejkoľvek potravinárskej prídavnej látky. Na získanie kvantitatívnych údajov sa vykonali aj laboratórne testy.

Účastníci boli tiež požiadaní, aby nahlásili akúkoľvek závažnú udalosť kardovaskulárnych príhod, ako je srdcový infarkt alebo mozgová príhoda, ktoré boli potvrdené odbornou komisiou po preskúmaní zdravotných záznamov účastníkov. Úmrtia spojené s týmito chorobami boli tiež zaznamenané pomocou francúzskeho národného registra úmrtí a niekoľkých dobre známych rizikových faktorov pre srdcové choroby vrátane veku, pohlavia, hmotnosti (BMI), úrovne vzdelania, rodinnej anamnézy, fajčenia, úrovne fyzickej aktivity a kvality stravy (cukor, soľ, energia, príjem alkoholu).

Jednotlivé éčka a ich riziká

Po priemernom sledovaní 7 rokov sa zistilo, že vyšší príjem celkových celulóz (E460-E468), celulózy (E460) a karboxymetylcelulózy (E466) pozitívne súvisí s vyšším rizikom kardiovaskulárnych chorôb a konkrétne koronárnych srdcových chorôb.

Vyšší príjem monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín (E471 a E472) bol zase spojený s vyšším rizikom všetkých študovaných výsledkov. Spomedzi týchto emulgátorov bol mliečny ester monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín (E472b) spojený s vyšším rizikom kardiovaskulárnych príhod a cerebrovaskulárnych ochorení a ester kyseliny citrónovej monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín (E472c) s vyšším rizikom chorôb a koronárnych ochorení a ochorení srdca.

Vysoký príjem fosforečnanu sodného (E339) bol tiež spojený so zvýšeným rizikom koronárnej choroby srdca.

Fotogaléria


Tagy:
srdce prevencia choroby éčka emulgátory

2023-09-12 14:00:00  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Gurman.sk

Diskusia