Veľké porovnanie slovenských nemocníc: Tieto sú špičkou v liečbe cievnej mozgovej príhody!

30.05.2019

Pacientska organizácia Sekunda pre život a Slovenská neurologická spoločnosť zverejnili rebríček TOP slovenských nemocníc, ktoré v minulom roku dosiahli najvyššie percento odliečených pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Niektoré dokonca prevyšujú európsky štandard.

Odborníci, ale aj medzinárodné porovnania potvrdzujú, že na Slovensku máme pracoviská, ktoré sú schopné v čo najrýchlejšom čase vykonať trombolýzu (rozpustenie krvnej zrazeniny) alebo trombektómiu (mechanické odstránenie zrazeniny v mozgu) u pacientov v akútnom stave po cievnej mozgovej príhode.

Čítajte viac: Silná bolesť hlavy ako predzvesť vážneho problému: Tieto signály by ste mali spoznať ihneď

European Stroke Organization (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) stanovuje minimálnu hranicu odliečených pacientov na úrovni 15 percent. Z posledného medzinárodného porovnania vyplýva, že aj na Slovensku máme pracoviská, ktoré túto hranicu dokonca prekračujú. Zostupne medzi ne patria nemocnica vo Svidníku, vo Vranove nad Topľou, Nemocnica Staré Mesto v Bratislave, nemocnica v Komárne, Michalovciach, Skalici, Nemocnica Košice-Šaca či nemocnica v Liptovskom Mikuláši.

O sedem minút bližšie k záchrane

Najdôležitejšiu rolu pri záchrane pacientov po porážke však zohráva čas. V zásade platí, že najvyššiu šancu na zotavenie má ten, kto dostane fundovanú pomoc čo najrýchlejšie. V roku 2018 bol na Slovensku priemerný čas od príjmu pacienta do nemocnice po aplikáciu trombolytickej liečby 43 minút (v intervale priemerného času v nemocniciach od 19 po 88 minút), čo je o 7 minút menej ako v roku 2017 (vtedy sa priemerný čas v nemocniciach pohyboval v intervale od 23 do 93 minút).  

„Keď sme v roku 2017 spustili aktivity našej pacientskej organizácie spolu s informačnou kampaňou Čas je mozog, mali sme na Slovensku skutočne nelichotivé štatistiky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou. V roku 2016 bol celoslovenský priemer odliečených pacientov na úrovni len niečo nad 17 percent. Dnes je toto percento značne vyššie a dosahuje číslo viac ako 28 percent,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Okrem aktivít pacientskej organizácie zameraných na zvýšenie povedomia verejnosti o cievnej mozgovej príhode pripravila Slovenská neurologická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR aj nové odborné usmernenie, ktoré nadobudlo účinnosť 3. septembra 2018 a jeho cieľom je zlepšiť manažment pacientov s mozgovou porážkou.

„Som rada, že Slovensko za ostatné dva roky urobilo významný pokrok nielen v edukácii pacientov, čo sa cievnej mozgovej príhody týka, ale aj v oblasti zlepšenia ich manažmentu. Všetky tieto kroky, ktoré bolo nevyhnutné realizovať, sa dnes ukazujú ako správne a odráža sa to aj na viac ako 10-percentnom náraste odliečených pacientov, ak porovnáme roky 2016 a 2018,“ hovorí profesorka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky UNLP v Košiciach.

Pracoviská zamerané na trombektómiu

Okrem siete iktových centier, ktoré sú zamerané na liečbu pacientov s mozgovou porážkou, máme na Slovensku aj osem špecializovaných pracovísk intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby, ktoré realizujú vysokošpecializované zákroky - medzi nimi aj tzv. mechanickú trombektómiu (mechanické odstránenie krvnej zrazeniny z mozgu). „Podľa nových pravidiel vieme takýto zákrok realizovať u pacienta až do 24 hodín od vzniku prvých príznakov porážky. Samozrejme platí, že čím skôr je pacient odoslaný od neurológa na takýto zákrok, tým väčšiu má šancu na plnohodnotný návrat do života, a to aj napriek tomu, že utrpel cievnu mozgovú príhodu,“ hovorí doktor Ivan Vulev, medicínsky riaditeľ kliniky CINRE v Bratislave. Práve klinika CINRE patrí medzi 200 nemocníc vo svete, kde endovaskulárny výkon u pacienta s cievnou mozgovou príhodou vedia realizovať až do 24 hodín.

Problematické nemocnice

Okrem TOP pracovísk poukázala pacientska organizácia Sekunda pre život aj na nemocnice, ktoré nedosahujú ani 15-percentnú hranicu odliečených pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Predmetom ďalších analýz bude, či ide v týchto prípadoch len o problém v hlásnej disciplíne do príslušného registra, alebo aj o neskoré príchody pacientov do nemocníc či rezervy v manažmente pacientov s mozgovou porážkou v akútnej fáze.

„Je mi úprimne ľúto, že medzi pracoviskami, ktoré nedosahujú dobré výsledky, sú aj nemocnice s veľkým spádovým územím. Určite je potrebné, aby sa tieto výsledky analyzovali a zistila sa príčina, prečo je to tak,“ vysvetľuje Richard Fides a dodáva: „Tieto rebríčky chceme zverejňovať pravidelne každý rok. Určite stojí za zamyslenie, či majú byť v sieti iktových centier pracoviská, ktoré dlhodobo vykazujú nízke percento odliečených pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Som presvedčený, že je v záujme pacientov, aby sa dostali na pracovisko, ktoré má potrebnú prax v liečbe pacientov s porážkou,“ uzatvára Fides.  

Profesorka Gdovinová dodáva: „Musíme zároveň zlepšiť aj nahlasovanie údajov do národného registra, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií. Niektoré nemocnice majú stále rezervy v hlásnej povinnosti. Spolu s ministerkou zdravotníctva, pani docentkou Kalavskou aktuálne riešime túto situáciu tak, aby sme v budúcnosti mali podľa možnosti čo najpresnejšie dáta o liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou,“ dodáva odborníčka.   

Dva typy cievnej mozgovej príhody

Štatistiky hovoria, že na cievnu mozgovú príhodu zomiera dvakrát viac ľudí než na infarkt a až tretina pacientov po porážke ostáva pripútaná na lôžko. Na cievnu mozgovú príhodu, ktorá sa každoročne týka viac ako 11-tisíc Slovákov, v priemere zomiera každý desiaty. Aj preto je potrebné, aby sa tomuto ochoreniu venovalo viac pozornosti.

Podľa profesorky Gdovinovej existujú dva typy cievnej mozgovej príhody – ischemická, ktorá vzniká nedokrvením mozgu a hemoragická vznikajúca v dôsledku krvácania do mozgu. Prevahu tvoria ischemické príhody; tvoria približne 85 percent prípadov. Prvou možnosťou liečby tohto typu cievnej mozgovej príhody je trombolýza, ktorú na Slovensku vykonáva 43 centier, druhou trombektómia, ktorá je viazaná na skúsenosť lekárov aj technické vybavenie – takýchto centier je u nás dovedna desať.

Trombolýzu vieme podať do 4,5 hodiny, trombektómia sa vykonáva do 8 hodín,“ ozrejmuje špecialistka a dopĺňa, že niektorých pacientov dokážu lekári zachrániť až do 24 hodín po mŕtvici. Na život bez následkov však treba aj kus šťastia. Ako dodáva, dnes už musia všetky pracoviská venujúce sa liečbe akútnych cievnych mozgových príhod urobiť nielen CT mozgu, ale aj angiografické vyšetrenie, ktoré lekárov usmerňuje pri výbere najlepšej formy liečby, prípadne ich kombináciu.

 

Fotogaléria


Tagy:
porážka cievna mozgová príhoda

30.05.2019  |  Foto: Gettyimages.com, Boris Džurnák  |  Autor: © Zoznam/zh  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia