Tieto kúpaliská a jazerá SÚ vhodné na kúpanie podľa HYGIENY: Je medzi nimi aj to VAŠE?

Zdroj: gettyimages.com
18.06.2022

Kúpacia sezóna oficiálne začala! Ak sa chcete osviežiť na kúpaliskách či jazerách, oplatí sa vedieť, ktoré z nich sú otvorené z hľadiska hygieny.

Hygienici z Úradu verejného zdravotnícvta SR zverejnili informácie o kúpacej sezóne (KS) 2022, ktoré sa môžu hodiť každému milovníkovi leta. Ako uviedli, pre rekreačné kúpanie verejnosti budú dostupné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. 

Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za KS obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Na začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk s organizovanou rekreáciou má každoročne vplyv stav ich pripravenosti, aktuálne počasie a záujem verejnosti.

Čítajte tiež: KVÍZ, ktorý vám môže ZACHRÁNIŤ život: Viete ako sa SPRÁVAŤ počas BÚRKY?

Kontrolu kvality vody budú počas KS na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách zabezpečovať prevádzkovatelia; miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať štátny zdravotný dozor. Na najviac využívaných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou budú zabezpečovať kontrolu kvality vody miestne príslušné RÚVZ v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, budú RÚVZ monitorovať len orientačne (jedenkrát max. trikrát za KS príp. podľa aktuálnej situácie). 

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy

Celkovo bude počas KS 2022 monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. 

Zoznam vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) pre KS 2022 (s vyhláseným štatútom) v jednotlivých krajoch: 

 • BA kraj: Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Slnečné jazerá - Senec, 
 • BB kraj: Teplý vrch - Pláž ORMET, Teplý vrch - Drieňok, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Vindšachtské jazero, Veľké Richnavské jazero, Dolno Hodrušské jazero, 
 • KE kraj: Pod Bukovcom, Ružín, Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinianske jazero, 
 • PO kraj: Veľká Domaša - Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá, Veľká Domaša - Nová Kelča, Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov KRYM, 
 • TN kraj: Zelená voda - Nové mesto nad Váhom, 
 • TT kraj: Šulianske jazero, Kunovská priehrada, 
 • ZA kraj: Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. 

Od KS 2020 je vypustená voda z Vodnej nádrže (ďalej len „VN“) Ružiná z dôvodu jej rekonštrukcie, pričom obe lokality (Ružiná - pri obci Divín a Ružiná - pri obci Ružiná) nebudú ani počas KS 2022 využívané verejnosťou na kúpanie. 

Za VUK sa považujú najvýznamnejšie prírodné vodné plochy na Slovensku s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou). 

Ku 11.6.2022 bola RÚVZ povolená prevádzka 4 prírodných kúpalísk (ďalej len „PK“): Slnečné jazerá - Senec, Teplý vrch - Pláž ORMET, Zelená voda - Kurinec a Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici (na kúpanie je vyčlenená plocha pozdĺž starého plaveckého bazéna). Ako PK sa označujú tie prírodné vodné plochy, ktoré majú organizovanú rekreáciu (s prevádzkovateľom) a svojím vybavením a prevádzkou spĺňajú požiadavky platných predpisov3. 

O povolenie na prevádzku požiadali ďalšie 3 PK: Zlaté piesky, Delňa a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. Zatiaľ výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na lokalitách Zlaté piesky a Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. Výsledky laboratórnych analýz vzoriek vody preukázali vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na PK Teplý vrch - Pláž Drieňok. 

Počas KS 2022 bude otvorené aj nové PK VN Levoča - Žabia cesta s predpokladaným začiatkom prevádzky od 01.7.2022. Na PK už boli realizované odbery vzoriek vôd, avšak výsledky laboratórnych analýz nie sú zatiaľ k dispozícií. 

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených PK aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou: 

 • BA kraj: Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Kuchajda, Rusovce - Candell, Veľký Draždiak, Čunovo, Nové Košariská, 
 • KE kraj: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, Ružín, Pod Bukovcom, 
 • NR kraj: štrkoviskové jazero Kava, APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, VN Duchonka, 
 • PO kraj: Laborec Humenné. 

Výsledky predsezónnej kontroly taktiež preukázali: 

 • zníženú priehľadnosť vody vo VN Lipovina - Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba, 
 • zníženú priehľadnosť vody na Jazere Úhorná a Turzovskom jazere
 • zníženú priehľadnosť vody na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky) a taktiež prekročenie MH biologického ukazovateľa chlorofyl-a na odbernom mieste Chaty, 
 • mierne zvýšený celkový dusík na Hlbokom jazere - Senec
 • nesplnenie odporúčanej hodnoty ukazovateľa farba na jazerách Malé Leváre a Plavecký Štvrtok. 

Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov. 

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií: 

 • BB kraj: Dolno Hodrušské jazero, Vindšachtské jazero, Počúvadlianske jazero, Veľké Richnavské jazero, Veľké Kolpašské jazero, 
 • TT kraj: Šulianske jazero, 
 • TN kraj: VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka. 

Mimo prevádzky bude počas KS 2022 VN Trenčín - Opatová. 

Umelé kúpaliská

V priebehu KS 2022 budú kontrolované letné kúpaliská (ďalej len „LK“) aj sezónne bazény, ktoré sú počas leta doplnkovou službou ubytovacích zariadení. Do monitorovania sú zahrnuté aj niektoré plavárne, ktoré v lete prevádzkujú vonkajšie sezónne priestory alebo sú využívané verejnosťou vo významnejšej miere vzhľadom na nedostatok iných možností v regióne. 

Celkovo bude počas KS 2022 sledovaných 212 umelých kúpalísk s 673 bazénmi, z toho 179 s termálnou vodou a 494 s netermálnou vodou. 

Povolenie na prevádzku dostalo k 11.6.2022 zatiaľ len 289 bazénov. V prevádzke sú najmä bazény na termálnych kúpaliskách (ďalej len „TK“), ale taktiež aj sezónne bazény a bazény na ďalších kúpaliskách v krajoch: 

 • BA kraj: LK Malacky, Tehelné pole v Bratislave - Novom Meste, Kúpalisko Delfín v Bratislave - Ružinove, LK MATADORKA v Bratislave - Petržalke, Kúpalisko Lamač v Bratislave - Lamači, Rosnička v Bratislave - Dúbravke, 
 • BB kraj: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, Verejné kúpalisko Poltár, Kúpalisko Miraj v Lučenci, LK Lučenec, Vodný svet Číž, Kúpalisko "KUPKO" Dolná Strehová, Kúpalisko Hriňová, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén KD Rubín v Dudinciach, Vonkajší rehabilitačný bazén pri LÚ Diamant v Dudinciach, Aqua beach Orlík vo Zvolene, Vonkajší rehabilitačný bazén pri ŠLÚ Marína v Kováčovej, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, Wellnes-Aquatermal Dolná Strehová, HOLIDAYPARK Kováčová, 
 • KE kraj: Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov na Zemplínskej Šírave, 
 • NR kraj: TK Komárno, TK I Štúrovo, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, TK Tvrdošovce, Letný športovo-rekreačný areál s bazénmi a toboganovým svetom v Patinciach, Rekreačné zariadenie Margita - Ilona v Leviciach, Wellness Santovka, 
 • PO kraj: LK PLAZA BEACH v Prešove, AquaCity Poprad, TK Vrbov, Aquapark I. etapa v Lipanoch, Letné TK "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, LK Sabinov, 
 • TN kraj: LK Považská Bystrica, DÚHA v Partizánskom, LK Nemšová, LK Myjava, SMMM, s.r.o., 
 • TT kraj: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Kúpalisko EVA v Piešťanoch, Kúpalisko Kamenný mlyn v Trnave, LK Aquapark Trnava, LK Castiglione v Trnave, LK Pác v Cíferi, TK Topoľníky, 
 • ZA kraj: Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach, TK Vieska, TK Laura v Rajeckých Tepliciach. 

Na niektorých kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne predovšetkým podľa záujmu verejnosti. Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. 

Po 7 rokov trvajúcej odstávke je od 29.4.2022 opätovne uvedené do prevádzky kúpalisko Termál centrum GALANDIA Galanta. Ku dňu 11.6.2022 dostali povolenie na prevádzku 4 vnútorné celoročné bazény a 2 vonkajšie sezónne bazény. 

O povolenie na prevádzku podali žiadosti ku dňu 11.6.2022 ďalšie bazény a kúpaliská v jednotlivých krajoch: 

 • BA kraj: Krasňany v Bratislave - Rača, Zbojnička Rača v Bratislave - Rača, LK Modra, LK Pezinok - Sever, Aquathermal Senec, 
 • BB kraj: LK Revúca, Biokúpalisko „KRTKO“ vo Veľkom Krtíši, Kúpalisko Detva, Kúpalisko Krupina - Tepličky, Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, TK Sliač, 
 • KE kraj: LK na ul. Rumanova v Košiciach, UK Červená hviezda v Košiciach, Plážové kúpalisko RYBA - ANIČKA v Košiciach, Nekryté LK Strážske, Nekrytý bazén pri hoteli Eurobus na Zemplínskej Šírave, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Sobrance, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, Areál vodných športov v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, 
 • NR kraj: TK Nesvady, Wellness Patince, ThermalPark NITRAVA v Poľnom Kesove, LK Nitra, LK Topoľčany, 
 • PO kraj: LK Humenné, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, AquaFun PARK Veľká Lomnica, bazén v Apart - Club Zora v Bardejovských kúpeľoch, 
 • TN kraj: Čajka v Bojniciach, TK Chalmová, 
 • TT kraj: TK Vincov les Sládkovičovo, Mestské kúpalisko Senica, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica, 
 • ZA kraj: TK Liptovský Ján, LK v Čadci, LK Vrútky, TK Veronika Rajec, Mestské kúpalisko Bytča, Mestská krytá plaváreň Žilina - vonkajšie bazény. 

Zaujme vás: Obľúbený NÁPOJ ochráni pred akútnym poškodením OBLIČIEK: Aké množstvo má najväčší ÚČINOK?

Počas KS 2022 budú mimo prevádzky kúpaliská: LK AQUA - RELAX Lívia v Brezne - Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri penzióne Čachovo v obci Selce, vonkajší krytý bazén pri hoteli Polianka v Hornej Lehote - Krpáčove, LK TRITON v Košiciach, LK Moldava nad Bodvou, Vonkajší letný areál Mestskej krytej plavárne v Košiciach, Hotel GARDEN v Košickej Belej, LK Medzev, LK Zlaté Moravce, LK Čalovec, Nekrytý letný bazén SO 03 Paľkov na Zemplínskej Šírave, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Plážové kúpalisko Bojnice, Kúpalisko Vlachovo, Veronika Gemerská Hôrka, Kúpalisko pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou, TK Katarína v Kremnici. Dôvodom je vo väčšine prípadov nevyhovujúci technický stav resp. prebiehajúce rekonštrukcie.

Fotogaléria


Tagy:
kúpanie hygiena jazerá kúpaliská

18.06.2022  |  Foto: gettyimages.com  |  Autor: © Zoznam/Janka  |  Zdroj: TASR, red

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík

Diskusia