Smrť číha vo vzduchu: Počet ľudí vo svete, ktorí zomrú kvôli znečisteniu

28.10.2017

V jednej z najrozsiahlejších správ svojho druhu experti v oblasti ochrany životného prostredia odhadli, že až deväť miliónov predčasných úmrtí na svete (16% všetkých úmrtí) súviselo so znečistením v roku 2015, pričom za väčšinu úmrtí bol zodpovedný znečistený vzduch!


Nová štúdia, publikovaná v časopise The Lancet, pod ktorú sa podpísalo viac ako 40 medzinárodných odborníkov z oblasť zdravia a životného prostredia, využíva údaje z medzinárodnej štúdie Global Burden of Disease, ktorá skúma trendy v celej populácii a odhaduje úmrtnosť na ochorenia a ich príčiny. Pri odhadovaní počtu ľudí, ktorí zomreli na príčiny súvisiace so znečistením, sa zaoberali účinkami znečistenia ovzdušia alebo znečistením vzduchu plynom a spaľovaním dreva, uhlia, ďalej znečistením vody, ktoré zahŕňa kontamináciu ako napríklad nehygienická sanitácia a taktiež znečistením na pracovisku, kde sú zamestnanci vystavení toxínom a karcinogénom, ako je uhlie alebo azbest.

Čítajte tiež: Vplyv cukru na zhubné tumory: Takto prebúdza rakovinové bunky!

Zabíjajú viac ako AIDS či malária

Znečistenie ovzdušia bolo spojené s 6,5 miliónmi úmrtí v roku 2015, znečistenie vody bolo spojené s 1,8 miliónmi a znečistenie na pracovisku bolo spojené s takmer miliónom úmrtí, ako sa píše na time.com. Úmrtia spôsobené chorobami súvisiacimi so znečistením, ako sú srdcové ochorenia a rakovina, boli trikrát vyššie ako úmrtia na AIDS, tuberkulózu a maláriu, zistili výskumníci!

Autori tiež zistili, že 92% úmrtí súvisiacich so znečistením sa vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. V rastúcich krajinách, ako je India, Čína, Pakistan, Bangladéš, Madagaskar a Keňa, ako potvrdili výskumníci, že až jedno zo štyroch úmrtí môže súvisieť so znečistením. Čína a India mali najväčší počet úmrtí súvisiacich so znečistením v roku 2015. V tomto roku bolo znečistenie v Číne spojené s 1,8 miliónmi úmrtí a v Indii bolo spojené s 2,5 miliónmi úmrtí. Ale znečistenie ovzdušia tiež zabíja ľudí v Spojených štátoch. Viac ako 155 000 úmrtí v USA v roku 2015 súviselo so znečistením, zistili výskumníci.

"Keď som bol dieťa v škole, všetci sme sa obávali znečistenia," hovorí hlavný autor správy Richard Fuller, prezident spoločnosti Pure Earth, medzinárodnej neziskovej organizácie zameranej na vyčistenie znečistenia a pokračuje: Neskôr sme sa báli viac klimatických zmien a iných vecí, potom išlo znečistenie ovzdušia na druhú koľaj."

Výskumníci poznamenávajú, že ich údaje sú pravdepodobne podhodnotené a neodrážajú celú záťaž choroby spôsobenú znečistením. Výskumní pracovníci sa napríklad nezameriavali na iné kontaminanty, ako sú účinky endokrinných disruptorov, látok spomaľujúcich horenie a pesticídov na ľudské zdravie a predčasné úmrtia. Fuller hovorí, že v týchto zdravotných otázkach nie sú dostatočne kvalitné alebo kvantitatívne dostatočné údaje.

Ohrození sú chudobní ľudia

Krajiny, ktoré najviac znášajú chorobu zo znečistenia, sú tie, ktoré sa rýchlo rozširujú ekonomicky. Autori poznamenávajú, že znečistenie vody a ovzdušia môže byť bežnejšie v krajinách v počiatočných štádiách priemyselného rozvoja, ale že významné zvýšenie znečistenia nemusí byť normou.

Správa ponúka odporúčania vrátane toho, aby znečistenie bolo prioritou na národnej aj medzinárodnej úrovni, aby sa mobilizovali finančné prostriedky určené na kontrolu znečistenia, vytvorili monitorovacie systémy, vytvorili multisektorové partnerstvá na riešenie tejto otázky, začlenili zmierňovanie znečistenia do stratégií boja proti neprenosným chorobám a uskutočnili viac výskumov na znečistenie a kontrolu znečistenia.

"Dúfam, že ľudia, ktorí hľadajú agendy pre rozvoj, venujú určitú pozornosť," hovorí Fuller. "Dúfam, že sa zobudia."


Tagy:
zdravie vzduch ľudia úmrtie rakovina znečistenie

28.10.2017  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: Janka

Ďalšie články

Diskusia