Zabraňuje antidepresívum liečbe rakoviny prsníka? Šokujúce zistenie vedcov

22.09.2017

Hormonálne aktívne nádory prsníka sú citlivé na tzv. antiestrogénovú liečbu. Najčastejšie používaným liekom v týchto prípadoch rakoviny je tamoxifén.

Kanadskí vedci zistli, že ženy, ktoré popri liečbe tamoxifénom užívali aj antidepresíva obsahujúce ako účinnú látku paroxetín (napr. Seroxat, Prozac a pod.) sa dožili štastisticky významne nižšieho veku, ako tie, ktoré ho neužívali alebo tie, ktoré užívali iné druhy antidepresív.

Dôvodom sa zdá byť skutočnosť, že paroxetín blokuje enzým (cytochróm P 450 2D6), ktorý je potrebný na premenu tamoxifénu na jeho aktívnu formu. Pokiaľ táto premena neprebehne, liek je v podstate neúčinný a nádor akoby neliečený.

Antidepresíva sa u žien, ktoré užívajú tamoxifén, predpisujú nielen pre depresiu, ale aj na zmiernenie niektorých jeho nežiadúcich účnkov. Preto sa odporúča v takomto prípade použiť iný druh antidepresíva a pacientky s depresívnym syndrómom, ktoré v čase diagnózy nádoru prsníka už paroxetín užívali, prenastaviť na iný druh antidepresíva.

22.09.2017  |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: Dr. Igor Bukovský, Ambulancia klinickej výživy

Ďalšie články

Diskusia