Voľne DOSTUPNÝ liek zabráni pri KORONAVÍRUSE úmrtiu a HOSPITALIZÁCII: Máte ho doma aj vy!

25.03.2021

Znižuje šancu, že sa dostanete do nemocnice kvôli novému koronavírusu! O to viac je zaujímavý, keďže ide o liek, ktorý možno dostať v každej lekárni bez lekárskeho predpisu a ešte k tomu je v prijateľnej cene.

Na začiatku pandémie jeden výskum ukázal, že takmer jedna tretina ľudí s Covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti zaznamenala potenciálne smrteľné komplikácie v dôsledku nadmerného zrážania krvi. Ďalšia štúdia, ktorú má na vedomí jeden dôveryhodný zdroj zistila, že veľa z týchto pacientov malo neobvykle „lepkavú“ krv, ktorá mala tendenciu sa ľahko zrážať.

Čítajte tiež: 13 POTRAVÍN, ktoré by KARDIOLÓGOVIA nikdy NEZJEDLI: Tieto jedlá sú pre srdce TOXICKÉ

"Keď sme sa dozvedeli o súvislosti medzi krvnými zrazeninami a Covid-19, vedeli sme, že aspirín - používaný na prevenciu mŕtvice a srdcového infarktu - môže byť dôležitý pre pacientov s týmto ochorením," hovorí Jonathan Chow, MD, odborný asistent anestéziológie a na Lekárskej a zdravotníckej fakulte Univerzity Georgea Washingtona vo Washingtone.

Pozitíva aspirínu

Riedením krvi aspirín pomáha predchádzať tvorbe zrazenín alebo trombov, ktoré môžu blokovať krvné cievy zásobujúce srdce, mozog, pľúca a ďalšie životne dôležité orgány, ako sa uvádza na medicalnewstoday.com. Avšak jedným všeobecne známym obmedzením aspirínu je, že vedie k malému zvýšeniu rizika krvácania. Vzhľadom na nízke náklady na aspirín a dôkazy o jeho celkovej bezpečnosti a účinnosti pri kardiovaskulárnych ochoreniach sa však Dr. Chow a jeho kolegovia rozhodli uskutočniť pilotnú štúdiu hospitalizovaných pacientov s Covid-19.

Ich analýza naznačuje, že nízka dávka aspirínu krátko pred alebo po prijatí do nemocnice súvisí s významne zníženým rizikom mechanickej ventilácie, hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti a úmrtnosti v nemocnici. Vedci zároveň nenašli nijaké dôkazy o tom, že by aspirín zvyšoval riziko krvácania.

„Aspirín je lacný, ľahko dostupný a milióny ľudí ho už používajú na liečenie svojho zdravotného stavu,“ hovorí Dr. Chow. „Toto zistenie je obrovskou výhrou pre tých, ktorí chcú znížiť riziko niektorých z najničivejších účinkov Covid-19.“

Okrem prevencie zrážania krvi aspirín znižuje hladinu imunitnej signálnej molekuly alebo cytokínu nazývaného interleukín-6 (IL-6) v krvi. Molekula je spojená s imunitnou nadmernou reakciou alebo „cytokínovou búrkou“, ktorá môže pôsobiť na ľudí s Covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Štúdia bola zverejnená v časopise Anesthesia & Analgesia.

Opatrnosť je na mieste

Autori zdôrazňujú, že aj iní vedci budú musieť vykonať randomizované kontrolované klinické skúšky, aby potvrdili svoje zistenia.

Ich retrospektívna štúdia analyzovala záznamy 412 dospelých s Covid-19, ktorí boli prijatí do jednej z niekoľkých nemocníc v Spojených štátoch v období od marca 2020 do júla 2020. Z nich 98 užilo aspirín týždeň pred prijatím alebo počas prvých 24 hodín po prijatí do nemocnice. Vedci porovnali výsledky u týchto jedincov s výsledkami u 314 ľudí, ktorí neužívali aspirín. U tých, ktorí užívali aspirín, bola stredná denná dávka 81 miligramov a stredná dĺžka liečby bola 6 dní.

Pri analýze údajov vedci zohľadnili ďalšie premenné, o ktorých vedci preukázali, že ovplyvňujú závažnosť Covid-19, vrátane veku, pohlavia, indexu telesnej hmotnosti, rasy, hypertenzie a cukrovky. Po týchto úpravách bolo užívanie aspirínu spojené so 43% znížením rizika prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti, 44% znížením rizika mechanickej ventilácie a 47% znížením rizika úmrtia v nemocnici.

Aj keď neexistujú dôkazy o tom, že by aspirín zvyšoval riziko krvácania, autori odporúčajú opatrnosť: „Kým sa nevykoná randomizovaná kontrolovaná štúdia s aspirínom, je nevyhnutné byť opatrný a zámerne vyvážiť známe riziká aspirínu s možnými výhodami pre pacientov postihnutých Covid-19.“

Obmedzenia štúdie

Je zaujímavé, že vedci nezistili žiadny rozdiel v zjavnej trombóze medzi skupinami s aspirínom a bez aspirínu. Zjavná trombóza je termín pre veľké krvné zrazeniny, ktoré sa objavujú na štandardných diagnostických obrázkoch. Poukazujú však na to, že počet prípadov trombózy v týchto dvoch skupinách bol nízky, čo obmedzuje štatistickú spoľahlivosť tohto zistenia. Okrem toho poznamenávajú, že malé krvné zrazeniny, ktoré sa nazývajú mikrotromby, je ťažké odhaliť bez použitia špeciálnejších a neštandardných zobrazovacích metód.

Vedci uznávajú, že ich veľkosť vzorky bola skromná a že štúdia bola observačná, čo znamená, že sa nedokázalo, že aspirín znižoval závažnosť Covid-19 u hospitalizovaných pacientov. Ľudia, ktorí užívali aspirín, mohli dostať odlišné lekárske ošetrenie napríklad kvôli ich rozdielnym zdravotným stavom, ktoré by skreslili výsledky.

Vedci tiež nedokázali zohľadniť ďalšie lieky, ktoré užívajú ľudia a ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku krvných zrazenín, ako sú antikoncepčné pilulky a hormonálna substitučná liečba (HRT).

Fotogaléria


Tagy:
aspirín koronavírus Covid-19

25.03.2021  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka

Ďalšie články

Feminity.sk

Špuntík

Diskusia