Tichá epidémia nás zraňuje na najslabšom mieste: Odborníci spustili bezplatnú linku

08.01.2018

Slovenská Alzheimerova spoločnosť spustila začiatkom januára preventívny program s názvom Zaostrené na Alzheimerovu chorobu. Jeho súčasťou je aj bezplatné telefonické poradenstvo pre obyvateľov celého Slovenska. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o chorobe, ktorá má stúpajúcu tendenciu.

 

Alzheimerovu chorobu, najčastejšiu formu demencie v seniorskom veku, označujeme aj za tichú epidémiu ľudstva. Toto ochorenie sa začína nenápadne, sprevádzané je stratou pamäti,  schopnosti orientovať sa, reči až postupne vedie k odkázanosti na pomoc okolia. Podľa svetových štatistík približne 1 percento obyvateľov vyspelých krajín a viac ako 50 miliónov ľudí na svete trpí týmto ochorením a jeho výskyt má rastúcu tendenciu. Viac ako dve tretiny  pacientov tvoria ženy. Predpokladá sa, že do roku 2050 celkový počet pacientov prekročí 130 miliónovú hranicu.

Čítajte viac: Výskumník Tomáš Smolek: Náznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už po tridsiatke

Niektorí svoju diagnózu nepoznajú

Na Slovensku podľa odhadov žije 40 – 60-tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou. Čísla sú viac-menej orientačné, keďže doposiaľ u nás nebola realizovaná žiadna epidemiologická štúdia. Pritom veľké množstvo pacientov nie je diagnostikovaných vôbec a časť pacientov je nesprávne diagnostikovaná. Jedným z dôvodov súčasného stavu je aj stigmatizácia tohto ochorenia v spoločnosti. Mnohí pacienti si na začiatku ochorenia problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine. O týchto pacientov sa stará okolo 120-180-tisíc rodinných príslušníkov, príbuzných a blízkych.

Počet pacientov bude narastať aj na Slovensku

Alzheimerova choroba je vo vyspelých štátoch považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych príbuzných, ktorí nesú na svojich pleciach psychickú a ekonomickú záťaž. Stále platí, že o tejto chorobe, jej príčinách a dopadoch na ľudí, ktorých  sa choroba týka, vieme málo. Pritom poznatky ukazujú, že ide o veľmi závažné ochorenie, ktoré patrí medzi hlavné príčiny úmrtia a jeho výskyt v súvislosti so starnutím populácie narastá.  Aj keď toto ochorenie zatiaľ nie je možné vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia spolu s nefarmakologickými postupmi dokáže jeho progresiu výrazne spomaliť . Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a nastavenie na optimálnu liečbu. Zraniteľnosť Slovenska je v jeho rýchlom starnutí, naša krajina už dnes patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v EU. Narastajúci počet starších ľudí a s klesajúca pôrodnosť budú negatívne ovplyvňovať ekonomiku krajiny. Starnutím populácie bude narastať aj celkový počet pacientov s demenciou. Aj z tohto dôvodu pripravila Slovenská Alzheimerova spoločnosť o.z. komplexný preventívny program  „Zaostrené na Alzheimerovu chorobu“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Celoslovenská kampaň

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a predchádzaní rozvoja demencie. Zámerom projektu je realizovať celoplošne na Slovensku jedinečnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci. Cieľom projektu je tiež informovať verejnosť o kognitívnych tréningoch a aktívnom spôsobe života ako účinnej prevencii pred vznikom demencie. Dôležitou súčasťou programu bude implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou. Prostredníctvom verejných podujatí – prednášok a workshopov pre seniorov aj pre rodiny, ktoré sa starajú o človeka s poruchami pamäti bude v mestách Bratislava, Banská Bystrica a v Košiciach realizovaná kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti o problematike demencie. Dostatočne poučení opatrovatelia sa totiž dokážu o chorého plnohodnotne postarať, potrebujú však pomoc spoločnosti.

Bezplatné telefonické poradenstvo

Z toho dôvodu spustíme na obdobie trvania projektu bezplatné individuálne telefonické poradenstvo, dostupné aj pre imobilných seniorov či rodinných príslušníkov z celého územia Slovenska, ktorí nebudú mať možnosť pre časovú zaneprázdnenosť alebo fyzické obmedzenie zúčastniť sa podujatia osobne. Na telefonickej linke 02/6241 08 85 budú odborníci  poskytovať záujemcom odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia, prevencie demencie a tiež zdravotníckej a sociálnej pomoci. Poradňa je k dispozícii od 2. januára 2018 do 31. marca 2018 v pracovné dni v čase od 12.00 do 16.00 h.


Tagy:
demencia Alzheimer

08.01.2018  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia