Zoznam s.r.o.

Cabest 0,5 mg

Informácie

ŠUKL kód:
37261
Názov lieku:
Cabest 0,5 mg
Doplnok:
tbl 28x0,5 mg
Držiteľ:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Slovensko
Účinná látka:
Kabergolín
Indikačná skupina:
ANTIHORMONA
Výdaj:
Viazaný na lekársky predpis

ATC klasifikácia produktu

G
Urogenitálny systém a pohlavné hormóny
G02
Iné Gynekologiká
G02C
INÉ GYNEKOLOGIKÁ 
G02CB
Inhibítory prolaktínu
G02CB03
Kabergolín

Všeobecné informácie ku lieku

Registračné číslo:
34/0500/06-S
Exspirácia:
36
Typ registrácie:
MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Dátum registrácie:
06.12.2006
Platnosť registrácie:
D - Registrácia bez omedenia platnosti

Cabest 0,5 mg