Mávate často mdloby? O tomto vyšetrení by ste mali vedieť!

11.09.2014

Ak má človek opakované straty vedomia, test na naklonenej rovine - HUTT test je preňho ideálnym riešením. Jeho princípom je polohovanie pacienta tak, aby bola čo najlepšie simulovaná pozícia dlhšieho státia v pokojnom a tichom prostredí. Súčasne je u pacienta sledovaný krvný tlak a srdcová frekvencia.


Diagnostika 

Test sa používa na diagnostiku v prípade, ak sú u pacienta prítomné charakteristické klinické ťažkosti. Vykonáva ho lekár so špecializáciou v odbore kardiológia.

Head-up tilt table test (HUTT) patrí k základným neinvazívnym testom, ktoré sa používajú v diferenciálnej diagnostike synkopy - náhleho a krátko trvajúceho bezvedomia spojeného so srdcovou arytmiou alebo tlakom u chorých bez prítomnosti iného ochorenia srdca. Jeho výsledok slúži na stanovenie diagnózy a na stanovenie liečby.

Metodika vyšetrenia

Na vyšetrenie príde pacient nalačno. V ambulancii mu bude počas vyšetrenia monitorovaný EKG a krvný tlak. Krvný tlak sa tiež monitoruje pletyzmografickým záznamom z prsta. Samotné vyšetrenie sa začína fázou vo vodorovnej polohe, kedy pacient leží pokojne na vyšetrovacom lôžku. Vyšetrenie trvá minimálne 20 až 45 minút.

Pasívna fáza

Pacientovi je zabezpečený aj intravenózny prístup, ktorý umožňuje okamžitú aplikáciu liekov v prípade potreby. Pacient je sklopený hlavou hore do uhla 60 až 80 stupňov a je zaistený bezpečnostným pásom.

Aktívna fáza

Po pasívnej fáze nasleduje tzv. aktívna fáza, pri ktorej je vyšetrovanému pacientovi aplikovaná látka, ktorá vyvoláva synkopálny stav. Test je ukončený buď po dosiahnutí uvedených časových limitov alebo, ak vyjde test ako pozitívny.

Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia a samoplatca za neho zaplatí okolo 25 eur. Pacienti ho môžu podstúpiť napr. vo Fakultnej nemocnici Nitra alebo v Železničnej nemocnici s poliklinikov Košice.

Šírte informácie o zdraví ďalej! Nikdy neviete, komu môžu pomôcť. Vďaka zdieľaniu sa o článku dozvedia aj vaši priatelia.

11.09.2014  |  Text: Pa   |  Foto: Thinkstock.com  |  Zdroj: red

Ďalšie články

Diskusia