TIETO príznaky nepodceňujte, môže ísť o signály závažného ochorenia dýchacích ciest!

Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najzávažnejšie ochorenia súčasnosti.
Zdroj: GettyImages
2024-02-09 15:00:00

Pľúca, jeden z piatich životne dôležitých orgánov ľudského tela, ktorý je nevyhnutný pre udržanie života aj preto, lebo jeho hlavnou úlohou je výmena kyslíka a oxidu uhličitého v tele.

Pľúca sú teda kľúčovým orgánom v procese dýchania a udržiavania homeostázy (rovnováha vnútorného prostredia) v tele. Jednou z najzávažnejších chorôb pľúc je chronická obštrukčná choroba, ktorú môže signalizovať aj zníženie fyzickej aktivity a vysoký krvný tlak.

Infekcie dolných dýchacích ciest patria medzi najzávažnejšie ochorenia súčasnosti a s vekom sa riziko ťažkého priebehu ochorenia pľúc zvyšuje. Aj napriek modernizácii, digitalizácii a pokroku zdravotníctva choroby pľúc progredujú. Medzi najzávažnejšie pľúcne ochorenia sa okrem zápalu pľúc, bronchiálnej astmy, pneumónii, rakovine a tuberkulóze radí aj chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Najčastejšou príčinou jej vzniku je, podobne ako pri rakovine pľúc, cigaretový dym.

„Chronická obštrukčná choroba pľúc je progresívne ochorenie, pri ktorej dochádza k zúženiu dýchacích ciest, k zmenšeniu objemu pľúc a obmedzeniu prietoku vzduchu do a z pľúc. Zahŕňa niekoľko stavov, vrátane chronickej bronchitídy a pľúcneho emfyzému (rozdutie, zväčšenie pľúc). Začína zväčša ochorením priedušiek - chronickou bronchitídou. Vyvíja sa dlhé roky a častokrát sa prejaví až vo vyššom veku,“ uvádza pneumológ Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Ladislav Solčiansky. Vtedy je dýchavičnosť a zníženie fyzickej aktivity častokrát pripisovaná veku. Nositeľovi v rannej fáze ochorenia zvyčajne nespôsobuje závažnejšie problémy.

„V neskorších štádiách je typické pískanie alebo vrzgoty pri dýchaní. Pacient má v dôsledku zúženia dýchacích ciest problém najmä s výdychom. Typickým pridruženým ochorením je tiež vysoký krvný tlak. V konečnej fáze ochorenia je poškodenie pľúcneho tkaniva nezvratné a v takom rozsahu, že hrozí zlyhanie tohto životne dôležitého orgánu,“ hovorí pneumológ.

Rizikovým faktorom vzniku CHOCHP je fajčenie, expozícia škodlivých látok (prach, dym...), najmä v uzavretom prostredí, ktoré ak pretrváva, ochorenie sa rozširuje a vzniká emfyzém. V neposlednom rade môže CHOCHP zapríčiniť aj genetický faktor často súvisiaci s nedostatočným alebo chybným produkovaním proteínu alfa-1 antitrypsín.

Už z názvu vyplýva, že ide o chronické ochorenie, teda je nanajvýš dôležité pravidelne sledovať príznaky a tie konzultovať s lekárom. „Dýchavičnosť, pískanie pri dýchaní, alebo opakované infekcie horných dýchacích ciest nezanedbávajte, môžu nám napovedať závažným ochoreniam, ktorých sa dá v ranom štádiu vyvarovať. Liečba za pomoci medikamentov, oxigenoterapie, fyzioterapie či rehabilitácie na posilnenie pľúcnych svalov pomáha zlepšiť schopnosť dýchať a zvýšiť fyzickú kondíciu pacienta, no zastavenie fajčenia je kľúčovou súčasťou liečby. Pacient trpiaci chronickou obštrukčnou chorobou pľúc by sa zo všetkých síl mal snažiť vyhnúť baktériám a vírusom, ktorými vznikajú respiračné ochorenia, pretože aj obyčajná chrípka pre neho môže znamenať vážne komplikácie a v horšom prípade aj smrť, uzatvára lekár.

Fotogaléria


Tagy:
tuberkuloza pluca dychavicnost infekcie dychacich ciest rakovina pluc chronicka obstrukcna choroba pluc

Ďalšie články

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia