Klinický psychológ Daniel Kotrč bol ONLINE: Pýtali ste sa na všetko o panickej poruche!

13.11.2017

Prejavy panickej poruchy dokážu výrazne skomplikovať normálne fungovanie v spoločnosti a kolektíve. Nepríjemné pocity a telesné prejavy mnohí pacienti podceňujú a odbornú pomoc vyhľadajú až vtedy, keď sa ocitnú v bludnom kruhu. Na všetko, čo vás o panickej poruche zaujíma, ste sa mohli pýtať klinického psychológa Daniela Kotrča, ktorý bol v pondelok 13. novembra 2017 od 10.00 do 11.00 hod. online.

 

Podľa odhadov trpí panickou poruchou približne 1,4 až 3,5 percenta populácie a skúsenosť s ojedinelým panickým stavom má 7 až 9 percent ľudí. Jej výskyt je takmer dvakrát častejší u žien ako mužov. Jadrom tejto psychickej poruchy je pocit úzkosti. „Termín úzkosť (anxieta) sa prvýkrát objavil v lekárskej literatúre v prvej polovici 18. storočia, no už v roku 1621 sa o strachu a nekľudnosti písalo v Burtonovej Anatómii melanchólie. V aktuálnej u nás platnej klasifikácii chorôb MKCH-10 sa panická porucha radí medzi iné úzkostné poruchy spolu s generalizovanou úzkostnou poruchou a zmiešanou úzkostno-depresívnou poruchou,“ vysvetľuje klinický psychológ Daniel Kotrč z ambulancie NEONYX v Žiline.

Panický záchvat môže trvať až dve hodiny

Prvotné prejavy poruchy môžu ľudí zmýliť, pretože sa zameriavajú najmä na jej telesné, somatické symptómy, ktoré sprevádzajú opakované návaly úzkosti a napätia. „Najčastejšie to býva ťažké dýchanie s tlakom na hrudi či hyperventilácia (rýchle plytké dýchanie), búšenie srdca, trasenie rúk, mravenčenie, potenie, ale aj problémy so zažívaním, či dokonca závrate, derealizácia, strach zo smrti. Jeden panický nával úzkosti spravidla trvá niekoľko minút, výnimočne aj dve hodiny,“ spresňuje odborník.

Pacienti majú strach z nálepky hypochondra

Mnohí ľudia odhalia príčinu svojich ťažkostí až po tom, ako im po viacerých opakovaných vyšetreniach s negatívnym výsledkom lekár navrhne návštevu psychológa alebo psychiatra. „Keď sa nakoniec objavia vo dverách ambulancie, nezriedka už majú úzkostné stavy spojené s viacerými životnými situáciami a niekedy sa aj obávajú, či z nich nerobia lekári bláznov. Majú obavu z nálepky hypochondra, v chronickej fáze sa ale, paradoxne, hypochondrami sekundárne môžu stať,“ dodáva.

Panická porucha nie je depresia

Niekedy sa stáva, že si pacienti panickú poruchu zamieňajú s depresiou. Niektoré príznaky sa totiž môžu prelínať: „Panická porucha je spojená s náhlou a výraznou mierou úzkosti. Depresia sa spája s pocitmi smútku, stratou záujmov o aktivity, únavou až samovražednými myšlienkami. Rozdiel je teda najmä v dynamike a v prejavoch. Prelínanie sa týka skôr pocitov smútku a bezmocnosti, keď lekári ,nevedia nájsťʽ problém v somatickej oblasti a ,opraviť hoʽ liekmi. Alebo, ak sú symptómy panickej poruchy dlhodobé, ak sa prípadne znovu vynoria po nejakom období ich útlmu. Depresia sa teda môže objaviť ako sekundárna diagnóza. Zmiešanou diagnostickou kategóriou je úzkostne-depresívna porucha. Najčastejšie sa s panickou poruchou komorbidne spája agorafobické vyhýbavé správanie (a to až na úrovni 50 - 90 percent prípadov).“

Ako bojovať proti úzkosti?

Prevenciou panickej poruchy je psychohygiena, ktorá predchádza negatívnemu dopadu stresu, záťažových a konfliktných situácií. Podľa Daniela Kotrča by sa okolie ľuďom s panickými prejavmi nemalo posmievať a zhadzovať ich. Dôležité je zachovať pokoj a v prípade závažnejších problémov zvážiť farmakoterapiu alebo psychoterapiu. „Účinná kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) sa okrem somatickej úrovne zameriava aj na úroveň myšlienok, emócií a správania. Obvyklé je napríklad vyhýbavé správanie posilňujúce efekt snehovej gule. Nielenže sa panická porucha prehlbuje, ale má tendenciu postupne sa šíriť na rôznorodé situácie. Už anticipačná úzkosť (predpokladá nástup panických prejavov) zúzkostňuje a štartuje prejavy poruchy vo vlastnej réžii,“ vysvetľuje psychológ.

Čo však robiť, keď nás panický záchvat zastihne nepripravených? Vtedy je dobré snažiť sa prejavy hyperventilácie, teda plytkého a zrýchleného dýchania, zmierniť riadeným dýchaním alebo dýchaním do vrecúška, prípadne užiť liek predpísaný psychiatrom, objasňuje odborník. „V KBT terapii sa pokračuje edukáciou, nácvikmi relaxácie, systematickým riešením problémov v živote konkrétneho človeka, expozíciami s umožnením zážitku (interoceptívne, imaginatívne a in vivo), že dokáže zvládať panické prejavy vlastnými silami, spochybňovaním katastrofických myšlienok a prácou s emóciami. Dôležitý je terapeutický vzťah psychológa s človekom s panickou poruchou, posilňovanie bezpečia a v neposlednom rade i sebavedomia,“ dopĺňa.

O odborníkovi

Mgr. Daniel Kotrč, PhD. pôsobí ako klinický a dopravný psychológ v súkromnej ambulancii NEONYX v Žiline. Po skočení štúdia a doktorátu na Trnavskej univerzite v Trnave za zamestnal ako psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni zameranej na prácu s rodičmi a deťmi. Následne pôsobil v psychologickej ambulancii v Žiline a v Centre pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci. Niekoľko rokov potom vyučoval na Žilinskej univerzite. Absolvoval dlhodobý postgraduálny výcvik v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu. V roku 2016 ukončil certifikačné štúdium dopravnej psychológie. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva a dlhoročne pôsobí ako lektor, pedagóg, metodológ, expert v projektoch EÚ s pôsobnosťou na Slovensku i v zahraničí. Po niekoľkoročnom pôsobení v rámci Žilinskej univerzity v Žiline vyučoval psychológiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Žiline. Viac ako sedem rokov pôsobil ako psychológ vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Je členom Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a Asociácie dopravných psychológov Slovenskej republiky.


Online rozhovor

10:00 - otázka od: Jana Poradíte mi prosím dobrého psychológa (tepareuta KPT) vhodného pre dieťa vo veku rokov v Košickom kraji. Ďakujem. Jana Dobrý deň Jana. KPT sa spája s koncentratívnou pohybovou terapiou, čo je psychoterapeutická metóda, ktorá pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti (koncentratívna) na pohyb. Panická porucha je indikovaná aj v rámci názvom podobnom psychoterapeutickom smere, čo znamená kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT). KBT je štruktúrovanejšia forma terapie postavená na spolupráci klienta s terapeutom. Zameriava sa na riešenie problémov a jej konečným cieľom je samostatnosť klienta. Kontakty na terapeutov by mali byť prístupné na stránke Slovenskej komory psychológov alebo Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Dajú sa vyhľadať aj prostredníctvom registrov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na web stránkach jednotlivých samosprávnych krajov pod odborom zdravotníctva. Osobné odporúčanie dobrého psychológa by bolo možné skôr osobným telefonickým alebo mailovým kontaktom, aby to bolo profesionálne. Ak sa rozhodujete, s kým by ste dokázali zdieľať svoje problémy, kto je ten „dobrý psychológ“ v Žiline a nielen tam, pokúsime sa Vám ponúknuť pár dobrých rád pre Vaše rozhodovanie. Kto je dobrý psychológ: • absolvent jednoodborového štúdia psychológie s licenciou Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti psychológa, • pre vykonávanie terapie je nevyhnutné absolvovanie dlhodobého výcviku v psychoterapii, • psychológ s praxou v odbore a skúsenosťami, • človek s ľudským prístupom pracujúci na báze dôvery a porozumenia, • psychológ, ktorý si na Vás nájde čas aspoň raz za dva týždne (optimálne jeden krát týždenne) v bezpečnom a príjemnom prostredí. Komu sa vyhnúť: • šarlatáni bez adekvátneho vzdelania • pravdepodobne človek, ktorý Vám ponúka „veľa muziky za málo peňazí“ – preverte si radšej jeho kompetentnosť Máte právo vybrať si svojho dobrého psychológa a zmeniť svoj výber, ak Vám nevyhovuje. Máte právo požiadať psychológa, ktorého navštívite o doklady preukazujúce jeho kompetenciu psychológa, na čo Vám stačí najmä jeho licencia od Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti psychológa, prípadne doklad o absolvovaní dlhodobého výcviku v psychoterapii. Prajem Vám šťastný výber.

10:02 - otázka od: Ondrej Pán doktor, mne sa stáva presne to čo tu opisujete. Stáva sa mi najmä na verejnosti, keďže som hudovník hrávam rôzne akcie, a počas hrania zrazu pocítim nával horúčavy, krúti sa mi hlava, mám pocit ako by som sa strácal a cítim úzkosť až strach že odpadnem ( čo sa mi zatiaľ chvalabohu nestalo ) následne sa mi zvýši tlak od toho že sa zľaknem. Bol som u psychologičky ale nepomohlo to.. Ako mám tomu predísť, viete mi poradiť ? Pekný deň Ondrej. Umelecké prezentovanie na verejnosti prináša nielen umelecký zážitok, ale i sociálny tlak. Preto Vás Ondrej úplne chápem, o čom hovoríte. Neriešim teraz farmakoterapiu zameranú na zníženie napätia, a tak môžeme riešenie hľadať vo dvoch hlavných smerovaniach terapie. Symptomatická terapia sa zameriava na zvládania symptómov, prejavov. Tu je nevyhnutné zamedzenie hyperventilácii riadeným dýchaním a znižovanie napätia technikami podľa priebehu úzkostnej dynamiky. Druhou možnosťou je kauzálna liečba v rámci dlhodobejšej terapie u psychológa so snahou identifikovať a riešiť spúšťače napätia. Nielen v konečnej situácii hudobnej prezentácie, ale aj v životnom príbehu klienta a v uchopení anticipačnej úzkosti (úzkosť z toho, že príde úzkosť), ktorá je veľmi častá. Aby som bol trochu konkrétnejší, volil by som metódu zvládnuteľných krokov nácvikov expozície v bezpečnom rámci s pochopením úzkostnej dynamiky. Hľadal by som možnosti ohrozenia sebadôvery a odporúčal by som mať v obecenstve „spojenca“, na ktorého by ste sa mohol fixovať pri hudobnej prezentácii.

10:06 - otázka od: Olga Dobry den, chcela by som sa spytat, ci moze dlhodobe, aj ked mierne, prezivanie panickych a uzkostných pocitov vyustit do nejakej inej diagnozy, napriklad rakoviny alebo zaludocnych vredov. Dakujem. Olga Dobrý deň Oľga. Priame ohrozenie tu nie je, ale Vami popísané riziko somatizácie by bolo nepriamo možné skôr pri tých žalúdočných problémoch za predpokladu chronického dlhodobého priebehu panickej poruchy. No aj v tomto prípade by som to vnímal ako liečiteľné, ak by sa riešili problémy komplexne so zohľadnením psychickej zložky.

10:08 - otázka od: Agnes Dobrý deň, mám vnučku, ktorá má 4 roky. Prekonala mononukleózu a často býva prechladnutá. Odvtedy má zväčšené lymfatické uzliny.Moja dcéra /matka vnučky/ má o svoju dcérku veľký strach a stále si myslí že to môže byť rakovina uzlín. Prosím o radu ako to riešiť. Ďakujem za odpoveď. Prajem dobrý deň pani Agnes. Obavy Vašej dcéry by som na jej mieste konzultoval s pediatrom dieťaťa. Je to kompetencia všeobecných lekárov a v prípade, že to zvážia ako nevyhnutné, môžu odporučiť aj návštevu špecialistov. Vaša vnučka sa môže indukovať strachom svojej maminy, Vašej dcéry. A tomu sa dá predísť, upokojiť situáciu návštevou pediatra.

10:13 - otázka od: Gavuliakova Iveta Dobry den chcem sa opytat pred rokom a pol som dostala Panicku poruchu a teraz v auguste som prisla o pracu a prislo to znova je mi raz lepsie raz horsie uzivam treti mesiac paretin zatial polovicku a frontin 0.25 rano a vecer myslite ze sa to da uplne vyliecit? Zdravím Vás pani Iveta. Dávkovanie liekov je v kompetencii psychiatrov. Návrat prejavov panickej poruchy po období remisie bez príznakov vie byť veľmi zdrvujúci. Môžete pochybovať o liečbe, sebe samej. A práve strata zamestnania môže byť silným stresorom, takže sa ani veľmi nedivím návratu panických prejavov. Psychologická terapia Vás dokáže naučiť, ako sa s takýmito prejavmi dokážete lepšie či dokonca rýchlejšie vysporiadať, a to aj vlastnými silami. Efekt vlastného zvládnutia úzkostných prejavov je potom dôležitý pre ďalšiu terapiu ako i obdobie po terapii. Nikto nám však nedá záruku, že sa už panika neobjaví. Ale ak vieme, čo s ňou ak sa v zárodkoch objaví, nie sme tak bezbranní.

10:17 - otázka od: Robert Csaba Dobry den, moja otazka znie: moze bezdomovectvo doviest cloveka k sebevrazde? Dakujem za odpoved. Dobrý deň Róbert. Bezdomovci sú ohrozenejšou skupinou pre ochorenie i psychické poruchy ako je bežná populácia. Ich suicidálne riziko neviem štatisticky popísať. Myslím si však, že túžba žiť má širší kontext a nie je závislá iba od faktoru bezdomovectva. Uznávam však, že to majú najmä v chladných mesiacoch ťažké.

10:19 - otázka od: Terézia Dobry den, chcem sa opytat na koho v Kosiciach sa obratit ohladom uzkosti. Su aj nejake lieky? Prosim o radu ako postupovat. Dakujem za odpoved. Dobrý deň Terézia. Ako som už uviedol, skúste vyhľadať kontakty na terapeutov na stránkach Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti alebo prostredníctvom registrov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na web stránkach jednotlivých samosprávnych krajov pod odbormi zdravotníctva.

10:22 - otázka od: Maroš Je pravdou ,že za predpísanie týchto a pododobných liekov, sú najväčšie provízie ? ( zájazdy a podobne) Ďakujem Dobrý deň pán Maroš. Keďže nie som psychiater, ale psychológ, nepredpisujem lieky. Neviem preto odpovedať na Vašu otázku, aký je v tomto aktuálne stav. Mojou „zbraňou“ je terapeutický vzťah s klientom a jeho sprevádzanie pri hľadaní riešenia jeho problémov, ťažkostí. Rád cestujem, ale za vlastné.

10:27 - otázka od: mimi Dobry den.viem o pp vsetko trpim 15 rokov nastudovane od A po Z psycholog psychiater lieky atd raz hore raz dole a predsa ked to na mna pride si neviem pomoct.pozitivne myslenie,dychanie,naozaj vsetko skusam viem ale v tej danej chvyli sa rozbusi srdce a panika.co.odporucate.myslim naozaj terapiu nejaku?co je take ucinne ked uz nic nepomaha a chcete sa toho zbavit?neskutocne to obmedzuje zivot aj ked pracujem zamestnavam hlavu,nemozem cestovat...nemozem len tak kupaliska leto..ked sa neda nemozem ist na nakup..ta myslienka je tam stale.Dakujem. Dobrý deň prajem. Cítim z Vašich slov bezmocnosť a možno i trochu hnev z toho, že sa panická porucha objavuje a zvýrazňuje ako na hojdačke, raz hore a raz dole. Moja profesionálna skúsenosť s kognitívno-behaviorálnou terapiou (KBT) v ambulancii ma vedie k reálnej možnosti zmiernenia až preliečenia panickej poruchy. Ak sa panická porucha vracia, považujem za dôležité hlbšie preskúmať jej dynamiku v kontexte Vášho života. Asi je dôležité hľadať aj odpoveď na otázku, čo sa Vám Vaša panická porucha snaží naznačiť, povedať. V čom sa ešte neudiala pre Vás dôležitá zmena. Aby sa neriešili iba prejavy panickej poruchy bez pochopenia príčin, spúšťačov a celkového kontextu Vášho životného príbehu.

10:33 - otázka od: Alena Je pravda, že niekedy pri údajnom porušení nervových zakončení je nutné brať lieky proti depresiám do konca života, že sa už nezahoja a človek bez nich je v nepohode s rôznymi psychickými príznakmi napriek tomu, že ho momentálne nič netrápi a všetko ide ako má?? Je teda lepšie brať lieky ako sa snažiť prekonávať tieto stavy na úkor plnohodnotného života? Dobrý deň pani Alena. Keďže ide o lieky, teda farmakoterapiu, časť tejto otázky je skôr v kompetencii psychiatra alebo neurológa. Ako psychológ predpokladám, že ten plnohodnotný život bez trápenia, keď všetko ide ako má, je skôr ideál, ku ktorému sa vieme priblížiť. Avšak nie je reálne možné ho dlhodobejšie naplniť. Z vlastnej praxe som zistil, že niekedy je možné využiť len terapiu prostredníctvom psychológa a vyhnúť sa tak liekom. No na strane druhej existujú aj prípady, keď sa lieky napríklad na ťažkú depresiu obísť nedajú a psychologická intervencia nasleduje po ich nástupe, aby bola vôbec reálna. Do tretice je účinná aj kombinácia liekov a psychologickej terapie tak, aby sa „barlička liekov“ mohla časom prestať používať. Cieľom je život, ktorý má zmysel. Keď som sa nad Vašimi slovami ešte raz zamyslel napadlo mi, že rastieme na prekonávaní ťažkostí a nie v čase, keď je všetko ľahko zvládnuteľné. Chápem však i túžbu mať aspoň chvíľu menej depresívnej ťažoby, vyslobodiť sa z nej.

10:38 - otázka od: Jana Nováková Dobrý deň, mám panické ataky už 11 rokov a nezvládam to. Nikto ma nenaučí zvládnuť ataku sama, bez benzodiazepinov. Stávam sa závislá na najbližších, bojím sa byť sama, paniky si sama spúšťam, mám zo všetkého strach. Je to peklo. Existuje cesta von? Velmi ďakujem za odpoveď. Jana Nováková Dobrý deň pani Jana. Jedenásť rokov je ťaživo dlho. Benzodiazepíny vedia pomôcť, no ak sa podávajú príliš dlho, môžu sa stať sami záťažou. To je však parketa psychiatrov. Neviem, aké skúsenosti s psychológmi už máte za sebou, ale po pravde je to niekedy hľadanie terapeuta ako človeka, s ktorým si dokážete obojstranne budovať terapeutický vzťah. Aj v bežných vzťahoch si so všetkými „nesadneme“ a je normálne dať priestor a možnosť podpory niekomu inému. V tom Vám držím od srdca palce. Vaše slová ma inšpirovali k úvahe nad dopadmi psychických ťažkostí na partnerov pacienta alebo ich najbližších. Aj títo blízki ľudia sa sami o sebe učia zvládať túto neľahkú situáciu. Na záver.. toto peklo má dvere a možno aj niekoľko dverí. Nie všetky sú ľahko dostupné a niektoré sú príliš malé, alebo majú zaseknuté zámky. Je to o zanovitej snahe žiť a hľadať cestu von. Otázkou je.. k čomu? Verím, že nájdete niekoho, kto Vás na tejto ceste bude vedieť sprevádzať.

10:41 - otázka od: Martin Dobrý deň, rád by som prispel svojou skúsenosťou k uvedeným skutočnostiam. Už asi dva roky sa liečim na úzkostnú poruchu a prežívam vyššie uvedené situácie, zistil som, že veľmi účinnou ochranou je ranný šport, po ňom deň vyzerá úplne inak a organizmus je dobre pripravený počas celého dňa na vonkajšie vplyvy. Ďakujem Vám Martin za osobnú skúsenosť s funkčnou radou. Viem že neexistujú univerzálne rady použiteľné pre každého, ale každý si vieme nájsť tie svoje cesty k zlepšenie stavu. Ešte raz oceňujem Vaše slová.

10:44 - otázka od: Marcela Dobrý den,chtěla bych se zeptat?Byla jsem zvyklá na bezproblémový život.Od doby co se projevila panická porucha už to není ono.Má otázka zní..jde se toho úplně zbavit?A jak vytěsnit nepříjemné myšlenky na to,kdy to zase přijde. Tím si to jen vyvolávám a neumím s tím pracovat.Nějaká dobrá terapie?Děkuji,hezký den. Pekne zdravím pani Marcela. Anticipačná úzkosť je úzkosťou až strachom, že sa ÚZKOSŤ objaví, že bude narastať. Tým sa vlastne sama „tlakujete“ a pomyslenou lupou aj nie veľké signály úzkosti zväčšujete do hrozivých rozmerov. Ako správne uvádzate, tým si to len vyvolávate. Psychologická terapia by Vám mohla pomôcť. Osobne odporúčam kognitívno-behaviorálnu terapiu ktorá integruje prácu s myšlienkami a emóciami, somatickými prejavmi, správaním. I keď je práca s myšlienkami dôležitá, dôležité je nenechať sa „zvalcovať“ na emočnej úrovni a vedieť pracovať aj s telesnými pocitmi. Lepšie ako vyhýbať sa nepríjemným myšlienkam je postaviť sa im a ukázať im, že sa ich nebojíme. Veď ich generujeme mi sami a sú teda od nás závislé. Výsledkom tejto rovnice je naše správanie, boj alebo útek vyhýbaním sa situáciám spojeným s úzkosťou. Na záver.. je možné aj úplne sa zbaviť úzkostnej poruchy. Takúto záruku však neočakávajme. Časom sa môže a nemusí vrátiť. Výhodné je vedieť, ako sa s ňou vysporiadať. Nie je žiadnou hanbou využiť podporu psychológa a prípadne v terapii pokračovať ďalej. Využitie takejto odbornej pomoci je podľa mňa skôr prejavom odvahy a sily riešiť svoje ťažkosti.

10:48 - otázka od: Eva V poslednej dobe aj ja mám takéto príznaky. najmä ak som niekde v nákupnom centre.v kostole a aj pri ceste autom dosť ma to omedzuje zvažujem navštíviť odbornika.zistili mi aj vysoký tlak ja si myslím že to spojené so psychikou poraďte čo robiť ďakujem. Dobrý deň Eva. Zvýšený krvný tlak môže byť aj psychickou reakciou na stres, takou červenou kontrolkou, že treba niečo zmeniť. Odporúčam Vám nájsť si psychológa a neodkladať terapiu. Zdá sa, že sa Vám panická porucha nabaľuje do viacerých oblastí a objavujú sa aj prejavy agorafóbie. Čítanie kníh, časopisov či článkov na nete nám samo o sebe dokáže získať iba malý nadhľad a niekedy dokonca paradoxne naopak ešte viac zvýšiť naše napätie. Preto by som to proste riešil. Máte na výber ambulantných klinických psychológov cez poisťovne alebo na priame platby. Všetko je to vec výberu a dôvery. Pri panickej poruche považujem za zmysluplné aspoň v prvých týždňoch, mesiacoch absolvovať intenzívnu terapiu v intervale minimálne 1x týždenne. Ak je to teda možné. Inak sa účinnosť naťahuje, oslabuje.

10:49 - otázka od: Laco Dobrý deň prajem, mám jednu otázku ak teda môžem. Presne l rok užívam Cipralex 2x10mg dávku, po 9 mesiacoch my psychiater doporučil pomaly vysadzovať. Zníženie navrhol o 5 mg na deň Poi týždni sa mi vrátili somatické a aj psychické stavy ako pred diagnostikou Panickej poruchy. Navyše som celkove pribral 10 kg. Pri rovnakom príjme potravy ako doteraz, rovnakej fyzickej práci denne a hlavne neprestal som plávať l hodinu denne na pulzovej frekvencii 135!!!!!! čo by ste mi poradil prosím, keby ste bol na mojom mieste, Ps. stále pokračujem v 2x10 mg!!!! ďakujem pekne za odpoveď Laco Dobrý deň Laco. Dávkovanie či efekt liečby liekmi by som sa byť Vami snažil otvoriť s Vaším psychiatrom. Nemalo by význam nechávať si niektoré pochybnosti, otázky pre seba. Opäť je možné podporiť liečbu terapiou so psychológom. To už je na Vás.

10:52 - otázka od: Aneta Dominikova Dobry den.Mam uzkostny stav stredne tazkej depresie. Neviem ako to mam zvladat.berem lieky elicea tiapridal navstevujem aj psychiatra aj psychologa a nepomaha mi to.alebo to nerobim spravnou formou. trasie sa mi ruka busi srdce trpnu prsty nevladzem ako by som isla odpadnut.ma problem s krcnou chrbticou neviem ci to moze aj stym suvisiet.neviem ako tie stavy zvladnut.Budem mat 39 rokov a 7 rocneho synceka koli ktoremu to nevzdavam bojujewm den co den,ale tie stavy su hrozne neviem si poraditmala som uz vela krat aj negativne myslienky ale bojujem len neviem dokedy.Mozno by som absolvovla aj noveho psychologa na cene uz nezalezi. Ano viem clovek si musi sam uvedomit a pustit myslienky ale to sa neda.Prosim pomozte mi.Neviem ci som spravne pisala a formovala problem. Dakujem s pozdravom Aneta Dobrý deň Aneta. Nie je mi jasné, ako dlho trvá Vaša terapia u psychiatra či psychológa. Otvorene by som sa s nimi o Vašich pochybnostiach porozprával. Ak by ste už viacero mesiacov necítili pokrok, vždy máte možnosť zmeny. Nie je to niekedy ľahké nájsť psychiatra či psychológa, ktorí ešte prijíma nových pacientov. Ale nie je to ani nemožné. Sám som sa učil trpezlivosti, keď som veľmi rýchlo chcel dopriať úľavu a progres terapie u svojich pacientov, klientov. Dynamika liečby sa však mení od človeka k človeku. Aj mne ako psychológovi pomáha otvorene sa o rozprávať nielen o dobrých zmenách, ale aj o obavách a ťažkostiach. Máte syna a máte sama seba. Máte prečo bojovať. I keď to nie je ľahké. Odborníci sú tu pre Vás tak verím v možnosť zlepšenia.

10:54 - otázka od: Maria Dobrý deň prajem poslednej dobe mám pocit že trápim presne tým čo ste napísali a sem tam agorofobijov. Niekedy to je take nepredstaviteľne že nemôžem odísť z domu z dcérou lekárovi mám stres keď je veľa ľudí pri mne mám stres kto sa bude na mna pozerať to mám len tedy keď idem niekam po prvý krát ale keď fakt musím tak idem ale je mi strasne potom keď už odchádzam tak aj zabudnem že niake stresi som mala . dasa to viliecit ? Akurát som si už vybavila psychologickú poradňu tak chcela by som to už riešiť . Ďakujem spozdravom Maria Prajem pekný deň Mária. To uzatváranie sa doma je obvykle vyhýbavým správaním so snahou znížiť úzkosť, vyhnúť sa situáciám spojeným s napätím. No neprináša dlhodobo úľavu a ešte viac ťažkosti prehlbuje. Som rád, že máte dohodnuté stretnutie s odbornou pomocou a držím Vám na tejto ceste palce. To dôležité.. vykročiť a urobiť prvý krok, ste už dohodnutím stretnutia urobila.

10:55 - otázka od: Stano Dobrý deň, Chcel by som sa informovať o problémoch už dospelej dcéry, keď je pod tlakom, alebo v strese, okrém vystrašených očí zvykne jej vykrúcať prsty na rukách. V cudzom prostredí pôsobí milo,ale ak je v strese a má za sebou oporu, tak je opačne sprosta arogantná a útočná,predviedla to dokonca aj u svojej osetrujucej lekárky, tá bola s toho šokovaná, hovoril som s lekárkou osobne, nevedela jej určiť diagnózu, ale každopádne odporúča obrátiť sa na odborníka. Dcéra je JuDr., ale vzhľadom k svojmu chovaniu nezamestnatelna, ako otec neviem čo mám robiť, obviňuje každého len nie seba...., Môžete mi poradiť. Ďakujem. S pozdravom Stano Dobrý deň Stano. Tu sa dostávame na pomedzie neurológie a psychológie. Aby ste si mohli byť s dcérou istí, začal by som neurologickým vyšetrením a keďže ide o reakciu na stres, rovno by som si dohodol aj stretnutie so psychológom.

10:57 - otázka od: Alfonz Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či panické ataky sa môžu somaticky prejavovať až do takej miery, že pripomínajú symptómy vážnejších akútnych stavov ako je infarkt myokardu, mŕtvica a podobne a taktiež či môže panická porucha spôsobovať symptómy ako sú svalové fascikulácie ( v oblasti končatín, trupu aj tváre ), extrasystoly a stuhnuté svalstvo napríklad v oblasti šije. Vopred ďakujem za odpoveď a prajem Vám pekný deň. Dobrý deň Alfonz. Ľudia s panickou poruchou sa často obávajú, že práve zomierajú na infarkt. Po odbornom vyšetrení somatickej zložky bez nálezu je na mieste skúsiť riešiť aj psychické vplyvy.

10:59 - otázka od: zuzana Dobrý deň, dá sa aj zistiť prečo tá panická porucha vzniká, poznáte niekoho z vašich pacientoch, ktorí by naozaj pri fyzických príznakoch odpali?, toho sa totiž bojím najviac hlavne ked som sama s deťmi Dobrý deň Zuzana. Keď sa spýtam panických pacientov, koľkokrát už zomreli, koľkokrát už odpadli, viete aká je odpoveď? Málokedy pri odpadnutí je to výnimočne odpoveď "raz".. ak sa tak stalo niekde na začiatku a potom sa toho iba desia, aby sa už táto skúsenosť nikdy nevrátila. Ale v drvivej väčšine prípadov je odpoveďou "nula".

11:01 - otázka od: Marta Dobry den pan Doktor, moj problem panicky stach zacal pred 11 rokmi. Dldobo som pocitovala Vami opisovane. Podstupila som rozne vysetrenia, nakoniec som mala sedy zakal oci. Po operacii oci mi uz zostal strach z volneho priestoru, obchody, cakanie na zastavke a pod. Ked som v sprevode niekoho i ked aj cudzieho cloveka a komunikujem ja vsetko OK. Dost ma to obmedzuje, neviem zit plnohodny zivot. Budem este niekedy fit ? Dakujem. Dobrý deň pani Marta. Odporúčam vyhľadať odbornú pomoc psychológa a nenechať to len na zabezpečovaní sa sprievodom iných ľudí. Prajem Vám v tom len všetko dobré.

11:03 - otázka od: Mária Palková Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa dá odstrániť tok myšlienok na ten istý problém v podnikaní, pritom to narúša aj spánok.Popritom si uvedomujem daný problém. Ďakujem Mária. Dobrý deň Mária. Ak sa točia myšlienky dookola, je zmysluplné dať im začiatok a koniec v rozhovore s odborníkom. Priateľská podpora nie je vždy s nadhľadom a často ani nechceme rady, ale sprevádzanie pri hľadaní odpovedí. Držím Vám palce.

11:09 - otázka od: Bea Dobrý deň. Máme v rodine blízkeho príbuzného s touto diagnózou. Prosím poraďte, ako môžu blízki ľudia pomôcť svojim príbuzným v tejto situácii, hlavne v prípade ataku. Je šanca na úplné vyliečenie ? Diagnóza sa prejavila asi pred 4 rokmi. Príbuzný je v terapii psychológa, aj psychiatra. Ďakujem B Na záver z dôvodu krátkosti času posledná odpoveď. V prípade príbuzných či inak blízkych osôb je dôležité byť im oporou a prejsť prípadne s nimi prvými somatickými vyšetreniami. Ak sa však neobjaví somatická príčina, podporíme ich v smere návštevy psychológa, prípadne psychiatra. Úloha blízkych ľudí je neľahká v tom, že treba brať človeka s panickou poruchou vážne v jeho problémoch, no zároveň tieto problémy ešte viac neindukovať vlastným strachom, obavami. Ďakujem za milé stretnutie a všetkým prajem úspešný krok k riešeniu.

Fotogaléria


Tagy:
Daniel Kotrč panická porucha klinický psychológ

13.11.2017  |  Foto: archív D. K., Thinkstock.com  |  Zdroj: zh

Ďalšie články

Diskusia