Obľúbené nápoje so škodlivými látkami? Pivo a víno v ohrození!

06.03.2019

Milovníci piva a vína by sa mali mať na pozore. Podľa novej štúdie by bežne používaný filter, ktorým sa odstraňujú z týchto nápojov sedimenty a nápoje sú vďaka nemu čistejšie, mohol prenášať ťažké kovy, ako napr. arzén, do nápojov!

Filtračné pomôcky ako hrozba

Diatomatózna zemina je prirodzene sa vyskytujúca, mäkká hornina používaná na filtrovanie alkoholických nápojov. Pri laboratórnych testoch filtre zvýšili hladinu arzénu v nápoji až o osemkrát viac v porovnaní s nefiltrovanými ekvivalentmi. Bolo to nad bezpečnou úrovňou anorganického arzénu v jablkovej šťave.

Čítajte tiež: Mylná predstava mnohých o správnej zubnej hygiene: Na toto už zabudnite!

Dr Lauren Jackson vysvetľuje: "Chronická expozícia vysokým obsahom kovov, arzénu, olova a kadmia predstavuje riziko pre ľudské zdravie, pričom tieto zložky sa ustavične nachádzajú v rôznych potravinách. Toxicita arzénu závisí od jeho chemického stavu, pričom anorganický arzén vykazuje vyššiu toxicitu ako organické formy. Preto je dôležité používať analytické techniky na určenie špecifických foriem arzénu v potravinách a nápojoch."

Výskumníci testovali množstvo dostupných značiek piva a vína z celého sveta. Dve vzorky z USA obsahovali najviac arzénu, potom nasledovalo pivo z Nemecka, škótske pivo, belgické, české, holandské a írske. Čo sa týka vína, najvyššia úroveň látky bola zistená v červenom víne v USA. 

Výskumníci v centre FDA pre bezpečnosť potravín a aplikovanú výživu však našli spôsob, ako znížiť množstvo ťažkých kovov vrátane olova a kadmia, ktoré sa môžu dostať do nápojov pri ich výrobe. 

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) konal s cieľom zmierniť riziko spojené s expozíciou ťažkých kovov v nápojoch prostredníctvom stravy. Použil rôzne opatrenia, ako je obmedzenie koncentrácie olova v balených vodách.

Nedávne analýzy odhalili rôzne úrovne anorganického arzénu v jablkovej šťave a iné správy ukázali, že kvasené nápoje ako pivo a víno môžu obsahovať zvýšené koncentrácie anorganického arzénu, olova a kadmia. Napriek tomu, že zdroje kontaminácie ťažkými kovmi sú stále nejasné, predbežné dôkazy naznačujú, že používanie filtračných pomôcok môže byť potenciálnym zdrojom.

Problém, ktorý nie je preskúmaný

Výskumníci testovali tri typy potravín, pri výrobe ktorých sa používa diatomická zemina a zistili, že všetky obsahovali arzén, rovnako ako aj menšie množstvo olova a kadmia. Množstvo arzénu preneseného do nápojov sa znížilo vtedy, keď bol nápoj vystavený menšiemu množstvu tejto zeminy, pH kvapaliny sa zmenilo alebo sa zemina predtým vymyla. Tiež testovali komerčne dostupné pivo a červené a biele vína, čo sa týka ich hladiny ťažkých kovov.

Dr Jackson povedal: "Z dôvodu zdravotných účinkov konzumácie ťažkých kovov v potravinách, potenciálne znečistenie pri zásobovaní potravín sú naďalej zaujímavou témou pre regulačné orgány, akým je FDA. Je nedostatok informácií o krokoch spracovania, ktoré prispievajú k ťažkým kovom v týchto typoch výrobkov. Hoci hladiny ťažkých kovov v skúmaných vzorkách piva a vína majú veľký rozsah hodnôt, výsledky sú v súlade s ďalšími výskumami, ktoré naznačujú, že rozdiely v balení, spracovaní a základnom zložení pôd, v ktorých sa surové vstupné produkty pestujú, môžu ovplyvniť koncentrácie ťažkých kovov v konečnom produkte."

Napriek tomu, že väčšina vzoriek vína v analýze bola pod navrhovaným limitom 10% g/l anorganického arzénu jablčného džúsu, dve vzorky obsahovali celkový arzén nad touto prahovou hodnotou.

"Bez ohľadu na tieto hodnoty sa v súčasnosti v USA neurčili prípustné hladiny koncentrácií ťažkých kovov v pive a víne. Napriek tomu boli obmedzenia kovov navrhnuté inými subjektmi, napríklad organizáciou International Organisation of Vine and Wine. Tieto údaje naznačujú, že možno podniknúť konkrétne kroky na obmedzenie prenosu ťažkých kovov z pomôcok filtrov na pivo a víno. "

Štúdia bola publikovaná v časopise American Chemical Society Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Fotogaléria


Tagy:
pivo zdravie olovo vino toxické látky

06.03.2019  |  Foto: Gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka  |  Zdroj: sciencedaily.com

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia