Zachráni váš život: Vyšetrenie, ktoré zistí, či funguje vaše srdce správne!

23.10.2014

Elektrofyziologické vyšetrenie je modernou a stále sa vyvíjajúcou diagnostickou metódou, ktorá rieši poruchy srdcového rytmu, predtým neliečiteľné alebo tlmené farmakoterapiou. Vykonáva sa za krátkodobej hospitalizácie na kardiologickej klinike.

Pre koho je vhodné?

Vyšetrenie je určené pacientom s niektorými poruchami srdcového rytmu, hlavne s arytmiami. Kardiológ počas vyšetrenia stanovuje diagnózu, mechanizmus vzniku arytmie. Katetrizačná ablácia je lekársky zákrok, kedy sa pomocou rádiofrekvenčnej energie aktivujú miesta v srdci zodpovedné za vznik arytmie. Je to zároveň aj liečebný zákrok.

Na toto vyšetrenie môžu ísť aj chorí, ktorým arytmia ešte nebola preukázaná. Stačí, ak u pacienta existuje klinické podozrenie na jej prítomnosť.

Príprava

Informácie o príprave pred vyšetrením vám dá lekár. Treba dodržať hlavne tieto zásady:

  • Vysadiť lieky na riedenie krvi. Užívanie liekov proti vysokému tlaku a väčšiny kardiologických liekov nie je potrebné prerušovať.
  • Vyšetrenie je nevhodné vykonávať, ak má pacient iné akútne ochorenia alebo pri akútnom zhoršení chronického ochorenia.
  • Počas tehotenstva sa vyšetrenie nevykonáva.
  • Pred vlastným vyšetrením musí byť pacient nalačno. Nekonzumuje žiadne jedlo a nepije pár hodín pred vyšetrením podľa inštrukcií lekára.
  • Miesta predpokladaných vstupov katétrov je potrebné oholiť.

Ako prebieha?

Vyšetrenie arytmie srdca katétrom sa vykonáva za krátkej hospitalizácie v nemocnici. U každého pacienta prebieha zákrok odlišne. Pred vyšetrením sa pacientovi vykonajú laboratórne vyšetrenia.

  1. Počas samotného vyšetrenia leží pacient pokojne na pohyblivom vyšetrovacom stole na chrbte. Pacientovi je počas vyšetrenia poskytnuté lokálne umŕtvenie.
  2. Princípom vyšetrenia je snímanie signálov zo srdca, kde sú umiestnené tzv. katétre. Katétre vydávajú energiu, ktorá je schopná zneškodniť oblasť zodpovednú za rozvoj arytmie a tým poruchu vyliečiť.
  3. Počet zavedených katétrov je možné zvýšiť podľa potreby. Katéter sa do srdca zavádza cez cievny systém najčastejšie žilami, ale niekedy je nutné použiť aj prístup cez tepny.
  4. Zavedené katétre musí lekár umiestniť na konkrétne miesta v srdcovej dutine za súčasnej kontroly röntgenu. Pri zložitejšom vyšetrení je postup katétra kontrolovaný aj pomocou trojrozmerných mapovacích systémov.
  5. Srdce sa vyšetruje následne niekoľkými spôsobmi. Merajú sa intervaly elektrického vzruchu medzi jednotlivými časťami srdca.

Je bezbolestné

Podľa typu zachytenej poruchy rytmu je ďalej stanovený liečebný postup. Vyšetrenie je bezbolestné, pacient cíti iba mierny tlak počas zavádzania katétra. Pri zložitejších výkonov je nutná aj hospitalizácia na niekoľko dní. Podľa typu arytmie je chorý sledovaný lekárom naďalej v arytmologické ambulancii. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia.

Široký výber liekov, výživových doplnkov, množstvo zliav a poradenstvo. To vám ponúka Fitlekáreň, internetový obchod pre vaše zdravie!

23.10.2014  |  Text: Janka   |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: red

Ďalšie články

Diskusia