Zoznam s.r.o.

Celkovo 14734 liekov s obsahom účinnej látky Rôzne


 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1900 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90579
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1250 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90266
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2300 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90634
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2200 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90585
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2125 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90584
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1700 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90498
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2035 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90582
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1125 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90160
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1950 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90580
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x3145 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 91070
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2375 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90666
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2400 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90679
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1875 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90578
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1800 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90528
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2100 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90583
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1850 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 28264
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x3600 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 91367
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2220 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90586
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1600 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90486
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x3000 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 91063
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1625 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90487
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2550 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90709
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2700 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90912
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2800 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90946
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2500 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90699
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2250 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90587
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1750 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90499
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2775 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90945
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x2850 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90985
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam
 • (153Sm) EDTMP INJ. - sol inj 1x1500 MBq exp:h

  Liek - ŠUKL kód: 90463
  Účinná látka: Samárium (153Sm) lexidronam