Zoznam s.r.o.

Celkovo 71 ambulancií v okrese Martin

Rozšírené vyhľadávanie »
 • CENTRUM HEMOSTÁZY A TROMBÓZY | Martin

  CENTRUM HEMOSTÁZY A TROMBÓZY | Martin

  Ambulancia - hematológia
  Lokalita: Kollárova 41, Martin

  Diagnostika vrodených a získaných porúch hemostázy, krvácavé a trombofilné stavy a poruchy primárnej hemostázy. Zabezpečenie komplexnej liečby, prevencia a dispenzárna starostlivosť pre pacientov s týmito ochoreniami. Poskytovanie konziliárnej činnosti pre iné medicínske odbory. Spolupráca s inými odborníkmi pri komplexnej diagnostike ...

 • MUDr. Marcela Tomková  CPLDZ Rieka

  MUDr. Marcela Tomková CPLDZ Rieka

  Ambulancia - psychiatria
  Lokalita: Na Vodopád 184, Šútovo

  Liečba drogových, ale aj nedrogových závislosti. Centrum pre liečbu drogových závislostí je špecializované zdravotnícke zariadenie zamerané na liečbu duševných porúch zapríčinené účinkom psychoaktívnych látok.

 • MUDr. Jozef Višňovský

  MUDr. Jozef Višňovský

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Odeská 2, Martin

  Činnosť ambulantnej lekárskej praxe v oblasti gynekológie a pôrodníctva, diagnostika, ultrazvuk a liečenie porúch reprodukčných orgánov ženy, preventívne prehliadky, predpisovanie antikoncepcie.

 • MUDr. Dobroslava Režňáková - R-GYN, s. r. o.

  MUDr. Dobroslava Režňáková - R-GYN, s. r. o.

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Daniela Michaelliho 3932/2, Martin

  Gynekologické preventívne prehliadky, antikoncepcia, starostlivosť o tehotné, ambulantná liečba a diagnostika týkajúca sa lekárskej odbornej praxe.

 • MUDr. Klaudia Péčová

  MUDr. Klaudia Péčová

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: P. Mudroňa 488/14, Martin

  Lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo.

 • MUDr. Jozef Málik

  MUDr. Jozef Málik

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Škultétyho 469/4, Martin

  Gynekologické preventívne prehliadky, antikoncepcia, starostlivosť o tehotné, ambulantná liečba.

 • MUDr. Mária Krupová

  MUDr. Mária Krupová

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Zvolenská 31, Martin

  Kompletná zdravotná starostlivosť v odboroch gynekológia a pôrodníctvo - diagnostika a liečenie porúch ženských reprodukčných orgánov, preventívne prehliadky, predpisovanie antikoncepcie.

 • MUDr. Branislav Bellan

  MUDr. Branislav Bellan

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: P. Mudroňa 30 , Martin

  Lekár poskytuje odbornú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Moderná ambulancia s kvalitným vybavením na priamu diagnostiku ochorení, poradňa.

 • Salgó Peter MUDr.

  Salgó Peter MUDr.

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Jesenského 8, Martin
 • Maslenová Alena MUDr.

  Maslenová Alena MUDr.

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Bjornsonova 20, Martin
 • MUDr. Ján Žila

  MUDr. Ján Žila

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Hodžova 1, Martin

  špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter

 • MARTINSKÉ CENTRUM GASTROENTEROLÓGIE s.r.o

  MARTINSKÉ CENTRUM GASTROENTEROLÓGIE s.r.o

  Ambulancia - gastroenterológia
  Lokalita: Jesenského 15, Martin

  Gastroenterologická ambulancia. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gastroenterológia.

 • ŽOS MEDIKA s.r.o.

  ŽOS MEDIKA s.r.o.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Kružná 2,
 • Ivančová Júlia MUDr.

  Ivančová Júlia MUDr.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Nám. SNP 2, Martin
 • Stieglerová Eleonóra MUDr.

  Stieglerová Eleonóra MUDr.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Škultétyho 7, Martin
 • Sekerková Bohuslava MUDr.

  Sekerková Bohuslava MUDr.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Škultétyho 7, Martin
 • Múčková Oľga MUDr.

  Múčková Oľga MUDr.

  Ambulancia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Lokalita: Čsl. armády3, Martin
 • Budinská Elena MUDr.

  Budinská Elena MUDr.

  Ambulancia - foniatria
  Lokalita: Kollárova 48, Martin-Jahodníky
 • VITALITA s.r.o.

  VITALITA s.r.o.

  Ambulancia - endokrinológia
  Lokalita: Kollárova 48, Martin-Jahodníky
 • MUDr. Oľga Polková - DIA P & P, s. r. o.

  MUDr. Oľga Polková - DIA P & P, s. r. o.

  Ambulancia - diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Lokalita: Mudroňova 16, Martin

  Poskytovanie starostlivosti v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.