Pozrite sa, čo všetko by ste mali vedieť o vyšetrení pečene

10.04.2014

Ochoreniami pečene sa zaoberá odbor hepatológia. S chorobami pečene pacienti prichádzajú do ordinácie infektológie, gastroenterológie. Podozrenie na pečeňové ochorenie môže často určiť aj praktický lekár, gynekológ, kožný lekár, internista, či chirurg.

Ak bude takéto podozrenie lekárom vyslovené, mal by byť pacient odoslaný na vyšetrenie do ordinácie špecialistu hepatológa, lekára zaoberajúceho sa ochoreniami pečene.

Dôležitý orgán

Pečeň je našou najväčšou žľazou a je dôležitou súčasťou metabolizmu, pretože má nezastupiteľnú detoxikačnú funkciu a tiež zabezpečuje látkovú výmenu.

Základné vyšetrenie

Základnými vyšetrovacími metódami v hepatológii je vyšetrenie lekárom - podrobná anamnéza pacienta a vyšetrenie pohľadom, poklepom, pohmatom. Zisťuje sa pri tom, či je pečeň zväčšená, akú má konzistenciu, či je hladká alebo nerovná, sleduje sa bolestivosť.

Hlavné vyšetrenie

Ako hlavné vyšetrenie pečene sa používajú pečeňové testy. Sú základným vyšetrením, ktoré dokáže odhaliť poškodenie pečene a prípadnú vážnosť ochorenia.

Potom sa pacientovi odoberá dostatočne veľká vzorka krvi, ktorá je následne odoslaná do špeciálneho laboratória. Sledujú sa tu určité špeciálne markery, pečeňové enzýmy v krvi, ktoré určujú funkčnosť pečene a jej stav.

Ultrazvuk

Medzi ďalšie pomocné vyšetrenie pečene patrí ultrazvuk pečene. Toto vyšetrenie nie je invazívne. Zisťuje sa ním vzhľad pečene, veľkosť, prítomnosť nerovností, či ložísk v nej. Pri vyšetrení sa sleduje aj vzťah jednotlivých okolitých orgánov pri pečeni.

CT pečene

Ďalšou dôležitou vyšetrovacou metódou pečene je CT pečene (počítačová tomografia), ktoré zobrazuje vyšetrovaný orgán tela v priečnych rezoch.

MRI pečene

Magnetická rezonancia sa odporúča špecialistom na ďalšie diagnostikovanie a spresnenie ochorenia pečene. Výhodou tohto vyšetrenia je, že sa nepoužíva röntgenové žiarenie, pacient tak nie je vystavený nadmernému ožarovaniu v rámci potrebnej diagnostiky.

Biopsia

Významným vyšetrením pečene je biopsia. Vyšetrenie nie je príjemné. Biopsia slúži na odobratie vzorky tkaniva priamo z pečene. Odber sa vykonáva po predchádzajúcej lokálnej anestézii - znecitlivení miesta vpichu, ktorý sa vykonáva medzi 8. a 9. rebrom vpravo, pri pokojnom dýchaní pacienta na konci výdychu. Odobratá vzorka je poslaná následne histopatologické testy. Biopsia sa využíva na zistenie prítomnosti nádorového bujnenia.

Biochemickými testami sa overuje prítomnosť pečeňových enzýmov v krvi, pri tomto ochorení môžu, aj nemusia byť hladiny týchto enzýmov zvýšené. Tieto testy môžu byť zvýšené pri rôznych ochoreniach pečene.

Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia. Samoplatcovia za vyšetrenie zaplatia podľa cenníka zdravotného pracoviska.

10.04.2014  |  Text: pa   |  Foto: Profimedia.sk

Ďalšie články

Diskusia