Krutá realita: Ovocie s pesticídami a klamlivé označenie potravín BIO!

16.10.2014

Sme vystavení toxickým chemickým látkam! Dôkazom je Správa o kontrole reziduí pesticídov v potravinách za rok 2013 od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Pozrite sa, čo odhalila.

Minulý rok bolo analyzovaných 671 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka a výrobkov z mlieka, bravčového mäsa, medu, detskej a dojčenskej výživy.

Inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR odobrali 287 vzoriek ovocia a 231 vzoriek zeleniny. Zistili, že stanovený maximálny reziduálny limit (MRL) bol prekročený v 5 vzorkách ovocia a v 2 vzorkách zeleniny.

Ovocie je problematické

Najväčšia prítomnosť rezíduí pesticídov sa nachádza v ovocí, ktoré je najproblematickejšou komoditou. Až v 226 vzorkách ovocia, čo je 78,7 % zo všetkých vzoriek, bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov. Najviac sa chemické látky vyskytovali v jahodách (pôvod z EÚ) grapefruite, vrátane pomela (pôvod z tretích krajín), pomarančoch (pôvod z EÚ) a stolového hrozna (pôvod z tretej krajiny a EÚ). Čo sa týka zeleniny, nebezpečné látky sa nachádzali v 134 vzorkách, čo je 58,0% zo všetkých vzoriek zeleniny (prítomnosť 2 a viac pesticídov nájdená v póre).

Potraviny pre dojčatá a malé deti

V dokumente ŠVPS SR z roku 2013 sa uvádza, že rezort Ministerstva zdravotníctva SR odobral 41 vzoriek potravín pre dojčatá a malé deti, detskej výživy a potravín pre malé deti na báze obilia.

Z uvedeného počtu pochádzalo zo Slovenska 6 vzoriek, 31 vzoriek zo štátov EÚ a 4 vzorky mali pôvod z tretích krajín. Ani v jednej analyzovanej vzorke sa našťastie nezistilo prekročenie MRL. V 40 vzorkách sa nezistila prítomnosť žiadneho z rezíduí pesticídov. V 1 vzorke bola zistená prítomnosť rezíduí cyflutrínu v koncentrácii pod MRL.

Ako sú na tom BIO potraviny?

Veľmi zle skončili BIO potraviny. Až štvrtina potravín s označením BIO nevyhovela! Obsahovali zakázanú chémiu. Z 39 testovaných vzoriek nevyhovelo 10, v ktorých boli nájdené pesticídy. Niektoré BIO potraviny by preto nemali mať takéto označenie!

Hlásenie rizikových potravín

Na základe hodnotenia rizika bolo u 4 vzoriek stanovené riziko pre spotrebiteľa u detí aj dospelých, kde bol tzv. Hazard index > 1, čo je vypočítaný index nebezpečenstva. O týchto rizikových potravinách boli zaslané hlásenia do Európskeho systému rýchlej výstrahy pre potraviny a krmivá - RASFF, ktoré boli v systéme hneď zverejnené. Všetky rizikové šarže týchto nebezpečných potravín boli z trhu prevádzkovateľmi stiahnuté.

Ak chcete vedieť aké potraviny nevyhovujú distribúcii na trhu po kontrole, alebo ktoré potraviny sa sťahujú z trhu, sledujte webové stránky inštitúcií zaoberajúcich sa kontrolou potravín na našom trhu.

Široký výber liekov, výživových doplnkov, množstvo zliav a poradenstvo. To vám ponúka Fitlekáreň, internetový obchod pre vaše zdravie!

16.10.2014  |  Text: Pa   |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: red., svssr.sk

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Diskusia