Našli ste si bodku na koži? Choďte k lekárovi, môže ísť o nádor

18.07.2013

Zhruba 30 až 50 percent melanómov vznikne práve na základe pigmentového znamienka. Priebežným kontrolovaním môžeme sami najlepšie spoznať, že sa znamienko mení. Väčšina ľudí má na svojom tela veľa znamienok. Pigmentové znamienka sa vyšetrujú dermatoskopiou pomocou mnohonásobného zväčšenia (až 70 násobné).

Znamienka sa nachádzajú na povrchu kože. Niektoré sú vystúpené, niektoré vyzerajú ako škvrny na koži. Väčšinou ide o neškodné útvary, niekedy však môže z nevinnej bodky na koži vzniknúť malígny melanóm.

Materské znamienka

Materské znamienka sú ohraničené pigmentové kožné útvary vznikajúce už počas vnútromaternicového vývoja. Majú zásadný význam, pretože sa v 20 % až 30 % prípadov počas života klinicky menia a v niektorých prípadoch z nich môže vzniknúť malígny melanóm.

Rozdelenie materských znamienok prešlo za posledných niekoľko rokov mnohými zmenami. Typov materských znamienok je veľmi veľa.

Aké zmeny si na znamienkach treba všímať?

 • Zväčšenie či zmenšenie znamienka, ohraničenosť, hrubnutie.
 • Citlivosť znamienka.
 • Zmena farby.
 • Krvácanie.
 • Vznik nových znamienok.  

Čo je malígny melanóm?

Ide o kožný nádor, ktorý vzniká z rôznych znamienok. Je síce pomerne vzácny, ale z hľadiska počtu úmrtí je jeho výskyt pomerne častý. Na jeho vzniku sa podieľa predovšetkým ultrafialové žiarenie, a to najmä jeho UVB zložka. Pri včasnom objavení a diagnostikovaní dermatológom veľká nádej na vyliečenie.

Prečo vzniká melanóm kože?

Vznik melanómu je daný nielen genetickou, ale aj pobytom na slnku už v útlom detstve. Genetika hrá vo výskyte melanómu rozhodujúcu úlohu.

Medzi rizikové faktory vzniku melanómu patrí aj:

 • Pozitívna rodinná anamnéza melanómu – predchádzajúci výskyt v rodine.
 • Veľké množstvo pigmentových škvŕn, znamienok.
 • Svetlejší typ kože.
 • Prítomnosť kongenitálneho materského znamienka – po narodení.

Kedy vzniká?

Melanóm vzniká u geneticky predisponovaných osôb za účasti rôznych vonkajších a vnútorných faktorov, hlavne vplyv UV-žiarenia. V súčasnosti sa predpokladá, že počet materských znamienok na našej koži priamo úmerne súvisí s dávkou ultrafialového žiarenia, ktorú sme dostali v prvých rokoch života.

Môže za to aj slnečné žiarenie

Nadmerné slnenie v dospelom veku zvyšuje riziko vytvorenia malígneho nádoru. Trend súvisiaci aj s rozvojom cestovania do južných oblastí k moru súvisí aj so zvýšenou expozíciou UV žiarenia obyvateľov severnej a strednej Európy a tým aj zvýšenie počtu nových prípadov melanómu. Z údajov prakticky s istotou vieme, že slnečné žiarenie a citlivá koža kožného typu I, II sú faktory, ktoré výrazne zvyšujú riziko vzniku malígneho melanómu.

Tisícky ľudí naň umierajú

Ročne sa melanóm kože objaví približne u 160-tisíc nových pacientov na celom svete, najčastejšie však v mužskej populácii bielej pleti. Smutné je, že viac ako štvrtina pacientov, to je asi 48-tisíc pacientov ročne, na následky melanómu zomrie.

Ako vyzerá malígny melanóm?

Na pôvodne zdravej koži sa začne tvoriť odlišne farebná škvrna, ktorá sa pomaly zväčšuje a postupne pribúda na hrúbke. Inak vznikne melanóm aj keď sa farebne a tvarovo mení materské znamienko.

Ako prebieha vyšetrenie dermatoskopom?

V ambulancii sú pacienti vyšetrení počítačovým dermatoskopom. Počítačový dermatoskop pomáho dermatológovi vykonať vyšetrenie a stanoviť diagnózu v krátkom čase. Prístroj sa priloží na pigmentový útvar. Vyšetrenie je bezbolestné a nie je nutná žiadna príprava. Vhodné je sa buď telefonicky alebo osobne objednať.

Videokamerou do hlbších vrstiev

Vďaka videokamere pracujúcej so špeciálnym svetlom, ktoré preniká do určitej hĺbky pod povrch kože, možno vyšetriť aj hlbšie vrstvy podozrivých kožných útvarov lepšie ako voľným okom. Tento prístroj dokáže neinvazívne, jednoduchým intenzívnym presvietením kožného útvaru, vyšetriť akýkoľvek pigmentový útvar a zhodnotiť jeho rizikovosť.

Lekár spozoruje

 • Presnejší hĺbkový obraz podozrivého útvaru.
 • Počítač vďaka digitálnemu záznamu útvar presne analyzuje.

V počítači prebieha porovnávanie uložených obrázkov rôznych abnormálnych kožných útvarov. Prístroj analyzuje automaticky rôzne parametre. Vďaka tomu sa môže lekár hneď stanoviť veľmi presnú diagnózu a odporučiť spôsob liečby.

Metódy odstránenia kožných útvarov

Podľa výsledkov sa stanovuje ďalši postup liečby. Pacient si môže vybrať z kozmetického hľadiska, či si konkrétny kožný útvar dá odstrániť s minimálnymi jazvami.

Používajú sa metódy:

 • Chirurgicky (následne sa odobraté tkanivo dáva vyšetriť).
 • Elektrokoaguláciou.
 • Vysokovýkonným laserom (pri nezhubných nadorčekoch, nezostáva jazva po odpadnutí chrasty).

Cena za vyšetrenie

Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia u poistených pacientov. Pri samoplatbe, či na vlastnú žiadosť na dermatologickom pracovisku, môže vyšetrenie stáť okolo 16 eur.

Prevencia vzniku melanómu

Malígny melanóm je závažné a zákerné ochorenie, a preto je primárna prevencia jednou z najúčinnejších zbraní proti tejto chorobe.

Prevencia môže byť:

 • Používanie kozmetických prostriedkov s ochrannými faktormi proti UV žiareniu, krémy s vyššími ochrannými faktormi.
 • Nevystavovať sa nadmernému slnečmému žiareniu, tým je riziko znížené na minimum.
 • Nevystavovať sa nadmernému slnečmému žiareniu počas dňa najmä v čase od 11.00 – 15.00 h., kedy je intenzita slnečného žiarenia najväčšia, najmä v letných mesiacoch.

Nezabúdajte, že len kvalitná diagnostika a technika v ambulancii vie identifikovať začínajúce ochorenie daného znamienka.

18.07.2013  |  Text: pa   |  Foto: Photl.com

Ďalšie články

Feminity.sk

Diskusia