Celkovo nájdených 133 ambulancií.

 • MUDr. Viliam Revický

  MUDr. Viliam Revický

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: MUDr. Mirona Pribulu 412/4, Svidník
 • MUDr. Janka Javorková

  MUDr. Janka Javorková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Dončova 17, Ružomberok

  Imunoalergologická ambulancia Javorka s. r. o.

 • MUDr. Tibor Prunyi

  MUDr. Tibor Prunyi

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Rastislavova 45, Košice
 • MUDr. Mária Kováčiková

  MUDr. Mária Kováčiková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: NsP, Veľkoblahovská 23, Dunajská Streda
 • MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

  MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Dolný Smokovec, Dolný Smokovec

  NZZ - detská pneumoftizeologická súkromná ambulancia

 • MUDr. Jana Straková, PhD. - P.L.A., s. r.o.

  MUDr. Jana Straková, PhD. - P.L.A., s. r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ambra Pietra 20, Martin

  Diagnostika, liečba alergií a porúch imunity, odborné poradenstvo

 • MUDr. Miriam Lojdlová

  MUDr. Miriam Lojdlová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Sv. Jakuba 8, Bardejov
 • MUDr. Daniela Mlčochová

  MUDr. Daniela Mlčochová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Vajanského 1, Prešov

  Alergologická a imunologická ambulancia pre deti a dorast, Adla s.r.o

 • MUDr. Anna Feketeová

  MUDr. Anna Feketeová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Trieda SNP 1 - Západ , Košice 2
 • MUDr. Ingrid Sučíková

  MUDr. Ingrid Sučíková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Rastislavova 43, Košice
 • MUDr. IvicaKeszeghová

  MUDr. IvicaKeszeghová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Trojičné námestie 6, Bratislava 211
 • MUDr. Martin Schmidt

  MUDr. Martin Schmidt

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
 • ALERGOLÓGIA s.r.o. MUDr. Janka Štefanovičová

  ALERGOLÓGIA s.r.o. MUDr. Janka Štefanovičová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

  Ambulancia klinickej imunológia a alergológia, vnútorného lekárstva a homeopatie.

 • MUDr. Felicitas Hrušovská

  MUDr. Felicitas Hrušovská

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

  Ambulancia alergológie a klinickej imunológie poskytuje odborné lekárske vyšetrenia a liečbu v oblasti alergológie a klinickej imunológie. Medikamentózna liečba, desenzibilizácia.

 • MUDr. Eva Komadová

  MUDr. Eva Komadová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Fedinova 9, Bratislava - Petržalka

  Venujeme sa diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako ...

 • ALERGO 2010, s.r.o. MUDr. Valentová Anna

  ALERGO 2010, s.r.o. MUDr. Valentová Anna

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Strečnianska 13, Bratislava Petržalka

  Zaistíme rýchle a bezbolestné vyšetrenie. Alergologické vyšetrenie vieme doplniť aj o testy imunity. Nemusíte čakať, objednajte sa telefonicky.

 • MUDr. Daria Buchvaldová,PhD.

  MUDr. Daria Buchvaldová,PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Štefánikova 12, Bratislava
 • Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

  Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Vyšetrenie detí a dospelých s Downovým syndrómom (DS). V ambulancia sa zameriava na komplexný prístup k pacientom s Downovým syndrómom z celého Slovenska. Sme napojení na sieť medzinárodných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou Downovho syndrómu.

 • MUDr. Tomáš Nemessányi

  MUDr. Tomáš Nemessányi

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šancová 110, Bratislava - Nové mesto

  Poskytuje komplexnú diagnosticko – liečebnú starostlivosť pacientom s poruchami imunity, s alergiami, s častými ochoreniami rôzneho druhy, kde podkladom ich vzniku je poruchy odolnosti ľudského organizmu.

 • MUDr.Mária Krčméryová

  MUDr.Mária Krčméryová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Vajnorská 40, Bratislava - Nové mesto

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • Zdravita o.z. - Mudr. Norbert Száraz

  Zdravita o.z. - Mudr. Norbert Száraz

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Jesenského 85, Štúrovo

  Diagnostika a terapia alergologických ochorení a ochorení imunitného systému.

 • MUDr. Agáta Hrmová

  MUDr. Agáta Hrmová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Spišské námestie 4, Košice

  - imunoalergologická ambulancia pre deti a dorast - poskytovanie kompletného imunologického a spirometrického vyšetrenia

 • MUDr. Jančár Marián

  MUDr. Jančár Marián

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružová dolina 21, Bratislava-Ružinov

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Marián Šauša,PhD.

  MUDr. Marián Šauša,PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako opakované infekcie dýchacích ciest, ...

 • MUDr. Lucia Balková

  MUDr. Lucia Balková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 12 , Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Simona Sucháňová - SIMIDA, s.r.o.

  MUDr. Simona Sucháňová - SIMIDA, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Moravská 1211/31, Vráble

  Diagnostika alergií, spirometria, kožné testy.

 • MUDr. Katarína Hrubišková

  MUDr. Katarína Hrubišková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Iveta Kozlovská

  MUDr. Iveta Kozlovská

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Pavla Horova 14, Bratislava - Devínska Nová Ves

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Marián Matej

  MUDr. Marián Matej

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Sv. Jakuba 21, Bardejov

  Diagnostika a liečba alergických ochorení a porúch imunity u detí aj dospelých. Funkčné vyšetrenie plúc spirometricky.

 • MUDr. Milada Pavlušová

  MUDr. Milada Pavlušová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ul. MUDr. Pribulu 412/4, Svidník

  Diagnostika a liečba alergických ochorení a porúch imunity u detí aj dospelých. Funkčné vyšetrenie plúc spirometricky.

 • MUDr. Edita Halamová

  MUDr. Edita Halamová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Sládkovičova 11, Nitra

  Ambulancia vykonáva alergologické a imunologické vyšetrenie zahrňujúce anamnestické vyšetrenie, objektívny klinický nález, alergologické testy prick a epikutánne testy, funkčné vyšetrenie pľúc, laboratorne odbery, podávanie vakcín, parenterálne podanie liekov ( i.m., i.v., infúzie)

 • MUDr. Michal Klimik

  MUDr. Michal Klimik

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Saratovská 24, Bratislava - Dúbravka

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • Mudr. Mária Dovhunová IMUDO s.r.o.

  Mudr. Mária Dovhunová IMUDO s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Štefanikova 14, Michalovce

  Vykonáva diagnostiku a liečbu alergologických ošetrení, testy na imunitu, alergologické testy a je tiež zameraná na prevenciu.

 • VIATRIX, s. r. o. - MUDr. Iveta Neuschlová

  VIATRIX, s. r. o. - MUDr. Iveta Neuschlová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Palárikova 1083, Čadca

  Pediatrická imunológia a alergológia poskytuje vyšetrenie, diagnostiku, prevenciu a liečbu pacientov.

 • MUDr. Darina Vozatárová

  MUDr. Darina Vozatárová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Starohájska 2, Trnava

  klinická imunológia a alergológia sa zaoberá poruchami obranyschopnosti organizmu, diagnostikou a liečbou rôznorodých ochorení, ktoré sa zpravidla dotýkajú celého organizmu. Sústredí sa na diagnostiku a liečbu alergickej nádchy, koprivky, ekzému, bronchiálnej astmy a ďaľších prejavov precitlivelosti.

 • MUDr. Ľubica Hančinová

  MUDr. Ľubica Hančinová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Vysokoškolákov 31, Žilina

  Vyšetreujeme a liečime dospelých pacientov s alergickými ochorenimi horných a dolných dýchacích ciest, očí, kože tráviaceho ústrojenstva, stavy ohrozujúce život po bodnutí hmyzom, po požití liekov a pod. Vykonávame tiež diagnostiku a liečbu porúch imunity a niektoré autoimunitné ochorenia.

 • MUDr. Monika Kolejáková

  MUDr. Monika Kolejáková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: J. Kráľa 3, Nové Zámky

  Imunoalergická ambulancia. Zameraná na vyšetrenia a poradenstvo : Astma Alergia Autoimunitné ochorenia Choroby z imunodeficiencie

 • MUDr. Igor Paluga

  MUDr. Igor Paluga

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Bernolákova 19, Topoľčany

  Zdravotná starostlivosť v odbore imunológia a alergológia. Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia ...

 • MUDr. Martin Dzurilla

  MUDr. Martin Dzurilla

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nábrežná 3, Levice

  Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou alergických ochorení senná nádcha, priedušková astma), takisto aj poruchami imunity (opakované infekcie dýchacích ciest a močovopohlavného traktu).

 • MUDr. Katarína Grežďová

  MUDr. Katarína Grežďová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Dana Ulahelová

  MUDr. Dana Ulahelová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ul. kpt. Nálepku 11, Nové Mesto nad Váhom

  Spektrum vyšetrení: - ochorenia na alergickom podklade ( nádcha, astma, zápal spojoviek alergického charakteru ) - opakované a časté infekcie dýchacích ciest s pravdepodobnou nedostatočnou - odolnosťou organizmu, opakované infekcie močových ciest - opakované gynekologické infekcie bez zrejmej príčiny

 • MUDr. Zora Saková

  MUDr. Zora Saková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Dolná 1, Šaľa

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Eva Lapšanská, PhD., ALFA EL, spol. s r.o.

  MUDr. Eva Lapšanská, PhD., ALFA EL, spol. s r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Probstnerova cesta 2, Levoča

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Štefánia Kolejáková

  MUDr. Štefánia Kolejáková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Bernolákova 24, Trstená

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Anna Kovalíková

  MUDr. Anna Kovalíková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Viera Zemanová

  MUDr. Viera Zemanová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Hviezdoslavova 1, Prievidza

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Drahoslava Benedeková

  MUDr. Drahoslava Benedeková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Daxnerova 44, Rimavská Sobota

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Blanka Majerniková

  MUDr. Blanka Majerniková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Mnoheľova 2, Poprad
 • MUDr. Anna Onufráková

  MUDr. Anna Onufráková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šrobárov ústav, Dolný Smokovec

  Detská imunológia a alergológia, liečebná starostlivosť

 • MUDr. Patrícia Šimková

  MUDr. Patrícia Šimková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: SNP 26, Handlová
 • MUDr. Marína Hantáková - LEKIA, s.r.o.

  MUDr. Marína Hantáková - LEKIA, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Štúrova 1920, Ilava

  Zdravotné služby, vyšetrenia.

 • MUDr. Janka Komová

  MUDr. Janka Komová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: V. Spanyola 39, Žilina

  Preventívne testy, testy na rôzne druhy alergií, imunitné testy

 • MUDr. Jozef Virčík

  MUDr. Jozef Virčík

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nábrežná č. 5, Prievidza
 • MUDr. Neczliová Katarína Imunoalergy s.r.o.

  MUDr. Neczliová Katarína Imunoalergy s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Mýtna 5, Bratislava - Staré Mesto

  Imunoalergy s.r.o. diagnostika, liečba a prevencia ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako ...

 • MUDr. Stanislav Janota

  MUDr. Stanislav Janota

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia..

 • Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

  Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Vajnorská 40, Bratislava - Nové mesto

  diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ako opakované infekcie ...

 • MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. a MUDr. Miriam Grillová

  MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc. a MUDr. Miriam Grillová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružinovská 12, Bratislava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Eva Spišáková

  MUDr. Eva Spišáková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Tatranská 25, Košice

  - diagnostika, a liečba pacientov s onemocnením majúcími svôj podklad v imunopatologických a alergologických mechanizmoch

 • MUDr. Veronika Csibová

  MUDr. Veronika Csibová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Limbová 5, Bratislava - Kramáre

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Miroslav Bajer

  MUDr. Miroslav Bajer

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Starohájska 2, Trnava

  Klinická imunológia a alergológia. Liečba ochorení dýchacieho ústrojenstva a alergických a imunologických ochorení u detí a dospelých.

 • Mudr. Roman Benedik

  Mudr. Roman Benedik

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Duklianska 6, Michalovce

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Jarmila Plutinská

  MUDr. Jarmila Plutinská

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Moyzesova 1333/1A, Topoľčany

  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore alergológie a imunológie.

 • MUDr. Marcela Bezáková

  MUDr. Marcela Bezáková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Bernolákova 24, Zlaté Moravce

  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie.

 • MUDr. Alexandra Drobná

  MUDr. Alexandra Drobná

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Starohájska 2, Trnava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Agnesa Miškóová

  MUDr. Agnesa Miškóová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: F.Kapisztóryho 5, Nové Zámky

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Eva Goldschmiedová

  MUDr. Eva Goldschmiedová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • Pediatrická imunologicko-alergologická ambulancia

  Pediatrická imunologicko-alergologická ambulancia

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Banícka 803/28, Poprad

  Detská imunoalergologická ambulancia Kožné testy: prick na prick testy, patch testy, skin prick test štandard Funkčné vyšetrenie pľúc: FVP sa stanovuje alebo vylučuje funkčná porucha ventilácie, dá sa určiť jej charakter a stupeň, objektívne posúdiť efekt liečby a zhodnotiť vývoj ...

 • MUDr. Oľga Nadzamová  Alergo N+N, s.r.o.

  MUDr. Oľga Nadzamová Alergo N+N, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: 17. novembra 1300, Topoľčany

  Zdravotná starostlivosť v odbore alergológia a imunológia. Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia ...

 • MUDr. Ildikó Paálová  ALERGO, s.r.o.

  MUDr. Ildikó Paálová ALERGO, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Mikszáthova 895/27, Veľký Krtíš

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Ľudmila Uričová

  MUDr. Ľudmila Uričová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Štúrova 3, Ilava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Elena Pobudová

  MUDr. Elena Pobudová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Pod hájkom 37, Skalica

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Jana Dobrovodská

  MUDr. Jana Dobrovodská

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Malé námestie 18, Malacky

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Ina Bartošová

  MUDr. Ina Bartošová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Športova 91/1 , Prievidza

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Alžbeta Molnárová

  MUDr. Alžbeta Molnárová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Špitálska 1, Rožňava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Branislav Hyben

  MUDr. Branislav Hyben

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nemocničná 1944, Dolný Kubín

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Agnesa Švec-Billá

  MUDr. Agnesa Švec-Billá

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: M. R. Štefánika 215/187, Vranov nad Topľou

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Mária Džupinová

  MUDr. Mária Džupinová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Sv. Jakuba 33, Bardejov
 • MUDr.Zuzana Pavelková

  MUDr.Zuzana Pavelková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: kuzmányho 28, Zvolen
 • MUDr. Helena Novosadová, Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. , MUDr. Juraj Demian

  MUDr. Helena Novosadová, Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. , MUDr. Juraj Demian

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Ružinovská 6, Bratislava

  Ambulancia klinickej imunológie, alergológie, pneumológie a ftizeológie. Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia ...

 • MUDr. Adriana Kristevová

  MUDr. Adriana Kristevová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Komenského134, Medzilaborce

  diagnostika a liečba alergických ochorení dýchacieho systému, nosa, očí, kože, tráviaceho traktu.Zaoberá sa poruchami imunity a chronicky sa opakujúcimi infekciami. Liečba alergií na hmyz, domáce zvieratá.

 • MUDr. Monika Popovičová

  MUDr. Monika Popovičová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Eva Mocová PhD.

  MUDr. Eva Mocová PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Špitálska 1, Rožňava

  Ambulancia sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii ochorení imunitného systému a to jednak alergických ochorení ako: atopický ekzém, alergická nádcha, priedušková astma, alergická žihľavka, potravinová alergia, alergia na jed blanokrídlovcov a lieková alergia a tiež porúch imunity, ktoré sa prejavujú ...

 • MUDr. Andrej Zlatoš

  MUDr. Andrej Zlatoš

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Starohájska 2, Trnava

  Alergológia. Poskytovanie kompletného imunologického, alergologického a spirometrického vyšetrenia. Testy na imunitu.

 • MUDr. Simona Sucháňová

  MUDr. Simona Sucháňová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Moravská 512, Vráble
 • EMED s.r.o.

  EMED s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Trieda SNP 1, Sabinov

  Naše Alergo-imuno centrum poskytuje služby v týchto oblastiach: Alergie (polinóza, alergická nádcha, atopická dermatitída, priedušková astma, potravinová a kontaktná alergia...), znížená odolnosť ( recidivujúce infekcie, chronická nádcha, únavový syndróm, recidivujúce kolpitídy,...), edukácia pacientov, ozdravné pobyty pri mori, škola astmy, kvalitná ...

 • MUDr. Zuzana Barboričová

  MUDr. Zuzana Barboričová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šafárikovo nám. č. 6, Spišská Nová Ves

  Alergické ochorenia, astma, recidivujúce infekcie dýchacích ciest v dôsledku oslabenej imunity, kožné testy, funkčné vyšetrenie pľúc -spirometria, vyšetrenie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu - FeNO.

 • MUDr. Anna Nebusová

  MUDr. Anna Nebusová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Hviezdoslavova 56, Stupava

  Alergologicko-imunologická ambulancia

 • MUDr. Katarína Bergendiová PhD.

  MUDr. Katarína Bergendiová PhD.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Jašíkova 2, Bratislava - Ružinov

  Imunoalergologická ambulancia. ImunoVital Centrum používa najmodernejšie prístroje na diagnostiku alergických, imunologických a pľúcnych ochorení, ktoré majú certifikáty príslušných slovenských štátnych orgánov, ako aj certifikáty EÚ.

 • MUDr. Melinda Kovács

  MUDr. Melinda Kovács

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Hlavná 5599/3A, Dunajská Streda

  Alergologická a imunologická ambulancia, CORALL DS, s.r.o.

 • RNDr. Iveta Mocnejová

  RNDr. Iveta Mocnejová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Rastislavova 45, Košice

  Klinická imunológia a alergológia

 • MUDr. Agnesa Weiserová

  MUDr. Agnesa Weiserová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Kováčska č. 37, Košice
 • MUDr. Edita Lojová

  MUDr. Edita Lojová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Mäsiarska 27, Košice

  Imunoalergická ambulancia

 • MUDr. Elena Koreňová

  MUDr. Elena Koreňová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Dolný Smokovec, Dolný Smokovec

  Imunoalergická ambulancia

 • MUDr. Vazil Bilik - JERNE s.r.o.

  MUDr. Vazil Bilik - JERNE s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: ul. Rudolfa Jašíka 166/65 , Partizánske

  Poskytovanie kompletného vyšetrenia.

 • MUDr. Daniela Hasičová

  MUDr. Daniela Hasičová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Námestie hrdinov 15, Levice
 • MUDr. Ľubomír Fučko

  MUDr. Ľubomír Fučko

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Tyršova 287, Sobrance

  Liečebno-preventívna starostlivosť pre deti

 • MUDr. Eva Danielová

  MUDr. Eva Danielová

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Fatranská 5, Nitra
 • MUDr. Tatiana Eštóková

  MUDr. Tatiana Eštóková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Vajanského 1, Prešov

  Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

 • Alergo N+N, s.r.o.

  Alergo N+N, s.r.o.

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: 17. novembra 1300, Topoľčany

  Alergológ a imunológ. Liečba imunitných ochorení, alergií.

 • MUDr. Zora Blanariková

  MUDr. Zora Blanariková

  Ambulancia - alergológia a imunológia
  Lokalita: Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

  Ambulancia alergológie a klinickej imunológie poskytuje lekárske odborné vyšetrenia a liečbu v odbore klinická imunológia a alergológia. Medikamentózna liečba, desenzibilizácia, zisťovanie alergénov.