Zima je sezónou úrazov: Ste na ňu dostatočne pripravení?

15.10.2020

V zimnom období narastá v porovnaní so zvyškom roka počet úrazov až o tretinu.

Dni sa už pomaly skracujú a teplých slnečných lúčov postupne ubúda. S chladným počasím sa spája najmä jedna nelichotivá štatistika.

V zimnom období prichádza k nárastu poistných udalostí spôsobených pádom alebo pošmyknutím, pričom tieto úrazy tvoria v zime až tretinu z celkového počtu škôd v úrazovom poistení,“ upozorňuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali, a dodáva, že najčastejšie sa stretávajú s úrazmi ako vyvrtnutie kolena, podvrtnutie zápästia, zlomeniny horných a dolných končatín, otras mozgu, no časté sú aj odreniny tváre a tela.

Obdobie od októbra do marca je zvlášť rizikové pre seniorov, u ktorých sa pád na zľadovatenom povrchu neraz končí vážnym úrazom. S vekom sú totiž kosti krehkejšie a náchylnejšie na zlomeniny. V prípade pádov úrazy väčšinou sprevádza aj zápalová reakcia a opuchy spojené s dlhodobým obmedzením pohybu. V horších prípadoch sa s komplikovanými zraneniami môže senior dostať až na nemocničné lôžko a stráviť niekoľko dní, ak nie týždňov v nemocnici. 

„Podľa našich štatistík skončí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior vo veku 65 – 74 rokov a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich,“ upozorňuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Nielen počas zimy

V prípade seniorov však k pádom a následným úrazom nedochádza len počas zimných mesiacov, ale počas celého roka. Deje sa tak napríklad pri naťahovaní za rôznymi predmetmi, nečakanej strate stability následkom kolísania tlaku či pri vstávaní zo stoličky, ale aj pri obyčajnom zakopnutí či pošmyknutí. Takéto situácie sa až v polovici prípadov končia zlomeninou končatín alebo rebier, časté je však aj narazenie kostí a kĺbov, otras mozgu či vykĺbenie, alebo natiahnutie šliach. 

„Z našich štatistík vyplýva, že za 70 % úrazov vo vyššom veku zodpovedajú práve ,obyčajné‘ pády. Nejde však len o pošmyknutia na zľadovatených chodníkoch, ale k pádom seniorov dochádza najčastejšie práve v ich domácnosti,“ upozorňuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Vo vyššom veku mnohokrát ide o vážne úrazy, ktoré si vyžadujú nielen operačný zákrok, ale zanechávajú aj trvalé následky často vo forme imobility seniora. Práve pre tieto prípady je dôležité mať uzatvorené kvalitné poistenie, ktoré môže finančne pomôcť so zabezpečením liekov, rehabilitáciou či s potrebnou starostlivosťou o seniora. 

Práve s dôrazom na potreby seniorov sme vyvinuli špeciálne životné poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu nielen pre prípad úrazu a jeho trvalých následkov. Klientom sú zároveň k dispozícii aj výhodné asistenčné služby, ktoré im v prípade obmedzenej pohyblivosti následkom úrazu pomôžu s uprataním domácnosti, nákupmi či so starostlivosťou o domáceho miláčika,“ vymenúva výhody poistenia pre seniorov Peter Koštival.

Až 5-násobok sumy

Senior si môže poistiť aj širokú škálu pripoistení, ako je poistenie hospitalizácie úrazom, poistenie trvalých následkov úrazu či poistenie prémiovej ochrany pre seniora. 

„Ak úraz zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu od 10 %, klientovi vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalého následku, ktorý úraz spôsobil. Klient má možnosť dojednať si aj poistenie prémiovej ochrany a v prípade, že utrpí vážny úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie vyššie ako 50 %, vyplatíme mu naraz celú poistnú sumu,“ hovorí Koštival.

V poistení trvalých následkov úrazu sa navyše uplatňuje aj tzv. progresia, čiže čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100 %, sa klientovi vyplatí až 5-násobok poistnej sumy. 

Keby klient následkom úrazu prišiel napríklad o obličky a mal by uzatvorené poistenie s poistnou sumou 10 000 eur, vďaka progresii by sme mu vyplatili až 50 000 eur,“ uvádza Koštival.

Ako bonus k poisteniu získavajú klienti užitočný príspevok až do výšky 300 eur, ktorý môžu využiť na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na prenájom a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, a to vprípade, že si ich úraz vyžiada lekárske ošetrenie. V prípade vážnejšieho úrazu a nasledujúcej potreby hospitalizácie klienta vyplatí poisťovňa za každý deň strávený v nemocnici sumu, ktorú si klient sám stanoví pri uzatvorení poistenia. Navyše, poistenie obsahuje bonus – až dvojnásobné plnenie počas doby, keď bude hospitalizovaný na JIS.

Pomoc s nákupom či venčením

Pomocou v prípade vážneho úrazu sú pre seniorov aj asistenčné služby. 

„Ak sa v dôsledku úrazu alebo liečenia choroby poistený klient stane imobilným, bude odkázaný na pomoc iných alebo mu lekár nariadi pokoj na lôžku, životné poistenie mu pomôže s bežnými prácami v domácnosti, so starostlivosťou o domáce zviera, s nákupmi bežných domácich potrieb, narúbaním dreva v jesennom období, odhrnutím snehu počas zimy a s mnohým iným,“ približuje Peter Koštivalz poisťovne Generali.

Seniori prostredníctvom tohto poistenia môžu využiť aj mimoriadne vklady, zabezpečiť pozostalých alebo si vytvoriť finančnú rezervu na pohreb. Do poistenia môže klient na špeciálny účet vkladať mi­moriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou Generali konzervatívnej investičnej stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri podstúpení čo najnižšej miery rizika. Z vytvore­ného špeciálneho účtu môže klient vyberať prostriedky podľa potreby až do jeho vyčerpania, a to bez poplatku za výber.

Viac informácií o životnom poistení pre seniorov nájdete na www.generali.sk.

Fotogaléria


Tagy:
zranenia seniori úrazy PR článok

15.10.2020  |  Foto: Shutterstock  |  Zdroj: PR článok

Ďalšie články

Feminity.sk

PlniElanu.sk

Špuntík