Zoznam s.r.o.

Fabrazyme 5 mg

Informácie

ŠUKL kód:
40765
Názov lieku:
Fabrazyme 5 mg
Doplnok:
plc ifo 5x5 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ:
Genzyme Europe B.V., Holandsko
Účinná látka:
Beta-agalzidáza
Indikačná skupina:
VARIA I
Výdaj:
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania

Popis a určenie

Fabrazyme je indikovaný pre dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou diagnózou Fabryho choroby (deficit α-galaktozidázy A).

Spôsob použitia

Prípravok sa aplikuje intravenózne (do žily).

Schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje

Fabrazyme môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje v deň podania, lebo sa môže vyskytnúť závrat, ospalosť, vertigo a mdloba.

ATC klasifikácia produktu

A
Tráviaci trakt a metabolizmus
A16
Iné látky pre tráviaci trakt a metabolizmus
A16A
INÉ LIEČIVÁ PRE TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A16AB
Enzýmy
A16AB04
Beta-agalzidáza

Všeobecné informácie ku lieku

Registračné číslo:
EU/1/01/188/005
Exspirácia:
36
Typ registrácie:
EU - Európska
Dátum registrácie:
03.08.2001

Fabrazyme 5 mg