Zoznam s.r.o.

D.T.COQ/D.T.P.

Informácie

ŠUKL kód:
24674
Názov lieku:
D.T.COQ/D.T.P.
Doplnok:
sus inj 20x0,5 ml (sk.amp.)
Držiteľ:
Sanofi Pasteur, Francúzsko
Účinná látka:
Očkovacia látka proti čiernemu kašľu, inaktivovaná, neporušená bunka, kombinácie s toxoidmi
Indikačná skupina:
IMMUNOPRAEPARATA
Výdaj:
Viazaný na lekársky predpis

ATC klasifikácia produktu

J
Antiinfektíva na systémové použitie
J07
Vakcíny
J07A
Bakteriálne očkovacie látky
J07AJ
Očkovacie látky proti čiernemu kašľu
J07AJ51
Očkovacia látka proti čiernemu kašľu, inaktivovaná, neporušená bunka, kombinácie s toxoidmi

Všeobecné informácie ku lieku

Registračné číslo:
59/0465/95-S
Exspirácia:
36
Typ registrácie:
NAR - Národná
Dátum registrácie:
24.08.1995
Platnosť registrácie:
D - Registrácia bez omedenia platnosti

D.T.COQ/D.T.P.