Zoznam s.r.o.

Dafiro

Informácie

ŠUKL kód:
06488
Názov lieku:
Dafiro
Doplnok:
tbl flm 280(20x14)x10 mg/160 mg (blis.PVC/PVDC)
Držiteľ:
Novartis Europharm Ltd., Veľká Británia
Účinná látka:
Valsartan a amlodipín
Indikačná skupina:
HYPOTENSIVA
Výdaj:
Viazaný na lekársky predpis

ATC klasifikácia produktu

C
Kardiovaskulárny systém
C09
Ace Inhibítory
C09D
ANTAGONISTY ANGIOTENZÍNU II, KOMBINÁCIE
C09DB
Antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciového kanála
C09DB01
Valsartan a amlodipín

Všeobecné informácie ku lieku

Registračné číslo:
EU/1/06/371/039
Exspirácia:
36
Typ registrácie:
EU - Európska
Dátum registrácie:
24.01.2011
Platnosť registrácie:
D - Registrácia bez omedenia platnosti

Dafiro