Neskutočné, kedy zaútočí vysoký krvný tlak: To, čo sme vylučovali, už nie je prekážkou!

11.05.2018

Každý dospelý človek by si mal minimálne raz do roka pri akejkoľvek návšteve lekára dať zmerať krvný tlak. Samozrejme, čím častejšie, tým lepšie. Mať vysoký krvný tlak je totiž veľmi nebezpečné - v každom veku!

Nepriaznivý dopad pre starších i mladých

Hypertenzia patrí medzi novodobú epidémiu, je označovaná ako tiché ochorenie bez príznakov a postihuje viac ako 40% dospelých vo veku už od 25 rokov. Je bežným ochorením a dokonca až polovica pacientov s vysokým krvným tlakom môže byť nediagnostikovaná. Ak sa cielene nesleduje a nelieči, stáva sa problémom aj pre mladších i starších ľudí a je obrovskou ekonomickou i sociálnou záťažou.

Čítajte tiež: Telo ho potrebuje, ale i neznáša: Temná stránka dôležitého minerálu vám otvorí oči!

Hypertenzia a rizikové faktory

Hypertenziu definujeme ako zvýšený krvný tlak a vyskytuje sa vtedy, keď sú cievy trvalo pod zvýšeným tlakom. O vysokom krvnom tlaku hovoríme už pri hodnotách od 140 mmHg. Čím je tlak krvi vyšší tým závažnejšie riziká hrozia. Každý vzostup TK o 20/10 mmHg zvyšuje riziko kardiovaskulárnej  mortality dvojnásobne. Celkovo postihuje 2 z 5 mužov alebo žien, pritom muži môžu mať mierne zvýšené riziko vzniku. Patrí medzi najdôležitejšiu príčinu vzniku kardiovaskulárnych ochorení a výskytu mŕtvice na celom svete.

Dôvodom môže byť rodinná predispozícia, ale aj zlý životný štýl. Stáva sa už problémom aj pre mladších ľudí. Mladí ľudia zároveň príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, pripisujú ich stresu a iným diagnózam. Podceňujú aj kontrolu svojho krvného tlaku - ak si ho aj zmerajú a zistia vysokú hodnotu, považujú ju za náhodu, nie za ochorenie.

Medzi najčastejšie rizikové faktory hypertenzie zaraďujeme: vek, pohlavie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočnú fyzickú aktivitu, nadváhu a obezitu, vysoký príjem soli a stres.

Kontrola a liečba hypertenzie

Pravidelná kontrola a meranie krvného tlaku je jediný spôsob ako môžeme ochorenie diagnostikovať. Je to pritom veľmi jednoduché a rýchle. Detekciou vieme zistiť aktuálny stav a zvládať, či dokonca znížiť kardiovaskulárne riziko.

Pokiaľ sa vysoký krvný tlak nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu či vážnym poškodením obličiek. Vysoký krvný tlak sa nededí, skutočne sa však objavuje v určitých rodinách. Ak trpíte vysokým tlakom, je nevyhnutné začať sa liečiť a v liečbe pokračovať aj pri dosahovaní cieľových hodnôt. Viac ako 75 % pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku kombinovanú liečbu. Ak pacienti potrebujú viacero liekov, zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, alebo niektorý z liekov prestanú brať úplne.

Prerušenie liečby pri hypertenzii je však nebezpečné a môže ohroziť ich život. Už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť napríklad fixné kombinácie - spojenie dvoch alebo troch liečiv v jednej tabletke. Majú viacero výhod - znižuje sa počet užívaných tabliet a zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi čím stúpa efektivita liečby.  Práve to sú hlavné dôvody, pre ktoré by si mal každý dospelý človek kontrolovať tlak. 

Fotogaléria

11.05.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: 1ed

Ďalšie články

Diskusia