Slovenské pacientky trpia: Chýbajú moderné liečby, ktoré zlepšujú a predlžujú život!

19.10.2020

Majú naše onkologické pacientky k dispozícii všetku dostupnú inovatívnu modernú liečbu? Jana Pifflová-Španková, prezidentka aliancie NIE RAKOVINE, je presvedčená, že zďaleka nie.

Viac mamografov, viac osvety

Mesiac október je na celom svete spojený s kampaňami proti rakovine prsníka, ktorých symbolom je ružová stužka. Lenže mnohokrát je osveta a konkrétna pomoc do veľkej miery iba v rukách jednotlivcov, pacientskych aktivistov a odhodlaných žien. Prezidentka aliancie NIE RAKOVINE so svojím tímom ľudí 12 rokov pracovala na tom, aby štát zaviedol pozývací skríningový program troch karcinómov, ktoré sa dajú včas odhaliť. Práve tento rok sa im to podarilo. Národný pozývací skríning je zameraný na ženy vo veku 50 až 69 rokov.

„Povedzme všetkým, ktorí majú vplyv na stav onkológie v našej krajine, že chceme viac pre naše dievčatá a ženy! Že nechceme strácať svojich blízkych! Treba viac mamografov, viac osvety, viac modernej liečby,“ vyzýva Jana Pifflová-Španková, ktorá upozorňuje, že pacientkam s rakovinou prsníka  chýba dostupná inovatívna moderná liečba. 

Chýba inovatívna liečba

V okolitých krajinách Európy sú už dostupné nové moderné liečby, ktoré zlepšujú vyhliadky onkologických pacientok s rakovinou prsníka na lepší a dlhší život. Žiaľ, na niektoré z nich slovenské pacientky ešte len čakajú – dostávajú sa k nám oveľa neskôr, než do okolitých krajín. Napríklad imunoterapia atezolizumab a jej kombinácie s chemoterapiou. Ďalšími predstaviteľmi imunoterapie sú pembrolizumab, nivolumab, avelumab a durvalumab, ktoré sú zatiaľ schválené v liečbe iných druhov nádorov, u nás táto liečba dostupná nie je.

Inovatívna liečba existuje a chýba aj pre pacientky s pokročilým nádorom prsníka, s tzv. pozitivitou hormónových receptorov. Pomocou vhodnej kombinovanej liečby inhibítormi CDK4/6 s hormónovou terapiou je možné  aj v pokročilom a metastatickom štádiu ochorenia dosiahnuť nad ním kontrolu, a teda blokovať rast nádoru a oddialiť zhoršenie ochorenia na dlhšie obdobie než pri v súčasnosti používanej monoterapii,“ upozorňuje Jana Pifflová Španková.

Takáto liečba už predstavuje štandard v mnohých krajinách Európskej únie ako aj v rámci krajín V4, jedine na Slovensku kombinovaná hormónová a cielená liečba nie je kategorizovaná a tým pádom ani rovnako dostupná pre všetkých pacientov! A to aj napriek tomu, že dokázateľne umožňuje pacientkam s pokročilým karcinómom prsníka žiť dlhšie a prežiť viac času so svojimi najbližšími.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie choroba rakovina prsníka onkologické ochorenie

19.10.2020  |  Foto: NIE RAKOVINE  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia