TIETO potraviny prinesú zdravie vám i planéte!

Naša strava ovplyvňuje zdravie nielen naše, ale aj našej planéty.
Zdroj: GettyImages
2024-02-07 07:00:00

Spôsob akým vyrábame a konzumujeme potraviny, je jednou z hlavných príčin zmeny klímy a na prírode si vyberá svoju daň. Stojí za takmer 70 % úbytku biodiverzity na celom svete a je tiež zodpovedný za približne 30 % celosvetových emisií skleníkových plynov. 

Priemerný Slovák v roku 2022 skonzumoval takmer 32 kg cukru, 70 kg mäsa a mäsových výrobkov, ale len 1,7 kg strukovín. „Tieto údaje napovedajú veľa o našom spôsobe života. Zlé stravovacie návyky, ktoré sme si zaužívali, sa pritom odzrkadľujú nielen na chorobnosti populácie, či dokonca predčasnej úmrtnosti, ale ovplyvňujú aj ďalšie oblasti nášho života. Je na čase uvedomiť si, že individuálne voľby nášho jedálnička majú veľký dopad na životné prostredie,” povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody).

Organizácia preto vyvinula nové odporúčania na stravovanie, ktoré prinesie zdravie nielen na náš osobný tanier, ale aj na tanier našej Zeme. Metódu, ktorú pôvodne vyvinula vo Veľkej Británii, prispôsobila na podmienky v našom regióne, s ohľadom na miestne nutričné, geografické, kultúrne a trhové špecifiká.

Tá na základe údajov o stravovaní dospelých v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku navrhla optimalizované jedálničky pre jednotlivé krajiny, tak, aby:

  • boli dodržané všetky národné výživové odporúčania, 
  • stravovanie nebolo pre ľudí drahšie, 
  • sa znížila uhlíková stopa a aj stravovanie prispievalo k splneniu klimatického cieľa do roku 2030, ktorým je obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C.

„Ľudstvo čelí trojitej výzve: ako zaistiť potravinovú a výživovú bezpečnosť pre všetkých a zároveň udržať globálne otepľovanie na 1,5 °C a zastaviť úbytok prírody. Potraviny, ktoré konzumujeme a ich náročný spôsob výroby prispievajú k úbytku prírody, znečišťovaniu vodných tokov, vyčerpávaniu pôdy a zhoršovaniu potravinovej a výživovej bezpečnosti,” hovorí Irene Lucius, regionálna riaditeľka ochrany prírody WWF-CEE, „Zdravie planéty je úzko spojené s naším zdravím. Uprednostňovanie rastlinnej stravy a zároveň obmedzenie spotreby mäsa je zásadné ako pre nás, tak pro našu planétu.”

Ako je to na Slovensku

Aktuálne stravovacie návyky Slovákov nespĺňajú nutričné odporúčania. Podľa štúdií HSBC máme na Slovensku dve tretiny dospelej populácie a až štvrtinu detí, ktorá má nadváhu či obezitu. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude trpieť obezitou až 30 % populácie, ak sa súčasný trend nezmení. Zároveň naše jedálničky zanechávajú priveľkú uhlíkovú stopu. Tá aktuálne dosahuje 4,51 kg ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) na osobu a deň. Cieľom štúdie je ukázať, že do roku 2030 môžeme úpravou stravy podľa metódy Livewell znížiť toto číslo na polovicu.

Navrhovaná strava je flexibilná a pozostáva zo širokej škály potravín. Je bohatá na zeleninu, ovocie a strukoviny, obsahuje primerané množstvo mäsa, mliečnych výrobkov, vajec a rýb. Livewell odporúča minimalizovať konzumáciu potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru a ultra spracovaných potravín.

Aj malá zmena má význam

Autori správy zdôrazňujú skutočnosť, že stravovanie nie je len otázkou osobných preferencií a individuálneho výberu. „Zdravé a udržateľné potraviny by mali byť dostupné a cenovo prijateľné pre každého, a to teraz aj v budúcnosti. Vlády a podniky musia zohrávať dôležitú vedúcu úlohu pri umožňovaní a podpore prechodu na zdravé a udržateľné stravovanie," hovorí Lenka Fryčová, expertka na udržateľnosť WWF-CEE, „Nezabúdajme pritom, že každá malá zmena má význam. Nie je potrebné, aby niekto robil drastické kroky. Je potrebné, aby veľké množstvo ľudí urobilo sériu malých zmien."

A aké teda tie odporúčania sú?

Zelenina a zeleninové výrobky aktuálne tvoria 8 % nášho jedálnička, mali by tvoriť 27 %.

Ovocie a ovocné výrobky tvoria 11 % nášho jedálnička, mali by tvoriť 9 %.

Mäso a mäsové výrobky by sme mali zredukovať z aktuálnych 9 % na 2 %.

Taktiež mlieko a mliečne výrobky by sme mali zredukovať z aktuálnych 10 % na 3 %.

Vajcia a vaječné výrobky by podľa odporúčaní mali ostať na aktuálnej úrovni 1 %.

Ryby a morské plody by mali tvoriť nie 1 %, ale 3 % nášho jedálnička.

Konzumáciu strukovín, orechov, olejnatých plodov a korenín by sme mali výrazne zvýšiť z aktuálneho 1 % na 7 %.

Obilie a celozrnné výrobky dnes tvoria 24 % nášho jedálnička, mali by sme ich konzumáciu zvýšiť na 29 %.

Konzumáciu zemiakov by sme mali o 1 % znížiť.

Azda najviac by sme mali eliminovať konzumáciu ostatných potravín, kam patria zložené/zmiešané potraviny, cukor a cukrárenské výrobky, koreniny, omáčky a dochucovadlá. Tieto aktuálne predstaviujú až 27 % nášho jedálnička, ideálne by ale bolo, ak by tvorili iba 9 %.

 


Tagy:
stravovanie obezita zdrava strava vyziva WWF Slovensko stravovacie navyky

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia