Najčastejšie príčiny hospitalizácií v roku 2018: Dôvod, prečo Slováci končili v nemocniciach

21.05.2020

Najčastejšou príčinou hospitalizácií pacientov v roku 2018 bol pád (57,1 percenta). Naopak, najmenej hospitalizácií si vyžiadali prípady úmyselne sa poškodzujúcich pacientov či úrazy z napadnutia. Vyplýva to zo štatistiky zverejnenej na webe Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).


Príčina hospitalizácií

Národné centrum v roku 2018 zaznamenalo 80.647 hospitalizácií zapríčinených úrazmi, z nich z dôvodu pádu bolo 46.014. Príčinou takmer polovice hospitalizácií boli pády v domácom prostredí. Pády, ktoré sa udiali na ulici a ceste, predstavovali 11 percent hospitalizácií.

Čítajte tiež: Mŕtvica sa môže ohlásiť mesiac dopredu: 7 varovaní, ktoré vás včas upozornia a zachránia život

Časté boli aj hospitalizácie vyplývajúce z pádu v športových a atletických priestranstvách alebo kolektívnych ústavných zariadeniach. Hospitalizovaní pacienti najčastejšie utrpeli poranenie hlavy, kolena a predkolenia alebo aj bedra a stehna.

Takmer štvrtinu prípadov tvorili hospitalizácie s neuvedenou príčinou úrazu.

"Hospitalizácie v dôsledku dopravnej nehody predstavovali podiel 5,2 percenta. Pomerne často dochádzalo aj k hospitalizáciám osôb, ktoré utrpeli úraz vyplývajúci z vonkajších príčin náhodného poranenia okrem pádov (8,8 percenta) alebo z udalosti s neurčeným úmyslom (tri percentá)," uvádza NCZI. 

Koho sa to týkalo? 

Štatistika tiež poukázala na to, že najčastejšie hospitalizovali osoby vo veku nad 65 rokov, najmenej ich bolo vo vekovej kategórii od 25 do 44 rokov. Hospitalizovaní boli častejšie muži, výnimkou je veková kategória osôb nad 65 rokov.

Úmyselné sebapoškodzovanie si vyžadovalo najčastejšie hospitalizáciu u ľudí vo veku od jedného do 24 rokov, ženských hospitalizácií však bolo 1,7-násobne viac ako mužských.

Mali aj fatálne následky

Mnohé úrazy mali pre hospitalizovaných fatálne následky. Celkovo za rok 2018 zomrelo v ústavnej zdravotnej starostlivosti 1098 osôb, z toho až 689 úmrtí bolo spôsobených poraneniami pri páde, 66 úmrtí poraneniami spôsobenými úrazom pri dopravnej nehode a 20 úmrtí poraneniami pri úraze vyplývajúceho z udalosti s neurčeným úmyslom.

"Priemerný ošetrovací čas v dňoch, ktorý strávila osoba v ústavnej zdravotnej starostlivosti, závisel od toho, do akej vekovej skupiny patrila," uzavrelo NCZI s tým, že čím staršia bola osoba, tým dlhšie pobudla v ústavnej starostlivosti.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie nemocnica hospitalizácia štatistika pády

21.05.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia