Pripomíname si najbolestivejšie OCHORENIE: Čo je cieľom Svetového dňa REUMATIZMU?

12.10.2020

Reuma patrí medzi najbolestivejšie chronické ochorenia. Spúšťačom môže byť nevyležané prechladnutie či infekcia dýchacích a močových ciest. Trikrát častejšie postihuje ženy ako mužov a môže sa objaviť aj u detí. 

Tohtoročný Svetový deň reumatizmu je pre Ligu proti reumatizmu (LPR) na Slovensku mimoriadne výnimočný. Pacientom s reumatickými ochoreniami pomáha LPR už 30 rokov a zároveň prvýkrát čelí celosvetovému problému pandémie Covid 19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane. 

Čítajte tiež: Dajte si túto ZELENINU na vlasy a čakajte na výsledok: Po 2 týždňoch obnovená koruna krásy!

Predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková : Osvetou podporujeme informovanosť širokej verejnosti o reumatických ochoreniach, ako sa majú správať k chronickým pacientom, a tým prispievať k zvýšenej ochrane a bezpečnosti pacientov s reumatickými ochoreniami. Pripravujeme množstvo aktivít a podujatí, kde chceme reagovať aj na aktuálne témy a životné podmienky reumatikov, ktoré ovplyvnil koronavírus. Budeme sa venovať osvete, ako zvládnuť obmedzenia a pravidlá koronakarantény, liečbu RO v čase pandémie, ale nevynecháme ani stále dôležité témy o včasnej diagnostike a liečbe reumatických ochorení. Práve v tom vidíme najväčší zmysel a prevenciu nezvratných poškodení zdravia. Nedostatočne informovaný a neliečený pacient môže byť neskôr odkázaný na zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť.“

Ciele tohtoročnej kampane Svetového dňa reumatizmu 2020 :

  • Zdôrazniť dôležitosť zavádzania digitálnych riešení, vrátane telemedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí s RO aj v súvislosti na aktuálnu situáciu s pandémiu koronavírusu.
  • Predchádzať sociálnej exklúzii ľudí s reumatickými ochoreniami (RO). Zvyšovať sociálne zručnosti a kompetencie pacientov. Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s RO na ich kvalitu života.
  • Podporovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie. Motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície a zodpovednosti za svoje zdravie s prihliadnutím na nové možnosti od teórie k praxi.

O artritíde

Dvanásty októbrový deň označila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň artritídy. Informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že samotné ochorenie napáda pohybový aparát. Cieľom tohto svetového dňa je podľa nej zvýšenie povedomia o artritíde, výmena najmodernejších poznatkov, ale aj povzbudenie a pochopenie pre pacientov.

Artritída patrí do skupiny zápalových ochorení, ktoré majú nejasný pôvod, rôznorodé klinické prejavy, a jej priebeh je ťažko predvídateľný. Podľa Deckerovej klasifikácie sa reumatické ochorenia delia do desiatich základných skupín.

„Práve táto rôznorodosť si vyžaduje dôkladné reumatologické vyšetrenie, ktoré je niekedy časovo pre pacienta náročné, ale len na základe kvalitnej diagnostiky, či už laboratórnej alebo metódami zobrazovacími (röntgenové snímky či CT vyšetrenie), môže byť liečba účinná,“ vysvetlila primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia levočskej nemocnice Ingrid Dzurňáková.

K najčastejšiemu ochoreniu s postihnutím periférnych kĺbov patrí reumatoidná artritída.

„Ak je postihnutá najmä chrbtica, hovoríme o takzvanej Bechterevovej chorobe. Pacient najčastejšie prichádza na vyšetrenie pre veľmi nepríjemnú pokojovú bolesť chrbtice, rannú stuhnutosť, obmedzenie pohybu, ktoré sú prejavom postihnutia kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov,“ objasnila primárka.

Liečba ochorenia

V liečbe artritídy má podľa nej výsostné postavenie medikamentózna liečba, v rámci rehabilitačných postupov sa zameriavajú na potlačenie zápalu, čo vedie k zníženiu bolesti a zachovaniu rozsahu pohybu v postihnutých kĺboch.

Dzurňáková priblížila aj doplnkovú liečbu prostriedkami rehabilitácie, fyzikálnej medicíny.

„Tie môžu byť aktívne, ku ktorým patrí pohybová liečba, a pasívne, ku ktorým patria termické procedúry, elektroterapia, fototerapia. Mnohí pacienti vyhľadávajú aj metódy takzvanej komplementárnej medicíny - jogu či akupunktúru,“ uviedla primárka.

Pohybová liečba je podľa nej lídrom úspešnej rehabilitačnej liečby, ale má svoje princípy - nesmie zvyšovať bolesť, musí rešpektovať vek a sprievodné ochorenia pacienta, ako aj stupeň funkčného postihnutia a musí sa vykonávať dlhodobo. Dzurňáková doplnila, že v liečbe artritídy môžu pomôcť aj kúpeľné pobyty.

Reumatoidná artritída sa vyskytuje v každom veku, častejšie u žien. Podľa štatistických údajov postihuje 0,5 - 1 percento populácie, pričom na Slovensku ňou trpí približne 26.000 dospelých a každoročne pribúda 1300 až 1600 novozistených prípadov,“ dodala primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci Elena Ďurišová.

Mnoho z nás veľa sedí, čo vytvára nápor neustále na chrbticu. Terapuetické stoličky posiľnujú chrbtové svaly, podporujú zdravé držanie tela a zabraňujú poškodeniu chrbtice. 

Fotogaléria


Tagy:
prevencia artritída Svetový deň reumatizmus

12.10.2020  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: TASR, Tlačová správa

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia