Zoznam s.r.o.
 • MUDr. Kristína Smataníková

  MUDr. Kristína Smataníková

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Martina Sedliaková

  MUDr. Martina Sedliaková

  Ambulancia - rádiodiagnostika
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  rtg

 • MUDr. Ján Sedliak

  MUDr. Ján Sedliak

  Ambulancia - ortopédia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Poskytujeme: endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných), - spondylochirurgickej starostlivosti (predovšetkým operácií deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice), - operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny.

 • MUDr. Mária Schusterová

  MUDr. Mária Schusterová

  Ambulancia - kožná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou širokého spektra kožných ochorení detského i dospelého veku ( najčastejšie atopický ekzém, seboroická dermatitída, rôzne typy akné, urtiky, bakteriálne a vírusové infekcie kože a pod.).

 • MUDr. Jana Rybanská

  MUDr. Jana Rybanská

  Ambulancia - anesteziológia a intenzívna medicína
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  V ambulancii sú vyšetrovaní pacienti pred plánovaným operačným výkonom s cieľom zhodnotenia celkového stavu, posúdenia potreby prípadných ďalších odborných vyšetrení. Súčasťou ambulancie je aj konzultácia a anestéziologické vyšetrenie gravidných žien.

 • MUDr. Michal Piskor

  MUDr. Michal Piskor

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Eva Petláková

  MUDr. Eva Petláková

  Ambulancia - gynekológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa zaoberá gynekologickými poruchami, diagnostikou, liečbou a vyšetreniami spojenými s lekárskou gynekologickou praxou. Ambulancia poskytuje vyšetrenia ultrazvukovým prístrojom.

 • MUDr. Marián Petlák

  MUDr. Marián Petlák

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Miloslav Ostrihoň MBA.

  MUDr. Miloslav Ostrihoň MBA.

  Ambulancia - gynekológia a pôrodníctvo
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa zaoberá gynekologickými poruchami, diagnostikou, liečbou a vyšetreniami spojenými s lekárskou gynekologickou praxou. Ambulancia poskytuje vyšetrenia ultrazvukovým prístrojom

 • MUDr. Zlatica Oravcová

  MUDr. Zlatica Oravcová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Miroslava Ondrejková

  MUDr. Miroslava Ondrejková

  Ambulancia - praktický lekár pre deti a dorast
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Zabezpečujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia, okrem povinných očkovaní očkujeme aj proti niektorým chorobám proti ktorým očkovanie nie je povinné. Vykonávame pravidelné preventívne prehliadky od kojeneckého veku až do ukončenia stredoškolskej dochádzky.

 • MUDr. Danica Ninisová

  MUDr. Danica Ninisová

  Ambulancia - kardiológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  2-zvodová elektrografia 24 hodinové EKG monitorovanie (Hotler) Záťažová elektrografia (bicyklová ergonometria) Ambulantné 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi

 • MUDr. Ladislav Ninis

  MUDr. Ladislav Ninis

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Ján Neznámy NEZNÁMY, s.r.o.

  MUDr. Ján Neznámy NEZNÁMY, s.r.o.

  Ambulancia - chirurgia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie.

 • MUDr. Mojtaba Negahdari Fard

  MUDr. Mojtaba Negahdari Fard

  Ambulancia - interná ambulancia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia diagnostikuje a lieči ochorenia vnútorných orgánov, zabezpečuje prípravu pacientov pred operáciami, naša interná ambulancia sa špecializuje na liečenie vysokého krvného tlaku a za pomoci špičkovej technológie hodnotí riziká ochorení cievneho systému.

 • MUDr. Katarína Nečasová

  MUDr. Katarína Nečasová

  Ambulancia - rehabilitácia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia sa zaoberá vyšetrením a diagnostikou z oblasti liečebnej, pracovnej a psychosociálnej rehabilitácie so zameraním na ochorenia myoskeletárneho systému a kardiorehabilitáciu. Poskytuje liečebnú rehabilitáciu s využitím manuálnej medicíny, špecializovaných

 • MUDr. Zuzana Mišatová

  MUDr. Zuzana Mišatová

  Ambulancia - neurológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Diagnostika: • bolesti hlavy a tváre, migrény, závrate, ochrnutie tvárového nervu • bolesti chrbtice a poruchy jej pohyblivosti - cervikokraniálny syndróm, ischias • mozgové porážky, epilepsie, sclerosis multiplex • demencie, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu • stavy po úraze hlavy, poruchy ...

 • MUDr. Miroslav Mikolášik

  MUDr. Miroslav Mikolášik

  Ambulancia - praktický lekár pre dospelých
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia poskytuje odborné lekárske vyšetrenia v odbore všeobecný lekár pre dospelých, preventívne prehliadky, medikamentóznu liečbu.

 • MUDr. Alexander Mikitka UROSEXAM, s.r.o.

  MUDr. Alexander Mikitka UROSEXAM, s.r.o.

  Ambulancia - urológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  liečba inkontinencie moču ochorenie prostaty a semenných mechúrikov (zápaly prostaty, nezhubné zväčšenie prostaty, karcinóm prostaty) ochorenie obličiek ochorenie močovodov ochorenie močového mechúra ochorenie močovej rúry

 • MUDr. František Mičaň

  MUDr. František Mičaň

  Ambulancia - anesteziológia a intenzívna medicína
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia.