Nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa často zamieňa s bolesťami chrbta: Na toto si dávajte pozor!

02.10.2018

Máte bolesti chrbta? Liečite sa u ortopéda, no stále máte ťažkosti? Môže byť za tým mnohopočetný myelóm! Nebezpečné ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Prečo je dôležitá skorá diagnostika ochorenia a o čo ide?

Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorové ochorenie vychádzajúce z plazmatických buniek v kostnej dreni do ich konečných vývojových foriem - myelomových buniek. Tieto tvoria monoklonálny imunoglobulín, a ďalšie cytokíny (bunkové produkty, látky chemickej povahy), ktoré spôsobujú pestré príznaky ochorenia. Mnohopočetný myelóm stále zostáva nevyliečiteľnou hematologickou malignitou, ale pri súčasných možnostiach, s použitím nových moderných liekov, veľmi dobre liečiteľnou.

Čítajte tiež: Potraviny, po ktorých sa ozývajú prejavy Crohnovej choroby: Držte sa osvedčeného pravidla!

Aký je výskyt tohto ochorenia vo svete, v Európe a na Slovensku?

MM predstavuje 1% všetkých druhov rakoviny a asi 10% všetkých hematologických malignít. Zaraďuje sa medzi takzvané zriedkavé ochorenia, no i tak počet pacientov s tým nie je zanedbateľný. Štatistický odhad pacientov s myelómov bol 2 041.

Aké sú rizikové faktory?

Je to ochorenie starších ľudí, vyskytujúce sa predovšetkým vo vekovej kategórii 60 - 70 rokov. Mnohopočetný myelóm postihuje o niečo častejšie mužov. U mladých ľudí vo veku 20 - 40 rokov sa toto ochorenie vyskytuje zriedkavejšie, u černochov, resp. Afroameričanov je výskyt myelómu skoro dvojnásobný vyšší. Vplyvy prostredia ako radiácia či chemické látky tiež prispievajú k vzniku tohto ochorenia.

Ako sa ochorenie prejavuje? Čo by si mal všímať bežný človek, možno budúci pacient, a čo napríklad všeobecný lekár, ktorý ho odosiela na vyšetrenia?

Je dôležité si uvedomiť, že až 30% pacientov s mnohopočetným myelómom môže byť asyptomatických. Ďalších 70 % pacientov má najčastejšie nasledujúce varovné klinické príznaky:

  • zvýšené celkové proteíny a/alebo zvýšené hladiny IgG alebo IgA,

(celková bielkovina často aj nad 100 g/l), hyperkalciémia, izolované

 zvýšenie ALP, vyššia urea, zachytenie paraproteínu

  • abnormálna bielkovina v moči
  • nevysvetliteľné zvýšenie sérového kreatinínu
  • anémia (najmä normocytárna a makrocytárna)
  • vysoká sedimentácia

Mnohopočetný myelóm má veľmi pestré a rôznorodé príznaky - choroba sa u pacientov prejavuje rôzne. Medzi príznaky patrí bolesť kostí, najčastejšie v driekovej chrbtici a rebrách, ale môže sa prejaviť aj inde. Ďalšie prejavy ochorenia môžu byť: porucha funkcie obličiek a poškodenie obličiek, tzv. myelómová oblička, ktoré môže viesť až k závažnej renálnej insuficiencii, resp. k hemodialýze.", útlm krvotvorby a  opakujúce sa infekcie (imunodeficit). Chorí sú často unavení, čo je spôsobené samotnou chorobou, ale aj anémiou (poklesom hemoglobínu a erytrocytov). Môžu trpieť aj polyneuropatiou (poškodenie periférnych nervových vlákien), motorickou a/alebo senzitívnou.

Aké sú možnosti diagnostiky?

Odporúčané vyšetrenia na úrovni praktického lekára, neurológa, ortopéda a rehabilitačného lekára zahŕňajú rôzne laboratórne vyšetrenia. Najčastejšie ide o FW (sedimentácia), KO (červené krvinky), zisťovanie celkovej hladiny bielkovín, kreatinínu, elektroforézu bielkovín a vyšetrenie moču. Pri bolesti kostí je nutné vykonať RTG vyšetrenie aspoň tej časti kostry, kde sa bolesť ohlasuje. V špeciálnej hematologickej diagnostike sa v súčasnosti kladie dôraz na včasnú diagnostiku mnohopočetného myelómu pod názvom CRAB. Zisťuje sa: C-hyper-Calcémia (zvýšená hodnota vápnika v dôsledku vyplavovania z kostí), R-renálna insuficiencia (poškodenie obličiek), A-anémia (chudokrvnosť), B-Bone (postihnutie kostí). CRAB dopĺňame vyšetrením imunoglobulínov, aby sme preverili imunodeficit. Neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky je aj vyšetrenie kostnej drene: cytologické, histologické, s odberom materiálu na cytogenetické vyšetrenie a flowcytometriu (prietokovú cytometriu) a taktiež dôsledné vyšetrenie skeletu zobrazovacími metódami (RTG, CT, MR)."

Prečo je dôležitá včasná diagnostika?

Optimálne je, keď ochorenie zachytíme skôr, ako vzniknú nezvratné poškodenia, napr. kompresívne fraktúry stavcov, poškodenia miechy a závažné poškodenia obličiek. K neskorej diagnostike dochádza napr. vtedy, keď je pacient s bolesťami chrbtice niekoľko mesiacov liečený ortopédom, fyzioterapeutom, neurológom, bez toho, aby mu bolo urobené RTG vyšetrenie bolestivej oblasti. Anémia (chudokrvnosť) je často považovaná za "bežný" prejav vyššieho veku, a pacientovi sa naordinuje prípravok obsahujúci železo - no nezisťuje sa výška hladiny železa v tele. Aj prejavy poškodenia obličiek - opuchy, nechutenstvo, vracanie - sú niekedy prehliadané, alebo pripisované veku, kardiovaskulárnemu alebo žalúdočnému ochoreniu."

02.10.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: red, tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia