Slováci nepoznajú príznaky mŕtvice: Toto sú tri varovné signály, že musíte konať rýchlo

30.10.2017

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venujú problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Profesorka Zuzana Gdovinová konštatuje, že napriek dostupnej liečbe môžu pre neskorý príchod do nemocnice lekári v akútnom štádiu liečiť len približne 15-percent pacientov, čo má za následok oveľa častejšie trvalé následky. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro.

 

„Podľa Národného centra zdravotníckych informácií u nás cievna mozgová príhoda postihne až 17-tisíc pacientov ročne a viac ako polovica z nich má po jej prekonaní rôzne následky, ako sú poruchy hybnosti, reči, zraku, ale aj depresia a demencia. Včasnou liečbou v akútnom štádiu CMP sa pritom môže výskyt týchto komplikácií výrazne znížiť, no pacienti, žiaľ, prichádzajú do nemocnice neskoro,“ zdôrazňuje Zuzana Gdovinová, prednostka košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, podľa ktorej je Svetový deň cievnych mozgových príhod, pripadajúci na nedeľu 29. októbra, dobrou príležitosťou na pripomenutie tejto problematiky širokej verejnosti.

Čítajte viac: Desivá prognóza môže byť blízko: Jednoduchý cvik dokáže predpovedať mŕtvicu

V snahe dostať pacientov do nemocnice včas vypracovala Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR nové Odborné usmernenie pre liečbu CMP, ktorého pracovná verzia bola prezentovaná na nedávnom 45. slovenskom a českom cerebrovaskulárnom kongrese a VII. celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou.

Súčasťou kongresu bol aj krst knihy s názvom „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie“ pre študentov medicíny a lekárov v špecializačnej príprave z neurológie, ktorej autormi sú učitelia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – Zuzana Gdovinová, Jarmila Szilasiová, Eva Feketeová, Norbert Leško, Matej Škorvánek a Mária Tormašiová. Kniha sa stretla s veľkým záujmom – keďže slovenská učebnica už nebola vydaná takmer 20 rokov - a už počas kongresu sa predalo 50 výtlačkov.

Sprievodnou akciou 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu a VII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neurológii s medzinárodnou účasťou bola aktivita pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá kampaňou „Čas je mozog“ zvyšuje povedomie verejnosti o cievnych mozgových príhodách. Jej cieľom je informovať o najčastejších príznakoch a napomôcť, aby pacienti prichádzali do nemocnie včas. Iba tak môžu dostať liečbu, ktorá je viazaná na akútne štádium CMP, teda v intervale do štyri a pol hodiny.

Príznaky cievnej mozgovej príhody

 „Cievnu mozgovú príhodu pomáha odhaliť porucha mimiky tváre – postihnutý nie je schopný symetrického úsmevu, ďalej slabosť rúk - väčšinou jednostranná, kedy má pacient problém predpažiť či upažiť horné končatiny a taktiež problémy s rečou. Tieto tri signály svedčia pre vznik cievnej mozgovej príhody a stačí, aby si ich okolie u ľudí viacej všímalo. A to nielen u starších ľudí – len nedávno sme hospitalizovali iba 27-ročného pacienta s mozgovou mŕtvicou. Kampaň ‚Čas je mozog‘ prebieha od marca tohto roka a vďaka aktivitám pacientskej organizácie a Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti už vidíme hneď v druhom polroku nárast pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice včas. Veľkým pozitívom je spustenie takzvanej STEMI aplikácie rezortom zdravotníctva v záujme zefektívnenia manažmentu pacienta s mozgovou mŕtvicou. Tá pomáha efektívnejšie manažovať pacienta a umožňuje rýchlu komunikáciu medzi záchrankou a neurológom,“ poznamenáva Gdovinová.

Fotogaléria


Tagy:
porážka mŕtvica príznaky Zuzana Gdovinová

30.10.2017  |  Foto: LF UPJŠ v Košiciach, Thinkstock.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia