Nelichotivá prognóza pre Slovensko: O 50 rokov bude tento problém úplne bežný!

19.04.2018

Na medzinárodnom fóre o inkontinencii v Ríme predstavili prvýkrát pravidlá, podľa ktorých by sa mala merať úroveň starostlivosti o pacientov s inkontinenciou. Odborná verejnosť sa zhodla, že pre zlepšenie stavu pacientov je nevyhnutné definovať indikátory kvality starostlivosti, na základe ktorých je možné vypracovať spoločné štandardy. Fórum sa uskutočnilo 16-18. apríla za prítomnosti zástupcov OECD, medzinárodných inštitúcií a pacientskych združení, vrátane Slovákov.

 

Inkontinencia je jeden z najčastejších zdravotných problémov, ktorý súvisí so starnutím populácie. Postihuje dnes viac ako 400 miliónov ľudí po celom svete. Problému čelí aj Slovensko. Podľa prognostického ústavu SAV budú Slováci v dôsledku trendov v pôrodnosti a dožívania sa vyššieho veku starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie.

Čítajte viac: Čím viac, tým horšie: Lekári upozorňujú na zaužívaný mýtus o pitnom režime!

V priebehu necelých 50 rokov sa tak zmeníme z jednej z najmladších krajín Európskej únie na jednu z najstarších a inkontinencia bude patriť medzi najrozšírenejšie chronické problémy. Je preto dôležité stanoviť medzinárodne uznávané štandardy starostlivosti o pacientov v celej Európe.

 „Na základe medzinárodnej štúdie, ktorú sme realizovali s viac ako 60 zástupcami pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva, tvorcov politík a zdravotných poisťovní v Európe sme prišli na 14 základných indikátorov, podľa ktorých je možné posúdiť kvalitu starostlivosti o pacientov s inkontinenciou,“ vysvetľuje profesor Adrian Wagg z univerzity v kanadskej Alberte, ktorý sa špecializuje na zdravé a kvalitné starnutie, a ktorý je zároveň jedným z expertov podieľajúcich sa na tvorbe štúdie. Kritéria sú rozdelené do troch oblastí: klinické, ktoré posudzujú zdravotný stav pacienta, kritériá týkajúce sa kvality života a ekonomické kritériá ako napríklad výška nákladov na zdravotnú starostlivosť pre pacientov, u ktorých bol manažment inkontinencie zanedbaný.

Medzinárodnú  štúdiu o zdravotných štandardoch pre pacientov s inkontinenciou iniciovala spoločnosť Essity, ktorá pôsobí v oblasti hygieny a zdravia a vypracovala ju spoločnosť KPMG. „Veríme, že výstupy z tejto štúdie prispejú k zlepšeniu starostlivosti o pacientov s inkontinenciou a pomôžu zdravotníckym expertom pri nastavovaní a hodnotení starostlivosti o pacientov s inkontinenciou aj u nás. Štúdia vôbec po prvýkrát komplexne zúžila kritéria, ktoré je potrebná brať do úvahy a ponúka tak spoločnú metodiku, podľa ktorej vieme starostlivosť o pacientov s inkontinenciou hodnotiť a identifikovať slabé miesta,“ zhodnotila Monika Hradecká, manažérka pre regulačné vzťahy, Česká a Slovenská republika.

Na diagnostických a terapeutických štandardoch dnes pracuje aj slovenské ministerstvo zdravotníctva. Jednou z pripravovaných skupín štandardov je aj oblasť ošetrovateľstva a inkontinencie. „Predstavené odporúčania môžu určite slúžiť ako základ pri definovaní štandardov v oblasti inkontinencie na Slovensku. Ich zavedenie prispeje k zvýšeniu kvality starostlivosti o pacientov, ako aj k zvýšeniu kvality života s týmto chronickým ochorením“, poznamenal Martin Romančík, urológ z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorý bol jedným zo slovenských účastníkov konferencie. Medzi ďalšími účastníkmi zo Slovenska boli aj Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR a Alena Mochnáčová, riaditeľka prevádzky Ošetrovateľského centra a Sociálneho zariadenia Slnečný dom v Humennom. Závery konferencie predstavia jej účastníci aj na Slovensku, na okrúhlom stole v júni 2018.

 

Fotogaléria


Tagy:
inkontinencia únik moču

19.04.2018  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

PlniElanu.sk

Diskusia