NÁSLEDOK starnutia, ktorý so sebou prináša riziká: Syndrómy sa NEDAJÚ odstrániť

Zdroj: gettyimages.com
15.03.2023

Geriatrické syndrómy nie vždy priamo ohrozujú život pacienta, výrazne však ovplyvňujú kvalitu jeho života a často je ich následkom pokles jeho nezávislosti. Minimalizovať riziká ich vzniku je takmer nemožné.

Upozornila na to riaditeľka nemocnice v Bánovciach nad Bebravou a primárka tamojšieho oddelenia dlhodobo chorých Mina Bobocká.

Na vine sú rôzne faktory

Geriatrické syndrómy patria medzi skupinu príznakov, ktoré spolu súvisia, sú špecifické pre seniorský vek, na ich vzniku sa podieľa mnoho faktorov a majú chronický priebeh. Odborníci medzi ne zaraďujú syndróm krehkosti, hypermobility, imobility, instability, svalovej slabosti alebo sarkopénie, syndróm anorexie a malnutrície, maladaptácie, inkontinencie, dehydratácie a intelektové poruchy.      

"Najväčším problémom týchto syndrómov je, že vznikajú ako následok starnutia organizmu. Samozrejme za ich rozvinutím stoja aj iné faktory, napríklad prekonané ochorenia a úrazy, psychologické a sociálne aspekty jednotlivca a v neposlednom rade vplyv prostredia a životný štýl," ozrejmila lekárka.

Keďže však podľa nej ide o slabnúci, vekom poznamenaný organizmus, v mnohých prípadoch nie je možné odstrániť príčinu vzniku týchto syndrómov, čas totiž lekári vrátiť nedokážu.

Čo ich má na svedomí? 

Hoci v geriatrii existujú odporúčania, ako vzniku geriatrických syndrómov predchádzať, často je problematické pretaviť ich do reálneho života seniorov.

"Pod vznik syndrómov sa často podpíše depresia po strate životného partnera, osamelosť, ale tiež napríklad nežiaduce účinky liekov, zlá finančná situácia a s ňou priamo súvisiaca nevhodná životospráva, nedostatok pohybovej aktivity, poruchy zraku, bolesti kĺbov, dom, kde treba chodiť po schodoch a podobne," vymenovala Bobocká.

Geriatrický syndróm podľa nej vzniká už len ako následok súhry mnohých faktorov, ktoré však nie je možné ovplyvniť spätne a často ani odstrániť ich vplyv v budúcnosti.

"Ťažko napríklad poviete pacientovi, aby nechodil po schodoch, keď býva na druhom poschodí bez výťahu, alebo aby jedol dostatok ovocia a zeleniny, keď si ho nemá za čo kúpiť a už si ho nevládze dopestovať," skonštatovala.

Fotogaléria


Tagy:
zdravie starnutie geriatrické syndrómy

15.03.2023  |  Foto: gettyimages.com  |  Zdroj: TASR

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia