Rakovina už nie je nutne diagnózou smrti

Rakovina už nie je nutne diagnózou smrti.
Zdroj: GettyImages
2024-02-04 16:00:00

Dnešý deň je Svetovým dňom boja proti rakovine. Celosvetovo i na Slovensku ide o diagnózu s vysokou úmrtnosťou. Prognózy sú však pozitívne, veda a medicína zaznamenávajú pokrok aj v tejto oblasti. Veľa menie aj preventívne prehliadky.

,,Onkológia je najrýchlejšie sa rozvíjajúci odbor medicíny, týka sa to aj liečby, v poslednej dobe nastal pokrok vďaka cielenej biologickej liečbe a imunoterapii, ktoré výrazne menia prognózu pacientov a zlepšujú celkové prežívanie,“ povedala MUDr. Lešková, PhD., primárka oddelenia klinickej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov, ,,Preventívne prehliadky zvýšili záchyt včasných štádií onkologických ochorení, aj keď stále pretrváva vysoké percento pacientov, ktorí prichádzajú v pokročilom štádiu onkologického ochorenia.”

Identifikujte ochorenie včas

Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend, s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou. Pre pacientov je najdôležitejšie, aby dôsledne dbali na prevenciu, každoročne absolvovali všeobecnú preventívnu lekársku prehliadku a v prípade akýchkoľvek problémov či výskytu rakoviny v rodine aj preventívne onkologické vyšetrenia. U žien je dôležité pravidelne absolvovať gynekologické vyšetrenie aspoň raz ročne vrátane vyšetrenia prsníkov, od 40. roka života pravidelne aj mamografické vyšetrenie či MR vyšetrenie prsníkov. U mužov je vzhľadom na jej aktuálny enormný výskyt zásadným preventívne vyšetrenie prostaty od 50. roku života, ak je rodinná anamnéza na tento druh rakoviny pozitívna, tak aj skôr. Medicína dnes v oblasti onkológie dokáže veľmi veľa, ale záleží, v akom štádiu sa rakovina u pacienta diagnostikuje. A tento fakt je v prvom rade záležitosťou zodpovednosti pacienta k svojmu zdraviu.

Nejde iba o samotnú liečbu

Onkologickí pacienti sa na svojej ceste pri liečení nestretávajú iba s lekármi či zdravotnými sesrami. Veľkú rolu v ich životoch zohrávajú fyzioterapeuti či rehabilitačné sestry, ktoré im často prinavracajú nielen stratené sily, ale aj sebavedomie a sebahodnotu. Ich práca je pritom určovaná tým, v akom štádiu ochorenia prípadne liečby pacient je. „Keďže každý pacient je iný a aj ťažkosti bývajú veľmi individuálne, terapiu nastavujeme presne podľa potreby jednotlivca. Keď sa pacient vylieči z rakoviny, väčšinou je jednou z jeho priorít, aby sa mu ochorenie nevrátilo a je pre to ochotný spraviť maximum. Z našej strany je dôležitý zvlášť správne zvolený prístup, ktorý je závislý nielen od typu nádoru, postihnutého miesta, štádia ochorenia, veku pacienta či jeho sociálneho zázemia, ale často predovšetkým od jeho psychického stavu,“ povedala vedúca fyzioterapeutka Nemocnice AGEL Bánovce Bc. Libuša Klamárová.

Rehabilitácia podľa individuálnych potrieb

Libuša Klamárová ďalej vysvetľuje, že je naozaj dôležité, rakovinu akej konkrétnej oblasti pacient má. Vysvetľuje, že napríklad pri rakovine krku bývajú postihnuté nervy, ktoré ovplyvňujú schopnosť usmievať sa, zatvárať oči, rozprávať alebo jesť.Špecifickým problémom je lymfedém. Keďže lymfatické uzliny cirkulujú tekutiny, ich poškodenie môže spôsobiť nahromadenie tekutín, opuchy a bolesti. Fyzioterapeut potom špeciálnou masážou, kompresným obväzom a cvičením pomáha s odstránením lymfedému,“ povedala Klamárová. Onkologickí pacienti ale môžu mať aj veľmi špecifické komplikácie. Niektorí napríkald trpia inkontinenciou, kedy sa rehabilitačné cvičenia zameriavajú na cvičenie panvového dna, ak má pacient problém s mobilitou, rehabilitácie slúžia na posilnenie svalov a pohyblivosť kĺbov.

Kde hľadať pomoc?

Onkologickí pacienti sa väčšinou zhodujú v tom, že ich lekári sú veľmi nápomocní, všetko trpezlivo vysvetľujú a otázkam venujú pozornosť. Napriek tomu pacienti môžu stále hľadať odpovede na otázky, ktoré im napadnú až doma, prípadne im napadnú v čase, kedy riešia konkrétnu situáciu, konkrétny problém.

V týchto prípadoch potom existuje viacero organizácií, ktoré neúnavne slúžia pacientom a ponúkajú im pomoc v ťažkých životných chvíľach.

 

NIE RAKOVINE je pacientska organizácia, ktorú tvoria mnohí dorovoľníci, ktorí si ťažkým ochorením sami prešli. Organizácia obhajuje práva onkologických pacientov. www.nierakovine.sk

 

Liga proti rakovine je občianske združenie, cieľom ktorého je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. www.lpr.sk

 

Národný onkologický inštitút je zameraný na klinicko-výskumnú, akademickú a vzdelávaciu činnosť, ale pacienti tu nájdu množstvo linkov na konkrétnu pomoc finančnú, sociálnu či psychologickú. www.noisk.sk


Tagy:
onkologia rakovina fyzioterapia onkologicky pacient rehabilitacia

Ďalšie články

Feminity.sk

Novinky

Gurman.sk

Špuntík

Diskusia