Celkovo nájdených 22 ambulancií.

 • Izotopcentrum, s. r. o. - MUDr. Andrej Vondrák

  Izotopcentrum, s. r. o. - MUDr. Andrej Vondrák

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Rázusová 24, Nitra

  Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch. V rámci udržania trendu v odbore bolo potrebné inovovať prístrojovú techniku, ktorá už bola morálne zastaralá, a hlavne rozšíriť ...

 • MUDr. Gabriel Mančík

  MUDr. Gabriel Mančík

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: SNP 19, Levice

  Neurologická ambulancia - EEG laboratórium poskytuje EEG vyšetrenie.

 • Elena Koželová- zdravotná laborantka

  Elena Koželová- zdravotná laborantka

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica

  Alergo-imunologické, sérologické laboratórium a centrum kontaktnej a liekovej alergie

 • MEDIREX a.s.

  MEDIREX a.s.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

  Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, hematológia a transfúziológia.

 • Vita-Test spol. s.r.o

  Vita-Test spol. s.r.o

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Záporožská 12, Bratislava - Petržalka

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciou klinická biochémia a útvarom pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. V prípade zistenia ochorenia vám doporučia liečbu.

 • Hematologické laboratórium

  Hematologické laboratórium

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

  Centrum hemostázy a trombózy (pracoviská v Prešove, Košiciach, Martine, Leviciach a Bratislave) poskytuje vysoko špecializované služby. Špeciálnymi hemokoagulačnými laboratórnymi vyšetreniami vieme stanoviť diagnózu správne a rýchlo.

 • Laboratórium Medirex a.s. Antolská

  Laboratórium Medirex a.s. Antolská

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Antolská 11, Bratislava, Petržalka

  Zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Klinická biochémia a hematológia a transfuziológia.

 • Medirex, a.s.

  Medirex, a.s.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Fedinova 9, Bratislava - Petržalka

  Sieť nemocničných a poliklinických laboratórií, ktoré poskytujú laboratórnu diagnostiku zdravotníckym zariadeniam.

 • Medirex, a. s. RNDr. Ragulová Mária

  Medirex, a. s. RNDr. Ragulová Mária

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Strečnianska 13, Bratislava Petržalka

  klinicko-biochemické a hematologické vyšetrenia

 • HPL, spol. s r.o.

  HPL, spol. s r.o.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Mýtna 5, Bratislava - Staré Mesto

  Odberové centrum. Odoberieme Vaše vzorky, ak si želáte vyšetrenia:anonymne, bez odporúčaní lekára, na zdravotný preukaz, alebo len tak "pre istotu".

 • Medirex a.s. Poliklinika Mýtna

  Medirex a.s. Poliklinika Mýtna

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Mýtna 5, Bratislava - Staré Mesto

  Zberné miesto pre biologický materiál.

 • MEDIREX, a. s. Tehelná

  MEDIREX, a. s. Tehelná

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Tehelná 26, Bratislava - Nové mesto

  Poskytovanie laboratórnych vyšetrovacích služieb pacientom na požiadanie. Hematológia a transfuziológia.

 • HistoCyt s.r.o.

  HistoCyt s.r.o.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Horná 60, Banská Bystrica

  Zdravotnícka starostlivosť v odbore patológia. Bioptické a cytologické vyšetrenia. Zdravotnícke laboratórium. Poskytovanie zdravotníckych služieb v odbore patologická anatómia.

 • Biochemické ANALYTX, s.r.o.

  Biochemické ANALYTX, s.r.o.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Starohájska 2, Trnava

  biochemické vyšetrenie, --diabetický súbor, riziko aterosklerózy, súbor stavu výživy, kostí, pečeňový súbor, kardiologický súbor, obličkový súbor, súbor štítnej žľazy, imunologický súbor, vyšetrenie prostaty, test na graviditu, vyšetrenie drog v moči, hormóny u žien v prechode, v umelom oplodnení

 • MUDr. Vladimír Gažovič MEDIREX, a.s.

  MUDr. Vladimír Gažovič MEDIREX, a.s.

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Hviezdoslavova 1 , Nitra

  Vyšetrenia a rozbory.

 • ProGen s.r.o. RNDr. Gabriela Kiricová

  ProGen s.r.o. RNDr. Gabriela Kiricová

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Koceľova 29, Nitra

  Laboratórium molekulovej genetiky Progen s.r.o. poskytuje molekulárno-genetické vyšetrenia mutácií a polymorfizmov génov, ktoré sa zúčastňujú na patogéneze mnohých ochorení. Jednotlivé vyšetrenia sú ponúkané v komplexnom súbore, ktorý pokrýva spektrum najčastejších genetických zmien pri daných ochoreniach, napr. Tromboscan – súbor mutácií ...

 • HPL spol. s.r.o. Levice

  HPL spol. s.r.o. Levice

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Nábrežná 3, Levice

  Mikrobiologické laboratórium poskytuje laboratórne analýzy v odbore mikrobiológia.

 • MUDr. Alexandra Gažovičová

  MUDr. Alexandra Gažovičová

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Vyšné Hágy, Vysoké Tatry-Vyšné Hágy

  Úsek biochemických vyšetrovacích metód - zabezpečuje základné biochemické vyšetrenia pre lôžkové aj ambulantné zložky ústavu.

 • MUDr. Ľubomír Kónya

  MUDr. Ľubomír Kónya

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Banisko 1, Brezno

  laboratórne vyšetrenia, klinická biochémia

 • MUDr. Zuzana Kónyová

  MUDr. Zuzana Kónyová

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Banisko 1, Brezno

  OKL - úsek mikrobiológie, odbery

 • MUDr. Marianna Blahová

  MUDr. Marianna Blahová

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Včelárska 1 , Prievidza

  Klinická mikrobiológia je medicínsky odbor, ktorého cieľom je diagnostikovať laboratórnymi metódami príčinnú súvislosť medzi mikroorganizmami a ochorením človeka. Zvyčajne dochádza k porušeniu rovnováhy medzi fyziologickou mikroflórou a patogénnymi mikroorganizmami v tele človeka. Mikrobiologická diagnostika je založená na dôkaze mikroorganizmov alebo ...

 • Novuma

  Novuma

  Ambulancia - laboratórium
  Lokalita: Čulenova 9, Bratislava

  Laboratórium poskytujúce diagnostiku samoplatcom.