Bojuje s ňou každý druhý Slovák: V lekárni vám povedia, či patríte k rizikovej skupine aj vy!

16.05.2019

Obezita je závažné chronické epidemické ochorenie, ktoré celosvetovo postihuje nielen dospelú, ale čoraz viac aj detskú a adolescentnú populáciu. Vo väčšine európskych krajín je obéznych až 50 percent dospelých ľudí, no na Slovensku je situácia ešte horšia.

Nadhmotnosť a obezita prinášajú zvýšené riziko viacerých chronických ochorení. Napriek tejto nepriaznivej situácii sa starostlivosť o obéznych pacientov v jednotlivých krajinách Európy enormne líši. Zdravotnú starostlivosť zameranú na obezitu dostáva v súčasnosti menej ako jedno percento obéznych pacientov.

Čítajte viac: Postavte sa na váhu: Výsledok okamžite upozorní na zvýšené riziko zápalovej choroby!

„Aj na Slovensku iba hľadáme cestu, systém, ako vytvoriť starostlivosť o obéznych jedincov (symbolicky túto cestu označujeme ako „Route 66“) – jej neoddeliteľnou súčasťou je aj dlhoočakávaná novozaložená spoločnosť Slovenská Obezitologická Asociácia združujúca všetkých odborníkov venujúcich sa problematike nadhmotnosti a obezity a všetkých s nimi spojených chronických ochorení. V blízkej budúcnosti plánujeme založiť aj spoločnosť združujúcu pacientov s nadhmotnosťou a obezitou,“  hovorí prezidentka Slovenskej Obezitologickej asociácie a prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti doktorka Ľubomíra Fábryová.

Holistický prístup k liečbe obezity

Obezita je v drvivej väčšine prípadov nerozlučne spojená so životným štýlom, ktorý charakterizuje najmä nadbytok kalórií, sedavosť, nedostatok pohybovej aktivity a nezvládanie stresu. Riešenie nadváhy a obezity je preto behom na dlhú trať a vyžaduje si komplexnú zmenu životného štýlu vrátane odborného lekárskeho vedenia, edukácie a dlhodobého sledovania efektivity intervencie.

V mnohých európskych krajinách pod záštitou EASO vznikajú centrá pre manažment obezity (momentálne ich funguje viac ako 200). Ich cieľom je holistický prístup k liečbe obezity: komplexná modifikácia životného štýlu založená na edukácii, úprava stravovacích návykov, podpora fyzickej aktivity s možnosťou využitia dostupnej antiobezitickej liečby, bariatrická/metabolická chirurgia a riešenie pridružených ochorení v spolupráci s príslušnými špecialistami. Založenie centra/centier pre manažment obezity na Slovensku by jednoznačne znamenalo pokrok v starostlivosti o obézneho pacienta.

„Cieľom komplexného riešenia obezity na individuálnej úrovni nie je len ,schudnúťʻ, ale predovšetkým ,vydržaťʻ. Motivácia vás naštartuje... Zvyk vás podrží na ceste...,“ dopĺňa docentka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Mnohí obézni čelia diskriminácii

Obézni pacienti sú často predmetom stigmatizácie, ktorá môže vyústiť až do diskriminácie. Tá má tiež veľký dopad na kvalitu života človeka s nadváhou a obezitou, dokonca môže viesť k „bludnému“ kruhu nezdravého stravovania a životného štýlu. „Z niektorých výskumov vyplýva, že diskriminácii čelí takmer 20 percent pacientov s obezitou I. stupňa a viac ako 40 percent pacientov s obezitou 2. stupňa. Ukazuje sa, že diskriminácia na základe vyššej telesnej hmotnosti je druhou najčastejšou zaužívanou formou diskriminácie u žien a treťou u mužov. Diskrimináciu môžeme obmedziť osvetovou prácou v médiách, vzdelávaním, vytváraním a podporou zdravotných programov,“ dodáva Hana Vrabcová, OS SDS nominovaná zástupkyňa Patient Council EASO.

Slovenský deň obezity v lekárňach

Po prvýkrát v histórii Slovenských dní obezity sa do projektu pilotne pripájajú aj lekárnici. „Verejná lekáreň je ideálnym miestom pre realizáciu skríningových meraní rizikových faktorov srdcovo-cievnych a metabolických ochorení a pre primárny záchyt rizikových osôb s cieľom informovať ich o existujúcich rizikách a odkazovať ich na konzultáciu s lekárom. V rámci Slovenského dňa obezity budú prebiehať bezplatné merania vo vybraných lekárňach na Slovensku. Veríme, že v spolupráci so Slovenskou obezitologickou asociáciou a Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa nám podarí experimentálne preukázať, že lekárnik dokáže byť prospešný pacientovi a celej spoločnosti aj na poli prevencie a záchytu takého závažného ochorenia, akým je obezita a jej dôsledky,“ dodáva Peter Stanko, lekárnik a liekový analytik pre ADC.

„V záujme účinnej prevencie a následnej liečby obezity a k nej pridružených ochorení je dôležité spojenie všetkých dostupných síl a prostriedkov na celospoločenskej úrovni, zo strany zdravotníckeho i nezdravotníckeho systému,“ prízvukuje prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti doktorka Ľubomíra Fábryová.

Európsky deň obezity je nezávislá iniciatíva EASO (The European Association for the Study of Obesity) s cieľom podporiť krajiny pri aktívnom prístupe zvládania problému narastajúcej nadváhy a obezity a zapojiť lekárske, lekárnické i pacientske komunity. Usiluje sa apelovať, aby obezita a nadváha začali byť vnímané ako akútny celospoločenský zdravotný problém, ktorý v súčasnosti narastá do epidemických rozmerov a nie iba ako kozmetická záležitosť pár stovák jedincov. Tento rok pripadol Európsky deň obezity na sobotu 18. mája 2019. Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizujú tento rok v poradí už štvrtý Slovenský deň obezity.

Fotogaléria


Tagy:
obezita nadváha

16.05.2019  |  Foto: Gettyimages.com  |  Zdroj: Tlačová správa

Ďalšie články

Diskusia