Vedci si posvietili na starodávny šamanský nápoj: Výsledky sú prekvapivé!

Zdroj: GettyImages
2024-04-02 12:00:00

Ayahuasca, tradičný nápoj amazonských Indiánov, oslavovaný ako dar od bohov, má tisícročnú históriu používania v liečebných rituáloch. V posledných rokoch pritiahla pozornosť západnej vedy, ktorá postupne rozplieta záhadu jej fascinujúcich účinkov a odhaľuje jej nevyužitý potenciál.

Táto posvätná zmes vyrobená z liany Banisteriopsis caapi a listov Psychotria viridis je známa svojimi silnými psychotropnými účinkami. Vďaka intenzívnej koncentrácií psychoaktívnych látok dokáže navodiť zmenený stav vedomia, píše sa na sciencealert.com. Táto skúsenosť môže byť tak intenzívna, že užívatelia popisujú zážitky blízke smrti, halucinácie, stretnutia s nadprirodzenými bytosťami či dokonca cestovanie do alternatívnych svetov. Vďaka týmto intenzívnym zážitkom mnohí ľudia hľadajú v Ayahuasce cestu k sebapoznaniu a duchovnému uzdraveniu, čo vyvolalo záujem modernej vedy a otvorilo diskusiu o jej potenciálnom liečebnom využití. Dobrou správou je, že výskumy prebiehajú a zistenia sú už teraz priaznivé. 

Výskum odhaľuje nové možnosti 

Nedávne vedecké štúdie ponúkajú fascinujúce zistenia o vplyve Ayahuascy na ľudský mozog. Jej hlavná účinná látka, DMT (dimetyltryptamín), má zaujímavý dopad na mozgovú aktivitu. Bežne má náš mozog isté usporiadanie, kde niektoré časti majú vyššie postavenie a kontrolujú iné časti. DMT však toto usporiadanie narúša. V podstate to znamená, že dominantná časť mozgu prestane byť dominantná a jednotlivé oblastí mozgu môžu spolupracovať rovnocenne. Táto zmena je najvýraznejšia v oblastiach, ktoré zodpovedajú za dôležité mentálne procesy, ako je plánovanie, používanie jazyka, pamäť a rozhodovanie. Keď tieto oblasti začnú viac spolupracovať bez obvyklej hierarchie, môže to otvoriť nové možnosti v našom myslení a spracovaní informácií. 

Tento jav poskytuje vzrušujúce možnosti pre výskum, pretože naznačuje, že Ayahuasca by mohla pomôcť pri liečbe rôznych duševných porúch, umožňujúc mozgu fungovať na novej, flexibilnejšej úrovni.

Nový spôsob liečby depresie?

Ďalším dôležitým zistením je, že  Ayahuasca by mohla zohrať dôležitú úlohu pri liečbe depresie a iných psychických porúch. Predbežné výsledky klinických štúdií na Imperial College London a ďalších výskumných inštitúciách ukazujú, že DMT môže vyvolať hlboké psychoaktívne stavy, ktoré podporujú neuroplasticitu a môžu pomôcť pri obnove a regulácii neurochemických procesov v mozgu. Tieto výsledky naznačujú, že Ayahuasca by mohla byť účinná v liečbe depresie, a to najmä vďaka svojej schopnosti „resetovať" niektoré mozgové funkcie a tým zlepšiť náladu a emočnú stabilitu pacientov. Pri liečbe depresie, úzkosti a posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) môže byť Ayahuasca použitá ako súčasť komplexnej terapeutickej liečby, ktorá zahŕňa aj tradičné metódy ako je psychoterapia a farmakoterapia.

Dôležité sú ďalšie výskumy

Hoci sú výsledky výskumu Ayahuascy sľubné, stále ostáva mnoho otázok nezodpovedaných. Vedci zdôrazňujú potrebu podrobnejšieho preskúmania DMT a jeho vplyvu na mozog. Napriek tomu, že má krátkodobé účinky a môže byť flexibilným nástrojom v terapii, je kľúčové pochopiť, ako ju bezpečne a účinne využívať v kombinácii s psychoterapiou. Dôležité je tiež pripomenúť, že aj keď môže mať DMT pozitívne terapeutické využitie, ide stále o psychotropnú látku, ktorú netreba podceňovať! Jej používanie vyžaduje opatrnosť, pretože môže byť dobrým sluhom, ale aj veľmi zlým pánom. Bez správneho vedenia a kontroly môže mať Ayahuasca nežiaduce a potenciálne nebezpečné účinky. Preto, skôr ako podľahneme tomuto novodobému trendu, by sme mali byť opatrní a nechať vedcov, aby lepšie preskúmali možnosti, ktoré Ayahuasca prináša.


Tagy:
ayahuasca samansky napoj

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia