Hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas bol ONLINE: Očkovanie znižuje riziko závažných infekcií

Pýtajte sa hlavného hygienika SR na všetko o povinnom očkovaní.
Zdroj: red
14.09.2017

V období silnejúcich antivakcinačných hnutí je povinné očkovanie stále rezonujúcou témou. Na vaše otázky o preventívnych účinkoch vakcín odpovedal 14. septembra 2017 v čase od 09.00 do 10.00 hod. hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý vedie Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

 

„Očkovanie je celosvetovo považované za najúčinnejší prostriedok prevencie mnohých infekčných ochorení. Na Slovensku deti povinne očkujeme proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, hemofilovým invazívnym nákazám, vírusovej hepatitíde typu B, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke,“ hovorí hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas, ktorý je popredným odborníkom z oblasti epidemiológie.

Do Európy sa vracajú zabudnuté choroby

Povinné očkovanie sa však týka aj dospelých, ktorí sú každých 15 rokov preočkovaní proti záškrtu a tetanu. Aktuálnym problémom Európy je najmä návrat nebezpečných ochorení, ktorých šírenie sa v 20. storočí podarilo úspešne zastaviť. „V Európe sa za posledné roky objavili niektoré choroby preventabilné očkovaním. Táto situácia si vyžaduje urgentné opatrenia. Ide napríklad o čierny kašeľ, tuberkulózu a poliomyelitídu. Medzi ochorenia, ktoré vyvolávajú v súčasnosti v mnohých európskych krajinách epidémie, patria osýpky,“ upozorňuje Mikas. 

Najčastejšie argumenty antivaxerov

Odporcovia očkovania často namietajú, že infekčné choroby sa u nás nevyskytujú z dôvodu lepšej životnej úrovne, bývania, stravovania, zdravotnej starostlivosti a podobne. Avšak pokles infekčných chorôb, proti ktorým sa očkovalo a stále očkuje, sa začal po zavedení očkovania, teda v čase, keď podmienky na život a zdravotnú starostlivosť neboli na takej úrovni, na akej sú v posledných rokoch. Zabúdajú však na to, že ani v súčasnosti nie sú všade hygienické podmienky ideálne. Ďalej argumentujú, že nemôžu sami rozhodnúť o očkovaní svojich detí. Z pohľadu verejného zdravotníctva je však potrebné rozlišovať situácie, kedy naše vlastné rozhodnutie môže ohroziť zdravie iných,“ vysvetľuje hlavný hygienik SR. Ako ďalej dodáva odborník, Slováci v dospelosti často zabúdajú aj na preočkovanie proti záškrtu a tetanu.

Spektrum nepovinných očkovaní

Mnohí ľudia pred jesenným a zimným obdobím uvažujú aj o nepovinnom očkovaní proti chrípke. Najvhodnejšie je dať sa zaočkovať v priebehu mesiacov október až november, radí Mikas: „Organizmus si začína vytvárať ochranné protilátky proti vírusu chrípky asi po desiatich až štrnástich dňoch po očkovaní. Ochranná hladina protilátok sa v organizme udrží po obdobie približne 6 až 12 mesiacov. Je možné vykonať očkovanie aj v neskorších mesiacoch, aj počas prebiehajúcej epidémie, rizikom však je, že očkovaná osoba ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky.“

Očkovanie proti chrípke má význam predovšetkým u rizikových skupín obyvateľstva, jeho výhody ocenia napríklad zdravotnícki pracovníci, tehotné ženy, osoby 59-ročné a staršie, osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, osoby trpiace závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest bez ohľadu na vek, ľudia s ochorením srdcovo-cievneho aparátu, či pacienti s metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami.

„Niektorí Slováci majú záujem aj o iné zo spektra nepovinných vakcín. Ide napríklad o očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, vírusovej hepatitíde A, meningokokovej meningitíde, pneumokokom, rotavírusovým infekciám, ovčím kiahňam, HPV a tuberkulóze. Niektorí sa očkujú aj proti ďalším ochoreniam, najmä v súvislosti s cestami do zahraničia,“ dodáva Mikas.

Poznámka:

Povinné očkovanie v Slovenskej republike upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne druhy očkovania definuje Vyhláška MZ SR 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.


Online rozhovor

09:22 - otázka od: Karolína Dobrý deň, čo znamená, že je očkovacia vakcína "živá"? Existuje aj iný typ vakcín? Ako živé (oslabené, atenuované) vakcíny sa označujú vakcíny, na prípravu ktorých sa použije živý mikroorganizmus. Ten sa laboratórne upraví (oslabí) tak, aby nevyvolal vznik ochorenia, ale len tvorbu protilátok. Takouto vakcínou je napr. v minulosti používaná poliovakcína (očkovacia látka proti detskej obrne) alebo vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Hoci živé vakcíny vyžadujú špeciálnu manipuláciu a skladovanie, aby si uchovali svoju účinnosť, na vytvorenie dlhodobej imunity obvykle postačí len jedna, alebo dve dávky. Okrem živých vakcín existujú neživé vakcíny, ktoré sú pripravené z usmrtených mikroorganizmov alebo ich častí. V rámci nových typov vakcín existujú napr. vakcíny konjugované, subjednotkové, rekombinantné.

09:24 - otázka od: Edita Aký druh nepovinného očkovania by ste odporučili dospelému človeku? Pri odporúčanom očkovaní je potrebné zhodnotiť zdravotné riziká, ktoré vyplývajú či už: - z veku (napr. osobám nad 59 rokov sa odporúča očkovanie proti chrípke, pneumokokovým ochoreniam), - zo zdravotného stavu (chronické ochorenia) – (očkovanie proti chrípke, pneumokokovým ochoreniam, hepatitíde B, hepatitíde A, meningokokovým infekciám), - z vykonávanej profesie (napr. besnota, kliešťová encefalitída, chrípka, hepatitíde B, hepatitíde A), - alebo z prostredia v ktorom osoba žije (napr. žltačka typu A, kliešťová encefalitída). -v prípade cestovania v závislosti od krajiny, kde táto osoba cestuje O vhodnosti odporúčaného očkovania je dôležité poradiť sa so svojim ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná Váš zdravotný stav a navrhne najvhodnejšie očkovania.

09:26 - otázka od: Martin Hudec Dobry den, Dr. Mikas, uvazujete v blizkej buducnosti zrealizovat dalsi serologicky/imunologicky prehlad pre ochorenia, ktorym sa da predchadzat ockovanim? Posledny sa robil celkom dost davno (~2002). Dakujem za odpoved. Pekny den, Martin Hudec Základným cieľom imunologických prehľadov je získať informácie o aktuálnom stave imunity obyvateľstva voči vybraným infekčným ochoreniam, ktoré sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a overenie správneho nastavenia očkovacích schém. Na základe imunologických prehľadov sa dá určiť, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Realizácia imunologických prehľadov v súčasnosti plánujeme a pripravujeme. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sa ich realizácia začala v priebehu budúceho roka.

09:31 - otázka od: Jozef Od ktorého roku veku a dokedy najneskôr sa odporúča ženám (dievčatám) očkovanie proti rakovine krčka maternice, prípadne voči genitálnym bradaviciam? Súvisí to so začiatkom sexuálneho života? Prečo to nie je povinné a preplácané zdravotnými poisťovňami? Očkovanie proti infekciám vyvolaným ľudským papilomavírusom (HPV) sa odporúča dievčatám v 13. roku života, t. j. po dovŕšení 12 rokov. Odporúčaný vek bol stanovený tak, aby nástup ochrany voči vírusu predchádzal začiatku sexuálneho života. Očkovať možno aj osoby staršie ako 14 rokov. Očkovanie momentálne patrí k odporúčaným očkovaniam, výška úhrady zdravotnou poisťovňou je približne 6 – 10 % z ceny vakcíny v závislosti od konkrétnej vakcíny. O tom, či je vakcína plne alebo čiastočne preplácaná zdravotnými poisťovňami rozhoduje v rámci procesu kategorizácie Ministerstvo zdravotníctva SR. Úhrada očkovacích látok nie je v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva SR.

09:40 - otázka od: Mirec Dobrý deň, chcel by som sa opytať jednu otazku : dostal som rakovinu HPV virus krčné mandle a lymfatické uzliny, obe predmetné organy mi vyoperovali, potom som mal zaistovaciu radioterapiu 30 ožiarov + 2 chemoterapie. Chcem sa opytať : je vhodne sa dať zaočkovať na HPV virus, aby v buducnosti rakovina neudrela znova, ak ano, je vhodná očkovacia vakcína GARDASIL 9, alebo iná vakcína, ktorá by ma ochránila v budúcnosti?. Srdečná vďaka, Mirec Bratislava V súlade s informáciami zo súhrnu charakteristických vlastností vakcíny GARDASIL 9 je táto očkovacia látka proti HPV určená len na preventívne (profylaktické) použitie a nemá žiaden účinok na aktívne HPV infekcie alebo preukázané klinické ochorenie. Nepreukázalo sa, že vakcína má liečebný účinok. Očkovacia látka preto nie je indikovaná na liečbu ochorení spôsobených HPV. Takisto nie je určená na prevenciu progresie iných zistených lézií súvisiacich s HPV. Žiaľ, ani ďalšie dve registrované vakcíny v Slovenskej republike proti HPV nemajú liečebný účinok.

09:45 - otázka od: Nada Dobrý deň pán hlavný hygienik, aká je v súčasnosti situácia v SR aj v okolitých krajinách, kde sa nedávno vyskytli epidémie osýpok? Hrozí nám niečo? Ďakujem. V 36. kalendárnom týždni 2017 boli nové prípady osýpok v rámci EÚ hlásené v nasledujúcich krajinách: Česká republika (3 prípady), Nemecko (6), Írsko (1), Taliansko (116), Rumunsko (45). V Slovenskej republike bol v tomto roku zaznamenaný jeden importovaný prípad u cudzinca. V populácii, kde je vysoká zaočkovanosť proti osýpkam, je zaručené, že sa ochorenie nešíri ďalej. Pri zavlečení osýpok do komunity, kde sa nachádza viacero nezaočkovaných osôb sa vznik epidémie nedá vylúčiť. Na základe vyššie uvedeného môžeme v budúcnosti očakávať objavenie sa ďalších importovaných prípadov. Keďže zaočkovanosť proti osýpkam v SR za posledné roky poklesla, môžu vzniknúť aj lokálne epidémie.

09:51 - otázka od: Mária Zerzanová Dobrý deň prajem, Od koľkých rokov by ste rodičom odporúčali cestovať s deťmi aj do exotickejších krajín? (Nemusí to byť práve Egypt ako bolo počas leta medializované, ale napríklad na klasickú dovolenku do Chorvátska.) Ďakujem. Všeobecne sa odporúča, aby deti mladšie ako 6 mesiacov necestovali lietadlom. S deťmi do veku 2 rokov by som odporúčal cestovanie do krajín, kde je priaznivá epidemiologická situácia. Riziko závažných infekcií sa zníži, ak je dieťa zaočkované nielen proti všetkým ochoreniam v rámci pravidelného povinného očkovania, ale aj ochoreniam, proti ktorým sa očkovanie odporúča (napr. rotavírusové infekcie, meningokoková meningitída, ovčie kiahne, hepatitída A). Exotickú dovolenku je vhodné vyberať až po konzultácii s odborníkmi na cestovnú medicínu tak, aby dieťa nebolo ohrozené pre nás exotickými ochoreniami ako napr. malária, horúčka dengue, horúčka chikungunya, žltá zimnica a podobne.

10:14 - otázka od: Iveta Dobrý deň, pán Mikas, rada by som sa opýtala, či plánujete zvýšiť sankcie za to, že rodičia nedajú zaočkovať svoje deti? Dakujem. Nemyslím si, že by ďalšie zvyšovanie pokút za odmietanie očkovania vyriešilo situáciu s poklesom zaočkovanosti v SR. V Českej republike nedávno prijali iný typ sankcie- prijatie do predškolských zariadení je podmienené kompletným zaočkovaním dieťaťa (výnimka sa vzťahuje na deti, ktorým zdravotný stav očkovanie neumožňuje). Prijatie takejto sankcie v SR by si však podľa mňa vyžadovalo širokú diskusiu na odbornom základe. Hlavný dôraz je potrebné venovať edukácii a transparentnému informovaniu verejnosti v oblasti očkovania, významu očkovania a aj nežiaducich účinkov po očkovaní.

10:19 - otázka od: Martin Hudec Dobry den, Dr. Mikas, Prosim vas, viete, ci sa planuje v nejakej blizkej buducnosti novy serologicky/imunologicky prehlad ohladom ochoreni, ktorym sa da predchadzat ockovanim? Posledny bol, ak si dobre spominam, v roku 2002, co je docela davno (a medzicasom sa napriklad prechadzalo na "hexavakcinu"...). Dakujem za vas cas. Ako som uviedol vyššie, plánujeme a pripravujeme realizáciu imunologických prehľadov.


Tagy:
očkovanie Ján Mikas hlavný hygienik SR

14.09.2017  |  Foto: ÚVZ SR  |  Zdroj: zh

Ďalšie články

Recepty

Feminity.sk

Špuntík

Diskusia