Keď nevera zabíja: Nenápadne vás infikuje smrteľným ochorením!

01.12.2018

Najvhodnejšou ochranou proti šíreniu nebezpečného vírusu je vernosť partnerov! Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. Tohtoročným heslom je Búranie bariér, stavanie mostov.

 

Svetový deň boja proti AIDS

Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day) je jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie. Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 27. krát. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

Čítajte tiež: Chyba, ktorú mnohí robia pri jedení kiwi: Správna konzumácia ovocia má vyzerať takto!

K 30. septembru 2018 bolo na Slovensku evidovaných 1046 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 116 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 67 HIV pozitívnych ľudí, u 12 z nich už prepuklo ochorenie AIDS,“ uviedol MUDr. Pavol Lokša z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zároveň edie aj Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS.

Poradňa vznikla pri banskobystrickom RÚVZ v roku 1993. Poradenstvo, ale aj odbery krvi pre klientov sa vykonávajú bezplatne priamo v poradni banskobystrického RÚVZ. Poradenstvo poskytujú odborníci aj na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. K 26. novembru tohto roka požiadalo o konzultáciu celkom 165 klientov, odobraných bolo 81 vzoriek krvi, z toho anonymných bolo 18 odberov. 

Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom,“ uviedol MUDr. Lokša. 

Štádiá infekcie

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvým je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie a posledným štádiom je už samotný AIDS. Vírus imunitnej nedostatočnosti človeka je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich, alebo ich znefunkčňuje. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho človek môže ľahšie dostať rôzne infekčné choroby.

Ako sa prenáša? 

Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi, z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri dojčení. MUDr. Lokša zdôrazňuje, že prevencia je stále založená na vernosti partnerovi, bezpečnejšom sexe s použitím prezervatívu, vyhýbaniu sa intravenóznemu užívaniu drog, či aplikácii tetovania a pírsingu od neznámych ľudí.

Fotogaléria


Tagy:
choroba AIDS

01.12.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: red, tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia