107-TISÍC úmrtí ročne spôsobí NÁDOROVÉ ochorenie, ktoré vyvolá TOTO: Pozor na tento MATERIÁL

Zdroj: gettyimages.com
2023-09-08 19:00:00

Svojpomocná likvidácia azbestu predstavuje obrovské zdravotné riziká. Azbestové vlákna sa pri manipulácii môžu uvoľňovať do vzduchu.

Ak ich ľudia vdýchnu, môžu spôsobiť nádorové ochorenia či ochorenia dýchacích ciest. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

"Azbest je materiál, ktorý bol kedysi široko používaný pre svoje izolačné a protipožiarne vlastnosti. Avšak postupom času sa ukázalo, že azbest môže mať vážne negatívne účinky na zdravie ľudí a životné prostredie," priblížili environmentalisti.

Celosvetovo podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobí nádorové ochorenie pohrudnice súvisiace s azbestom asi 107.000 úmrtí ročne.

Dôležitá je správna likvidácia

Manipulácia s azbestom si preto vyžaduje odborný prístup a použitie vhodných ochranných prostriedkov. Pri správnej likvidácii sa minimalizuje riziko uvoľnenia nebezpečných vlákien do ovzdušia. Fyzická osoba podľa zákona o odpadoch nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. Linka pripomína, že na porušenie hrozí pokuta do výšky 2500 eur.

Správna likvidácia azbestu má pozitívny vplyv aj na životné prostredie.

"Azbestové materiály, keď sú nesprávne skladované alebo likvidované, môžu unikať do pôdy a vodných zdrojov. To môže negatívne ovplyvniť ekosystémy a znečistiť pitnú vodu. Rovnako môžu tieto materiály vplývať na biodiverzitu," skonštatovala Zelená linka.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie azbest choroby

2023-09-08 19:00:00  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia