Zoznam s.r.o.

FARESTON

Informácie

ŠUKL kód:
41289
Názov lieku:
FARESTON
Doplnok:
tbl 100x60 mg
Držiteľ:
Orion Corporation, Fínsko
Účinná látka:
Toremifen
Indikačná skupina:
CYTOSTATICA
Výdaj:
Viazaný na lekársky predpis

ATC klasifikácia produktu

L
Antineoplastiká a Imunomodulátory
L02
Hormonálna liečba neoplastických ochorení
L02B
Antagonisty hormónov a príbuzné liečivá
L02BA
Antiestrogény
L02BA02
Toremifen

Všeobecné informácie ku lieku

Registračné číslo:
EU/1/96/004/002
Exspirácia:
60
Typ registrácie:
EU - Európska
Dátum registrácie:
14.02.1996
Platnosť registrácie:
D - Registrácia bez omedenia platnosti

FARESTON