Nebezpečné ochorenie, ktoré zvyšuje úmrtnosť: Zachráni vás toto vyšetrenie!

17.07.2014

Diabetická neuropatia (DN) je postihnutie nervov, prejavujúce sa podľa lokalizácie postihnutých nervov, zníženou citlivosťou dolných končatín a problémami s tráviacim ústrojenstvom močovým cestami, cievami a srdcom.

O čo ide?

Je to ochorenie, ktoré súvisí s cukrovkou. Postihuje približne 50% diabetikov s cukrovkou 1. aj 2. typu. V súčasnosti je povedomie diabetickej neuropatie dostatočné, pretože zvyšuje úmrtnosť a chorobnosť. Preto odborná verejnosť venuje tejto problematike pozornosť.

Postihnutie nervov

Pri diabetickej neuropatii dochádza k zhoršeniu funkcie a štruktúry nervov. Podľa druhu postihnutých nervov sa rozlišujú dve základné skupiny diabetickej neuropatie.

Diabetická periférna neuropatia

Somatická neuropatia - Postihuje priečne pruhované svalstvo končatín. Bolesti má pacient väčšinou v pokoji a pri záťaži sa zmierňujú. Vyžaduje často analgetickú liečbu.

Autonómna neuropatia

Vegetatívna neuropatia ovplyvňuje svaly vnútorných orgánov, ktorých funkciu vôľou nemôžeme ovplyvniť. Pri pokročilejšom šťádiu neuropatie dochádza k postihnutiu ďalších nervov.

Rizikové faktory diabetickej neuropatie

Cukrovka je najväčším rizikovým faktorom. Pravdepodobnosť postihnutia neuropatiou závisí od dĺžky trvania diabetu. Najväčším rizikom je pravdepodobne nepravidelné kontrolovanie hladiny cukru v krvi. Časté kontroly cukru a udržiavanie jeho primeranej koncentrácie sú najlepšou ochranou pred týmto ochorením.

Vyšetrenie

Objektívny nález sa opiera o vyšetrenie, ktroré obsahuje prehliadku celého tela. Vyšetrujú sa končatiny a pozorujú sa kožné zmieny na pokožke, prítomnosť opuchov, otlakov, svalovej atrofie. Muži majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku diabetickej neuropatie ako ženy.

Prevenciou je abstinencia

Ak chcete toto ochorenie obmedziť alebo sa správať preventívne, tak prestaňte:

  • Fajčiť.
  • Znížte vysoký krvný tlak.
  • Znížte hlavne koncentráciu LDL-cholesterolu, ktorý obmedzuje dostatočnú výživu nervov.
  • Diabetici majú asi dvakrát väčšie riziko vysokého krvného tlaku než ľudia bez diabetu.
  • Mať vysoký krvný tlak kombinovaný s cukrovkou je veľmi nebezpečné, pretože môžu vzniknúť neskoršie komplikácie.

Kde a ako prebieha vyšetrenie?

Vyšetrenie vám spravia v diabetologickej ambulancii. Ak má špecialista podozrenie na postihnutie nervov, odporučí vám ďalšie vyšetrenie u neurológa.

Diabetológ vysloví podozrenie na neuropatiu na základe dotazníka. Potom sa riadi podľa výsledkov EKG vyšetrenia. U diabetológa prebehne anamnéza. Potom lekár vyšetrí pacienta od hlavy až po päty. Preverí u pacienta základné pohyby, vyskúša tiež napätie svalov a reakčnosť.

Základné vyšetrenie

Základným vyšetrením je bežné laboratórne vyšetrenie, kedy sa odoberá pacientovi krv. Vyšetruje sa hladina cukru, obličkové a pečeňové funkcie.

Medzi ďalšie vyšetrenia patrí elektromyografia (EMG). Vyšetrenie nie je bolestivé, ale môže byt nepríjemné.

Iné využiteľné metódy vyšetrenia

Lekár v neurologickej ambulancii môže vykonať aj niektoré z týchto vyšetrení:

  • Vyšetrenie citlivosti na predkoleniach a nohách pomocou nezahroteného špicatého predmetu.
  • Vyšetrenie tepelnej citlivosti prikladaním rozlišovania pocitov po priložení skúmaviek naplnených rozdielne teplou vodou.
  • Vyšetrenie dotykom kúskom vaty.
  • Vyšetrenie Achillovej šľachy.

Šírte informácie o zdraví ďalej! Nikdy neviete, komu môžu pomôcť. Vďaka zdieľaniu sa o článku dozvedia aj vaši priatelia.

Vyberte si zo širokej ponuky letných festivalov.

17.07.2014  |  Text: Pa   |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: red.

Ďalšie články

Diskusia