Nebezpečná hranica, ktorú nesmiete prekročiť: Toľkoto decibelov vás môže pripraviť o sluch!

20.07.2019

Slúchadlá v ušiach, slúchadlá s mostíkom prekrývajúcim uši a v súčasnosti trendové bluetooth bezdrôtové slúchadlá, ktoré používajú hlavne mladí ľudia, amatérski bežci, no výnimkou nie sú ani dospelí. Málokto z nich si však uvedomuje riziká, ktoré môžu ohroziť sluchové orgány pri hlasnom či častom používaní digitálnych prehrávačov cez slúchadlá.


Podľa odborníkov stanoviť bezpečný limit z hľadiska hlasitosti a dĺžky počúvania je veľmi ťažké, hlavne vzhľadom na veľa pôsobiacich faktorov. Okrem typu a kvality slúchadiel ide aj o interindividuálne rozdiely v citlivosti jedincov na hluk, čo je dané fyziológiou človeka, zmenami po prekonaných zápalových a iných ochoreniach, či ďalšími spolupôsobiacimi faktormi. Ako konštatuje MUDr. Jarmila Beláková, vedúca Oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), jedna zo štúdií napríklad preukázala, že ženy v porovnaní s mužmi vnímajú hlasnejšiu hudbu ako viac nebezpečnú. Taktiež u mladých ľudí, u ktorých hlasná hudba vyvolala dočasný tinitus (vnímané bzučanie, zvonenie a iné zvuky bez vonkajšej príčiny), sa posudzuje hlasná hudba ako viac riziková na rozdiel od jedincov, ktorí tento problém nezaznamenali.

Čítajte tiež: Obľúbená príloha k jedlu a jej prekvapivý účinok: Po konzumácii zemiakov očakávajte túto zmenu!

Hrozí trvalé poškodenie

„Sluch je druhým najdôležitejším zmyslom po zraku. Umožňuje vnímať zvuky, dorozumievať sa a orientovať sa v priestore. Sluchový orgán je zložitý a preto aj veľmi citlivý na vnútorné aj vonkajšie podnety, hlavne na hluk. Ten je z medicínskeho hľadiska škodlivý nadmernou intenzitou. Vo všeobecnosti teoreticky platí, že počúvanie hudby do 80 decibelov (jednotka hluku) možno z hľadiska sluchu považovať za bezpečné. Zdravotné riziká vznikajú pri hudbe hlasnejšej ako 80 dB. Hranica zdravotného rizika závisí na intenzite hluku a čase vystavenia. V záujme nezvyšovania expozície, každý vzostup o 3 decibely musí byť kompenzovaný skrátením času počúvania na polovicu. Napríklad expozícia 80 decibelov počas jednej hodiny za deň je ekvivalentná 83 decibelom počas 30 minút za deň, alebo 86 decibelov počas 15 minút za deň - za predpokladu, že tieto expozície hluku (zvuku) sa opakujú počas dlhého obdobia. Zjednodušene povedané - pri dlhom a častom počúvaní hlasnej hudby zo slúchadiel riskuje človek, že si poškodí sluch,“ uvádza k téme MUDr. Beláková.

Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si, že dočasné poškodenie sluchu môže pri opakovanom intenzívnom zaťažovaní vyústiť do jeho trvalého poškodenia. Okrem sluchových účinkov, ktoré sa prejavujú po dlhodobom vystavení hluku o intenzite 85 decibelov a viac, existujú závažné mimosluchové účinky hluku pri nižších hladinách intenzity hluku (pod 80 decibelov) spôsobené neurovegetatívnym dráždením, vyvolávaním stresu s následnými zmenami na zdravotnom stave.

Pri dlhodobom vystavení hluku sú najviac časté bolesti hlavy, poruchy sústredenia sa, zhoršenie pamäti, bolesti žalúdka, zvýšenie tlaku krvi.

Aký typ slúchadiel je bezpečný? 

Čo sa týka otázky, aký typ slúchadiel používať MUDr. Beláková konštatuje, že kvalita osobných slúchadiel sa výrazne líši podľa výrobcov. Zaťaženie zvukom (hlukom) záleží od spôsobu založenia slúchadiel samotným poslucháčom, alebo od hĺbky vloženia vkladacích slúchadiel do zvukovodu a od ich charakteristík. Zaťaženie hlukom závisí však najmä od intenzity hluku a od frekvencie (výšky tónov). Platí, že čím je menšie slúchadlo, tým je väčšie množstvo zvukovej energie prenášané na príslušný objem zariadenia. 

„Podľa zahraničných štúdií bolo preukázané, že vkladacie slúchadlá do zvukovodu produkujú zvukový výkon, ktorý je o 7 - 9 decibelov väčší ako zo štandardných vonkajších slúchadiel. Kvôli ochrane, čiastočnej, či trvalej strate sluchu sa preto odporúča, aby bol obmedzený výkon osobných prehrávačov na 90 decibelov, čím by sa limitovalo riziko poškodenia sluchu,“ uzatvára tému MUDr. Beláková.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie slúchadlá uši sluch

20.07.2019  |  Foto: Gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka  |  Zdroj: red, Tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia