Zoznam s.r.o.
 • MUDr. Sebastián Kopál

  MUDr. Sebastián Kopál

  Ambulancia - rádiodiagnostika
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  rtg

 • MUDr. Ján Kompan

  MUDr. Ján Kompan

  Ambulancia - ortopédia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  navrhujeme ďalšie možnosti operačnej liečby, vykonávame konzultačnú a posudkovú činnosť vo viacerých jazykoch, ambulantnú pooperačnú starostlivosť. Realizujeme všetky ortopedické ambulantné výkony, vrátane infúzii, injekcii a obstrekov. K dispozícii máme aj liečbu vlastnou krvnou plazmou.

 • MUDr. Mária Kodajová

  MUDr. Mária Kodajová

  Ambulancia - pľúcna ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Diagnostika a liečba pľúc a priedušiek Dispenzárna starostlivosť o chronické ochorenia pľúc a priedušiek Spirometria (funkčné vyšetrenie pľúc) Preventívne vyšetrenia infekčných ochorení pľúc a následné očkovanie

 • MUDr. Gabriela Altmanová

  MUDr. Gabriela Altmanová

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Jana Klimčíková

  MUDr. Jana Klimčíková

  Ambulancia - rádiodiagnostika
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  RTG

 • MUDr. Mária Karetková PANDA LSPP, s. r. o.

  MUDr. Mária Karetková PANDA LSPP, s. r. o.

  Ambulancia - praktický lekár pre deti a dorast
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Zabezpečovanie: liečebno-preventívnu starostliovosť pre deti od narodenia, okrem povinných očkovaní očkujeme aj proti niektorým chorobám proti ktorým očkovanie nie je povinné. Vykonávanie: pravideľné preventívne prehliadky od kojeneckého veku až do ukončenia stredoškolskej dochádzky. návšteva novorodenca v domácnosti, návšteva akútne chorých ...

 • MUDr. Ján Kapralčík

  MUDr. Ján Kapralčík

  Ambulancia - anesteziológia a intenzívna medicína
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  V ambulancii sú vyšetrovaní pacienti pred plánovaným operačným výkonom s cieľom zhodnotenia celkového stavu, posúdenia potreby prípadných ďalších odborných vyšetrení. Súčasťou ambulancie je aj konzultácia a anestéziologické vyšetrenie gravidných žien.

 • MUDr. Zuzana Ivašková

  MUDr. Zuzana Ivašková

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Jana Ďurmeková

  MUDr. Jana Ďurmeková

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Námestie slobody 1, Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Igor Ďurmek

  MUDr. Igor Ďurmek

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Anna Ďaďová

  MUDr. Anna Ďaďová

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Mokraď , Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Branislav Hyben

  MUDr. Branislav Hyben

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Anna Horná

  MUDr. Anna Horná

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie

 • MUDr. Monika Hečková

  MUDr. Monika Hečková

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: M. R. Štefánika 1831/46 , Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Jana Havlíková

  MUDr. Jana Havlíková

  Ambulancia - anesteziológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  V ambulancii sú vyšetrovaní pacienti pred plánovaným operačným výkonom s cieľom zhodnotenia celkového stavu, posúdenia potreby prípadných ďalších odborných vyšetrení. Súčasťou ambulancie je aj konzultácia a anestéziologické vyšetrenie gravidných žien.

 • MUDr. Juliana Gregová

  MUDr. Juliana Gregová

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Eva Glasnáková

  MUDr. Eva Glasnáková

  Ambulancia - neurológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Diagnostika: • bolesti hlavy a tváre, migrény, závrate, ochrnutie tvárového nervu • bolesti chrbtice a poruchy jej pohyblivosti - cervikokraniálny syndróm, ischias • mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex • demencie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu • stavy po úraze hlavy, poruchy ...

 • MUDr. Jana Gajarská

  MUDr. Jana Gajarská

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Eva Gajarská

  MUDr. Eva Gajarská

  Ambulancia - praktický lekár pre deti a dorast
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Zabezpečovanie: liečebno-preventívnu starostliovosť pre deti od narodenia, okrem povinných očkovaní očkujeme aj proti niektorým chorobám proti ktorým očkovanie nie je povinné. Vykonávanie: pravideľné preventívne prehliadky od kojeneckého veku až do ukončenia stredoškolskej dochádzky.

 • MUDr. Aurélia Fedorová

  MUDr. Aurélia Fedorová

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Zabezpečuje a navrhuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému. Túto činnosť zabezpečujeme vo forme ambulantnej, konziliárnej starostlivosti.